Exchange 2010 lista przekierowanych skrzynek lub z regulami do przesylania wiadomosci

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączonym przekierowaniem wiadomości:

Często podczas administracji środowiskiem Exchange 2010 włączamy przekierowanie emaili z jednych skrzynek na inne.
Różne są powody dla których takie przekierowanie jest ustawiane.

Nie zależnie od powodu włączenia przekierowanie emaili z jednej skrzynki na inna i tak prędzej czy później zapominamy o tym przekierowaniu.
Czasami nasze przekierowania włączane są tylko na jakiś czas i zapominając o jego wyłączeniu po pewnym czasie, niepotrzebnie zapychamy dwie skrzynki zamiast jednej.

Dlatego od czasu do czasu wskazane jest aby sprawdzić w swoim środowisku które ze skrzynek mają włączone przekierowanie na inną skrzynkę i ewentualnie to przekierowanie wyłączyć jeżeli nie jest już potrzebne.

Oczywiście nikt nie będzie przeglądał kolejno w Exchange Management Console każdej skrzynki i sprawdzał czy jest włączone przekierowanie.

W celu znalezienia wszystkich skrzynek w Exchange 2010 które mają włączone przekierowanie, skorzystamy z EMS (Exchange Management Shell) oraz polecenia Get-Mailbox

Aby otrzymać listę wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze MX01 z włączonym przekierowaniem musimy wykonać poniższe polecenie:

Get-Mailbox -server MX01 -Filter {ForwardingAddress -like '*'} | Select-Object Name, ForwardingAddress

 

Jeżeli posiadamy duża ilość skrzynek z włączonym przekierowaniem, dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie wyniku powyższego zapytania do pliku:

Get-Mailbox -server MX01 -Filter {ForwardingAddress -like '*'} | select-object Name,ForwardingAddress | Export-Csv "D:\Scripts\Forwarding.csv"

 

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączoną reguła przesyłającą wiadomości do innego odbiorcy:

O ile przekazywanie wiadomości z jednej skrzynki na drugą może włączyć tylko administrator środowiska Exchange 2010, o tyle reguły które również mogą przekazywać wiadomość do innego odbiorcy lub ja przesyłać dalej, mogą tworzyć sami użytkownicy w Microsoft Outlook.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 historia przenoszenia skrzynki

 

Zanim wyjaśnimy jak otrzymać listę z historią przenoszenia skrzynki pomiędzy bazami, wyjaśnimy jak przenieść skrzynkę z jednej bazy do drugiej w Exchange 2010.

 

Exchange 2010 przeniesienie skrzynki:

Aby przenieść skrzynkę z jednej bazy do drugiej w Exchange 2010 możemy skorzystać z:

 • EMC – Exchange Management Console
 • EMS – Exchange Management Shell

EMC Exchange Management Console

W EMC skrzynkę możemy przenieść między bazami przechodząc w konsoli do Recipients a następnie klikając prawym przyciskiem na skrzynce która chcemy przenieść i wybierając New Local Move Request

Nastepnie  w oknie, określamy docelową bazę oraz liczbę elementów które mogą być pominięte w trakcie przenoszenia bazy bez przerywania operacji.

Przenoszenie skrzynek z wykorzystaniem Exchange 2010 Management Console jest proste dlatego nie będziemy się tutaj więcej rozpisywać na ten temat.

EMS Exchange Management Shell

W przypadku przenoszenia większej ilości skrzynek między bazami, lepiej jest skorzystać z Exchange Management Shell oraz poleceń CMDlet w Powershellu. Dzieki temu łatwo możemy napisać skrypt do przenoszenia np.: wszystkich skrzynek z jednej bazy do drugiej.

Aby przenosić skrzynki między bazami musimy posiadać odpowiednie uprawnienia (role) RBAC.

Poniżej w tabeli możecie znaleźć informacje o wymaganych rolach potrzebnych do wykonania operacji przeniesienia skrzynki, wstrzymania przeniesienia, sprawdzenia stanu operacji przeniesienia itp.:

 
CMDlet Required RBAC permission
Management role Role group membership
New-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Get-MoveRequest Move Mailboxes, View-Only Recipients
Get-MoveRequestStatistics Move Mailboxes, View-Only Recipients Recipient Mangement
Set-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Suspend-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Resume-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Remove-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Get-MailboxStatistics Mail Recipients, Users Options, View-Only Recipients Recipient Management

Aby przenieść skrzynkę musimy utworzyć polecenie przeniesienia skrzynki jak poniżej:

New-MoveRequest -identity "John Smith" -TargetDatabase "MXDB03"

Powyższe polecenie spowoduje rozpoczęcie przeniesienia skrzynki z obecnej bazy do bazy określonej jako TargetDatabase czyli MXDB03

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 lista urządzeń activesync

 

Exchange 2010 lista urządzeń activesync użytkownika:

Czasami potrzebujemy dowiedzieć się z jakich urządzeń mobilnych użytkownik łączy sie do swojej skrzynki umieszczonej na Exchange 2010.

Jeżeli chcemy sprawdzić urządzenia dla pojedyńczego użytkownika, nie jest to problemem. Wystarczy użyć polecenia Powershell:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

W wyniku tego polecenia otrzymamy listę urządzeń mobilnych (ActiveSync) z których użytkownik łączył lub łączy się do swojej skrzynki.

Poniższy przykład pokazuje jak uzyskać listę urządzeń mobilnych activesync łączących sie do Exchange 2010 dla użytkownika:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox "John Smith" | fl

jeżeli chcemy określić co ma zostać zwrócone w wyniku zapytania:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox "John Smith" | Select-Object @{n="Mailbox";e={$mailbox}}, LastSuccessSync, Status, DeviceID, DeviceType, DeviceUserAgent, DeviceModel, DeviceIMEI, DeviceOS

 

 

Exchange 2010 lista wszystkich mobilnych urządzeń użytkowników

Niestety najczęściej chcemy uzyskać informacje o wszystkich mobilnych urządzeniach jakie łączą się do naszego Exchange 2010.

Nie jest to łatwe, ponieważ każdy z użytkowników może korzystać z wielu urządzeń mobilnych np.: IPad, IPhone, telefony komórkowe, tablety itp.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 zwiększający się rozmiar bazy

 

Jeżeli administrujecie środowiskiem Microsoft Exchange 2010 możecie spotkać się z problemem szybkiego przyrastania baz Exchange (Exchange database size growing).

Jest to problem występujący dość często i spowodowany jest powiększaniem się rozmiaru dumpster-a skrzynek.

Zanim przejdziecie do dalszej części artykułu wyjaśniającego jak rozwiązać problem z powiększaniem się baz serwera Exchange, upewnijcie się, że backup baz serwera Exchange wykonuje się prawidłowo bez żadnych błędów. Jeżeli backup nie wykonuje się prawidłowo wówczas wszystkie elementy usunięte przez użytkownika przeniesione do dumpster-a (recoverable items) oraz wyłączone skrzynki nie będą automatycznie usuwane po zakończeniu backupu.

Jeżeli sprawdzicie wielkość wszystkich skrzynek w bazie serwera Exchange i suma tych wielkości plus suma miejsca whitespace (AvailableNewMailboxSpace) będzie dużo mniejsza niż rozmiar bazy wówczas możecie mieć problem z usuwaniem elementów z dumpster-a czyli recoverable items.

Informacje o tym jak zmniejszyć rozmiar bazy serwera Exchange poprzez przeniesienie skrzynek z bazy do nowo utworzonej bazy lub poprzez wykorzystanie narzędzia eseutil lub poprzez usunięcie wyłączonych skrzynek możecie znaleźć w naszym wpisie:

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

 

Na stronach Microsoft Support An Exchange Server 2010 database store grows unexpectedly large możecie znaleźć informację że aby rozwiązać problem z przyrastaniem baz Exchange 2010 należy zainstalować aktualizację Rollup 1 dla Microsoft Exchange 2010 SP2.

Problem z niespodziewanym przyrastaniem baz Exchange 2010 może być spowodowany przez:

 • używanie skrzynki do jurnalingu w środowisku Exchange 2010
 • używanie narzędzi firm trzecich do archiwizacji emaili

Problem przyrastania baz Exchange 2010 powodowany jest przez nie usuwanie przez serwis Microsoft Exchange Information Store wiadomości skasowanych ze skrzynek.

Niestety jeżeli używacie do archiwizacji wiadomości znajdujących się w skrzynkach narzędzi firm „trzecich” np.: Symantec Enterprise Vault, wówczas emaile przenoszone do archiwum są usuwane ze skrzynki użytkownika, a pozostawiane są tylko linki do archiwum. Emaile usunięte trafiają do dumpstera skąd powinny zostać opróżnione po czasie retencji np. 14 dni. Niestety tak się nie dzieje i wiadomości pozostają w recoverable items (dumpster) powodując wzrost jego rozmiaru a co za tym idzie powiększanie się rozmiaru bazy.

Jeżeli zainstalujecie aktualizację Rollup 1 dla Exchange 2010 SP2, wówczas najprawdopodobniej problem ten zostanie rozwiązany jednak tylko dla nowo archiwizowanych elementów, natomiast to rozwiązanie nie powoduje usunięcia uprzednio zarchiwizowanych elementów znajdujących się w dumpsterze. 

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Symantec Support, link poniżej:
Archiving of an Exchange 2010 database does not generate the expected amount of re-usable whitespace

 

Exchange 2010 jak rozwiązać problem powiększających się baz:

 

Po zainstalowaniu Rollup 1 dla Microsoft Exchange 2010 SP2 musimy sprawdzić czy nasze bazy mają prawidłowo ustawione wartości przetrzymywania elementów usuniętych (deleted items retention), oraz czy poprawnie są zdefiniowane wartości Quoty dla elementów usuniętych.

Aby sprawdzić ustawienie Deleted Items Retention dla bazy Exchange 2010, musimy uruchomić Exchange Mangement Shell (EMS) i wpisać poniższe polecenie:

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 wersja systemu, build number

 

Od czasu do czasu potrzebujemy sprawdzić dokładną wersję systemu Microsoft Exchange server oraz zainstalowane Rollupy i Service Pack.

Na stronie Microsoft Support: Determine Exchange Version możemy znaleźć informację o tym jak otrzymać numer wersji oraz build number dla Exchange server w zależności od tego czy jest to Exchange 2003, 2007, 2010.

 

Dla Exchange 2007, 2010 numer wersji lub buildu możemy uzyskać za pomocą Exchange Management Console jak poniżej:

 1. Start the Microsoft Exchange Management console.
 2. In the navigation pane, expand the Server Configuration objects until you locate the server object, and then select the server object.
 3. On the right side, notice the Exchange version number.

 

 

Za pomocą Exchange Management Shell możemy uzyskać wersję Exchange 2007, 2010:

 1. Start the Microsoft Exchange Management shell.
 2. Run the following command at the command line:

 

Get-ExchangeServer | select name, AdminDisplayVersion, ExchangeVersion

 

 

Niestety obie te metody w przypadku sprawdzania wersji serwera Exchange 2007 oraz 2010 nie są prawidłowe. 

Poprzez zastosowanie powyższych sposobów nie uzyskamy dokładnej wersji oraz numeru build-u.

 

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 SP2 instalacja Rollup 4-v2 błąd 0x80070643

 

Instalacja Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2 kończy się błędem 0x80070643

Kilka dni temu, Microsoft udostępnił poprawione wersje aktualizacji dla Exchange 2010 SP2 Rollup 4, Exchange 2010 SP1 Rollup 7 oraz Exchange 2007 SP3 Rollup 8.

Wszystkie udostępnione wersje rollupów mogą być instalowane bez konieczności odinstalowania poprzedniej wersji która sprawiała pewne problemy z podpisem cyfrowym plików.

 

Niestety również podczas instalacji Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2 występuje błąd.
Podczas instalacji aktualizacji pojawia się błąd error code 0x80070643.

 

Jak zainstalować Rollup 4 v2 dla Exchange 2010 SP2 gdy pojawia się błąd 0x80070643

 

Jeżeli instalacja Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2 kończy się błędem 0x80070643 wówczas należy zastosować poniższe kroki:

 1. odinstalować z serwera Windows dodatek Windows Management Framework 3.0  (WMF 3.0) (Windows6.1-KB2506143-x64)
 2. zrestartować serwer
 3. zainstalować najnowszą wersję v2 Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2
 4. zrestartować serwer
 5. zainstalować ponownie Windows Management Framework 3.0 po zakończonej poprawnie instalacji aktualizacji Rollup 4-v2
  ponieważ zainstalowanie WMF 3.0 powoduje dalsze problemy podczas instalacji Rollup 5 dlatego lepiej jest nie instalować tego dodatku
 6. zrestartować serwer

Mamy nadzieję że powyższe rozwiązanie pozwoli na bezproblemową instalację Rollup4-v2 w Waszych środowiskach.

 

 

Print Friendly

IMCEAEX i NDR

Problem nie jest częsty ale dość denerwujący i zazwyczaj niezrozumiały dla użytkowników

Najczęściej występuję w przypadku usunięcia skrzynki i ponownego utworzenia na tym samym koncie AD, np. przy zwolnieniu i ponownym przyjęciu pracownika .

Zdarza się też przy migracjach.

Użytkownik wysyłając maila do odbiorcy , do którego wcześniej wiadomości dochodziły bez problemu , otrzymuje raport niedostarczenia z poniższym komunikatem:

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się: 

User Testowy

Nie można znaleźć wprowadzonego adresu e-mail. Sprawdź adres odbiorcy i spróbuj ponownie wysłać wiadomość. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje diagnostyczne dla administratorów: 

Generowanie serwera: server01.exchange

IMCEAEX_O=Company_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT29_CN=RECIPIENTS_CN=user@xxx.xx
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found ##

I teraz pojawia się pytanie: Dlaczego ?

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 databases tworzenie wolnego miejsca white space

 

W Exchange 2010 każda baza skrzynek posiada coś takiego jak White Space czyli wolną przestrzeń zawartą wewnątrz bazy, która to przestrzeń jest zajmowana w przypadku przyrostu skrzynek lub tworzenia nowych skrzynek w bazie. Dzięki temu, podczas tworzenia skrzynek w bazie lub podczas ich przyrastania, najpierw zajmowana jest ta przestrzeń, a dopiero w przypadku jej braku powiększany jest rozmiar samego pliku bazy .edb.

Każdy z nas raczej dba o to żeby pliki bazy .edb nie przyrastały niepotrzebnie, ponieważ podczas usuwania skrzynek z bazy pliki te same nie maleją. Aby zmniejszyć ich rozmiar musimy albo przenieść wszystkie skrzynki do innej bazy i wówczas bazę źródłową skasować i założyć od nowa albo ją odmontować i poddać defragmentacji. Więcej o zmniejszaniu rozmiaru bazy możecie przeczytać tutaj:

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

 

Czasami gdy widzimy, że ilość wolnego miejsca (white space) w bazie jest już bardzo mała, wówczas możemy to miejsce zwiększyć poprzez:

 • przeniesienie kilku skrzynek do innej bazy gdzie jest wolne miejsce
 • wymuszenie usunięcia wyłączonych skrzynek
 • wymuszenie usunięcia kopii skrzynek (soft deleted), które pozostały po przeniesieniu ich do innej bazy

 

Exchange 2010 sprawdzenie AvailableNewMailboxSpace (white space) w bazie:

Ilość dostępnego wolnego miejsca (AvailableNewMailboxSpace) we wszystkich bazach na serwerze MBX1 możemy sprawdzić poniższym poleceniem:

Get-MailboxDatabase -server MBX1 | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

lub jeżeli chcemy sprawdzić dostępne miejsce w bazie DB01:

Get-MailboxDatabase DB01 | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

 

Jeżeli w dniu dzisiejszym wyłączaliśmy jakieś skrzynki i chcemy je zobaczyć w disconnected mailboxes wówczas musimy ręcznie wymusić uruchomienie agenta czyszczenia baz serwera Exchange.
W tym celu aby zostały sprawdzone wszystkie bazy serwera MBX1 wpisujemy poniższe polecenie:

Get-MailboxDatabase -server MBX1 | Clean-MailboxDatabase

Po wykonaniu się polecenia, wszystkie skrzynki wyłączone dzisiaj zostaną oznaczone jako wyłączone i będziemy je mogli znaleźć w konsoli EMC w Disconnected Mailboxes.

Exchange 2010 lista wyłączonych skrzynek:

Posiadając informacje o wyłączonych skrzynkach w danej bazie, możemy się dowiedzieć ile wolnego miejsca w bazie możemy uzyskać w przypadku usunięcia tych skrzynek..

W celu otrzymania listy wszystkich wyłączonych skrzynek znajdujących się w bazach serwra MBX1 wykonujemy:

Continue reading

Print Friendly

Microsoft Outlook 2010 Autocomplete problem

 

Bardzo często zdarza się, że funkcja Microsoft Outlook autocomplete przestaje działać przez co Outlook przestaje podpowiadać adresy email podczas tworzenia nowej wiadomości.

We wcześniejszych wersjach Microsoft Outlook (2007), sugerowane kontakty wykorzystywane w funkcji autocomplete były przechowywane w pliku .nk2 w profilu użytkownika na każdym komputerze.

Wraz z wprowadzeniem Microsoft Outlook 2010, sugerowane kontakty zostały umieszczone w skrzynce użytkownika w ukrytej wiadomości i tam są przechowywane.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik niezależnie od komputera na którym się loguje, zawsze będzie miał dostępne sugerowane kontakty, które przechowywane są w jego skrzynce.

 

Niestety czasami funkcja podpowiedzi sugerowanych kontaktów w Microsoft Outlook 2010 autocomplete przestaje działać.

 

Jak naprawić Microsoft Outlook 2010 Autocomplete:

Poniżej przedstawione są sposoby pomagające naprawić funkcjonalność Outlook Autocomplete:

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 SP1 uprawnienia do folderów skrzynki

 

Czasami w środowisku Microsoft Exchange potrzebujemy nadać jakiemuś użytkownikowi uprawnienia do skrzynki innego użytkownika lub współdzielonej skrzynki.

Jeżeli potrzebujemy nadać uprawnienia Full Access możemy w tym celu użyć konsoli EMC (Exchange Management Console) lub możemy nadać uprawnienia za pomocą powershella jak poniżej:

Add-MailboxPermissions -Identity Mailbox1 -User JSmith -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

 

W tym przypadku użytkownikowi JSmith nadane zostały pełne uprawnienia do skrzynki Mailbox1

Co jednak gdy chcemy nadać uprawnienia tylko do określonego folderu w skrzynce a nie do całej skrzynki ?

W przypadku środowiska z Microsoft Exchange 2010 SP1 możemy takie uprawnienia nadać dla określonego folderu w skrzynce dla użytkownika lub grupy, (Add-MailboxFolderPermission), możemy je usunąć (Remove-MailboxFolderPermission) jak również możemy też zmienić istniejące uprawnienia (Set-MailboxFolderPermission).

Aby nadać użytkownikowi User1 uprawnienia do przeglądania folderu Inbox znajdującego się w skrzynce John Smith używamy polecenia jak poniżej:

Add-MailboxFolderPermission -identity j.smith@domain.com:\Inbox -User User1 -AccessRights ReadItems

 

Po nadaniu uprawnień do folderu Inbox możemy je również zweryfikować za pomocą polecenia Get-MailboxFolderPermission:

Get-MailboxFolderPermission -Identity j.smith@domain.com:\Inbox

Continue reading

Print Friendly