Lync Server 2013 na Microsoft Download Center

Exchange 2010 urządzenia ActiveSync

 

W jednym z ostatnich postów, pokazywaliśmy jak wyświetlić użytkowników oraz urządzanie activesync wykorzystywane do podłączenia się do skrzynek użytkowników.
Link do postu znajduje się poniżej:

Exchange 2010 lista urządzeń activesync

 

W związku z ostatnimi problemami z połączeniem się do skrzynek na Exchange 2010 z urządzeń mobilnych firmy Apple które zostały zaktualizowane do iOS6, chcielibyśmy pokazać jak można łatwo uzyskać informacje na temat liczby takich urządzeń wykorzystywanych w środowisku Exchange 2010.

Aby wyświetlić urządzenia które wykorzystywane są do podłączania się do skrzynki musimy użyć polecenia:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox JSmith | ft DeviceType, DeviceUserAgent, LastSuccessSync

 

Aby sprawdzić wszystkie urządzenia które łączą się do serwera Exchange, musimy połączyć dwie komendy:  Get-Mailbox oraz Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Aby utworzyć listę wszystkich skrzynek dostępnych na serwerze wykonujemy polecenie:

$MBXs = Get-Mailbox -server MB01 -RecipientTypeDetails UserMailbox –ResultSize Unlimited -Filter {HiddenFromAddressListsEnabled -eq $false}

 

Następnie aby uzyskać listę wszystkich urządzeń łączących się do skrzynek obsługiwanych na serwerze MB01 wystarczy wpisać:

Continue reading

Exchange 2010 SP2 Rollup 4 – błędy MSFTESQL oraz MapiExceptionUnexpectedMailboxState

 

Po instalacji Rollup 4 dla Exchange 2010 SP2 pojawia się błąd MSFTESQL:

Po instalacji Rollup 4 lub Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2 możecie spotkać się z poniższymi błędami w Event Logu:

Event 4999:

Watson report about to be sent for process id: 14116, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0297.000, ExMSFTE, M.E.Search.ExSearch, M.E.S.Crash.CrashNow, M.E.Common.FailFastException, 678e, 14.02.0318.001.
ErrorReportingEnabled: False

Event 64772:

The filter daemon process MSFTEFD exited unexpectedly. Here is the stack trace:

Event 1053:

The system exception c000010a was raised at 000007FEF9B60F16. Stack:

Dodatkowo może wystąpić problem z wykorzystaniem procesora w 100% podczas wykonywania operacji przenoszenia skrzynki z jednej bazy do innej.

Utylizacja ta powodawana jest przez proces msftefd.exe

Objawy te są podobne do tych jakie występowały w przypadku Exchnage 2007, które opisane są na stronach:

The Msftefd.exe process constantly consumes up to 100 percent of CPU resources

Error message occurs on a server that is running Exchange Server 2007 and that has the mailbox server role installed

 

Czasami problemy te można rozwiązać poprzez zainstalowanie aktualizacji dla Microsoft Filter Pack 2.0:

Filterpack2010-kb2597139-fullfile-x64-glb.exe

 

Chwilowo najlepszym rozwiązaniem jest odinstalowanie Rollup 4, wówczas błędy te przestaną występować.

Dodatkowo po instalacji Rollup 4 lub Rollup 4-v2 pojawiają się problemy z wyszukiwaniem emaili w OWA.

Próby naprawienia wyszukiwania poprzez uruchomienie przebudowania indexów wyszukiwania dla bazy lub poprzez uruchomienie skryptu ResetSearchIndex.ps1 nie rozwiązują problemu.

Do Microsoftu zostały zgłoszone już te problemy i firma przyznaje że takie problemy występują. Niemniej jednak do tej pory nie została wydana żadna poprawka która by je rozwiązała. Każdy może zgłosić do Microsoftu powyższe problem i jego przypadek może zostać potraktowany indywidualnie.
Niemniej jednak stanowisko Microsoft opiera się na tym że problemy te zostaną rozwiązane wraz z udostępnieniem  Rollup 5 dla Exchange 2010 SP2

Jako workaround dla problemu wyszukiwania w OWA można zastosować poniższe polecenia, niemniej jednak problem podobno pojawia się ponownie po jakimś czasie:

Continue reading

iOS6 i Exchange, problemy z kalendarzem

 

Ostatnio informowaliśmy o problemach jakie pojawiły się po udostępnieniu przez firmę Apple nowej wersji swojego systemu iOS6. Problemy te występowały podczas połączenia urządzeń z iOS6 do skrzynek znajdujących się na Exchange. O problemach tych pisaliśmy tutaj:
Aktualizacja do iOS 6 korporacyjnie wstrzymana dla urządzeń z pocztą Exchange

W związku z rosnącymi zgłoszeniami supportowymi do Microsfot dotyczącymi problemów z obsługą spotkań w kalendarzach skrzynek umieszczonych na Exchange, które to problemy były spowodowane obsługą spotkań za pomocą urządzeń z iOS6, firma Microsoft postanowiła opublikować listę zaleceń w celu zmniejszenia ilości tych problemów.

Problemy te zostały potocznie nazwane – meeting „hijacking” – i dotyczą przejmowania roli właściciela spotkania w przypadku otwierania wezwania na spotkanie w programie Outlook a następnie na urządzeniu z iOS6.

Microsoft nie omieszkał poinformować, że rozmawia z firmą Apple na temat rozwiązania tego problemu informując przy okazji, że wprowadzenie iOS6 tylko pogłębiło problem który wcześniej też się pojawiał.
Kroki proponowane przez Microsoft które należy podjąć aby jak najbardziej ograniczyć występowanie problemu Kalendarza Exchange oraz urządzeń z iOS6 prezentujemy poniżej.

w skrócie:

 • nie obsługiwać zaproszeń na spotkania na urządzeniach z systemem iOS6
 • zmienić połączenie do skrzynki na POP3/IMAP4 dla urządzeń z iOS6 (utrata dostępu do kalendarza czy kontaktów),
 • używać OWA a nie natywnego klienta iOS,
 • blokada aktualizacji do urządzeń do wersji systemu iOS6
 • czekać aż pojawi się konkretne rozwiązanie

 

Dodatkowo polecamy zapoznanie się z poniższymi dwoma linkami w których opisane są problemy występujące z iOS6 i Exchange:

Current issues with Microsoft Exchange ActiveSync and third-party devices

Meeting in Attendee’s Calendar Loses Track of the Meeting Organizer

 

Poniżej kroki proponowane przez Microsoft:

 • Tell users not to take action on calendars on iOS We’re not seeing this particular issue if users don’t take action on their calendar items (for example, accept, delete or change meetings).
 • Switch iOS users to POP3/IMAP4 Another option is to switch users over to POP/IMAP connections. This will remove calendar and contacts functionality while allowing users to still use email (though the email may shift to pull from push while using these protocols). Continue reading

Microsoft Lync 2013 RTM już dostępny, również dokumentacja oraz szablony Visio

 

W dniu wczorajszym 24.10.2012 na stronach TechNet dla subskrybentów udostępniony został Microsoft Lync 2013 RTM.

Dodatkowo pojawiły się również pliki dokumentacji dla Microsoft Lync 2013 (Help File) które możecie pobrać tutaj:

Microsoft Lync 2013 Documentantion Help File

 

Pojawiły się również szablony Visio Stencil (LyncServer2013_Stencils.vss) z 285 kształtami dla nowej wersji Lync

kształty Visio dla Lync 2013 można pobrać tutaj:

Lync Server 2013 Visio Stencil

 

Dokumentację dla Microsoft Lync Server 2013 możecie znaleźć tutaj:

Microsoft Lync Server 2013 documentation

 

Exchange 2013 Help Files

 

Jeżeli macie trochę wolnego czasu i chcecie poznać nowe funkcje i rozwiązania wprowadzane przez Exchange 2013, możecie to zrobić pobierając pliki Pomocy dla Microsoft Exchange 2013 udostępnione przez Microsoft.

Na stronie Microsoft Download Center możecie pobrać pliki pomocy dla Exchange 2013 w formacie .chm

Strona z plikami dostępna jest tutaj:

Exchange 2013 Help Files

Pliki pomocy podzielone są na dwie sekcje dotyczące:

 • Exchange 2013 Hybrid Deployments
 • Exchange 2013 RTM version

 

 

 

Exchange 2010 lista przekierowanych skrzynek lub z regulami do przesylania wiadomosci

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączonym przekierowaniem wiadomości:

Często podczas administracji środowiskiem Exchange 2010 włączamy przekierowanie emaili z jednych skrzynek na inne.
Różne są powody dla których takie przekierowanie jest ustawiane.

Nie zależnie od powodu włączenia przekierowanie emaili z jednej skrzynki na inna i tak prędzej czy później zapominamy o tym przekierowaniu.
Czasami nasze przekierowania włączane są tylko na jakiś czas i zapominając o jego wyłączeniu po pewnym czasie, niepotrzebnie zapychamy dwie skrzynki zamiast jednej.

Dlatego od czasu do czasu wskazane jest aby sprawdzić w swoim środowisku które ze skrzynek mają włączone przekierowanie na inną skrzynkę i ewentualnie to przekierowanie wyłączyć jeżeli nie jest już potrzebne.

Oczywiście nikt nie będzie przeglądał kolejno w Exchange Management Console każdej skrzynki i sprawdzał czy jest włączone przekierowanie.

W celu znalezienia wszystkich skrzynek w Exchange 2010 które mają włączone przekierowanie, skorzystamy z EMS (Exchange Management Shell) oraz polecenia Get-Mailbox

Aby otrzymać listę wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze MX01 z włączonym przekierowaniem musimy wykonać poniższe polecenie:

Get-Mailbox -server MX01 -Filter {ForwardingAddress -like '*'} | Select-Object Name, ForwardingAddress

 

Jeżeli posiadamy duża ilość skrzynek z włączonym przekierowaniem, dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie wyniku powyższego zapytania do pliku:

Get-Mailbox -server MX01 -Filter {ForwardingAddress -like '*'} | select-object Name,ForwardingAddress | Export-Csv "D:\Scripts\Forwarding.csv"

 

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączoną reguła przesyłającą wiadomości do innego odbiorcy:

O ile przekazywanie wiadomości z jednej skrzynki na drugą może włączyć tylko administrator środowiska Exchange 2010, o tyle reguły które również mogą przekazywać wiadomość do innego odbiorcy lub ja przesyłać dalej, mogą tworzyć sami użytkownicy w Microsoft Outlook.

Continue reading

Exchange 2010 historia przenoszenia skrzynki

 

Zanim wyjaśnimy jak otrzymać listę z historią przenoszenia skrzynki pomiędzy bazami, wyjaśnimy jak przenieść skrzynkę z jednej bazy do drugiej w Exchange 2010.

 

Exchange 2010 przeniesienie skrzynki:

Aby przenieść skrzynkę z jednej bazy do drugiej w Exchange 2010 możemy skorzystać z:

 • EMC – Exchange Management Console
 • EMS – Exchange Management Shell

EMC Exchange Management Console

W EMC skrzynkę możemy przenieść między bazami przechodząc w konsoli do Recipients a następnie klikając prawym przyciskiem na skrzynce która chcemy przenieść i wybierając New Local Move Request

Nastepnie  w oknie, określamy docelową bazę oraz liczbę elementów które mogą być pominięte w trakcie przenoszenia bazy bez przerywania operacji.

Przenoszenie skrzynek z wykorzystaniem Exchange 2010 Management Console jest proste dlatego nie będziemy się tutaj więcej rozpisywać na ten temat.

EMS Exchange Management Shell

W przypadku przenoszenia większej ilości skrzynek między bazami, lepiej jest skorzystać z Exchange Management Shell oraz poleceń CMDlet w Powershellu. Dzieki temu łatwo możemy napisać skrypt do przenoszenia np.: wszystkich skrzynek z jednej bazy do drugiej.

Aby przenosić skrzynki między bazami musimy posiadać odpowiednie uprawnienia (role) RBAC.

Poniżej w tabeli możecie znaleźć informacje o wymaganych rolach potrzebnych do wykonania operacji przeniesienia skrzynki, wstrzymania przeniesienia, sprawdzenia stanu operacji przeniesienia itp.:

 
CMDlet Required RBAC permission
Management role Role group membership
New-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Get-MoveRequest Move Mailboxes, View-Only Recipients
Get-MoveRequestStatistics Move Mailboxes, View-Only Recipients Recipient Mangement
Set-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Suspend-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Resume-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Remove-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Get-MailboxStatistics Mail Recipients, Users Options, View-Only Recipients Recipient Management

Aby przenieść skrzynkę musimy utworzyć polecenie przeniesienia skrzynki jak poniżej:

New-MoveRequest -identity "John Smith" -TargetDatabase "MXDB03"

Powyższe polecenie spowoduje rozpoczęcie przeniesienia skrzynki z obecnej bazy do bazy określonej jako TargetDatabase czyli MXDB03

Continue reading

Exchange 2010 lista urządzeń activesync

 

Exchange 2010 lista urządzeń activesync użytkownika:

Czasami potrzebujemy dowiedzieć się z jakich urządzeń mobilnych użytkownik łączy sie do swojej skrzynki umieszczonej na Exchange 2010.

Jeżeli chcemy sprawdzić urządzenia dla pojedyńczego użytkownika, nie jest to problemem. Wystarczy użyć polecenia Powershell:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

W wyniku tego polecenia otrzymamy listę urządzeń mobilnych (ActiveSync) z których użytkownik łączył lub łączy się do swojej skrzynki.

Poniższy przykład pokazuje jak uzyskać listę urządzeń mobilnych activesync łączących sie do Exchange 2010 dla użytkownika:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox "John Smith" | fl

jeżeli chcemy określić co ma zostać zwrócone w wyniku zapytania:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox "John Smith" | Select-Object @{n="Mailbox";e={$mailbox}}, LastSuccessSync, Status, DeviceID, DeviceType, DeviceUserAgent, DeviceModel, DeviceIMEI, DeviceOS

 

 

Exchange 2010 lista wszystkich mobilnych urządzeń użytkowników

Niestety najczęściej chcemy uzyskać informacje o wszystkich mobilnych urządzeniach jakie łączą się do naszego Exchange 2010.

Nie jest to łatwe, ponieważ każdy z użytkowników może korzystać z wielu urządzeń mobilnych np.: IPad, IPhone, telefony komórkowe, tablety itp.

Continue reading