Exchange 2010 data ostatniego dostępu do skrzynki

 

Czasami potrzebujemy się dowiedzieć kiedy ostatnio ktoś logował się do swojej skrzynki.
Jak to zrobić ?
Odpowiedź jest z pozoru prosta, wystarczy użyć polecenie Get-MailboxStatistics

Aby wyświetlić czas ostatniego logowania do skrzynki wystarczy wpisać w EMS:

Get-MailboxStatistics JSmith | select DisplayName, LastLogonTime

 

W przypadku skrzynek współdzielonych dobrze jest również wyświetlić konto za pomocą którego nastąpiło logowanie do skrzynki:

Get-MailboxStatistics JSmith | select DisplayName, LastLogonTime, LastLoggedOnUserAccount

 

Jeżeli chcemy wyświetlić informacje dla wszystkich skrzynek znajdujących się na danym serwerze lub w danej bazie łączymy powyższe polecenie z Get-Mailbox którego wynik przekierowujemy do Get-MailboxStatistics.

Continue reading

Eksport skrzynki do pst większy niż rozmiar skrzynki

 

Często eksportując skrzynkę z serwera Microsoft Exchange do pliku .pst rozmiar pliku .pst jest dużo większy od rozmiaru skrzynki jaki widzimy w konsoli EMC (Exchange Management Console).

Wykonując eksport za pomocą polecenia New-MailboxExportRequest:

New-MailboxExportRequest -Mailbox "JSmith"  -Name JSmith -FilePath \\server\share\JSmith.pst

otrzymamy plik .pst z całą zawartością skrzynki.

 

Różnica to powstaje dlatego, ponieważ podglądając rozmiar skrzynki w konsoli EMC, sprawdzamy jedynie rozmiar elementów znajdujących się w folderach danej skrzynki bez uwzględniania elementów które możemy odzyskać po usunięciu ze skrzynki oraz tak zwanego calendar versioning.

Natomiast podczas eksportu skrzynki do pliku .pst eksporotowane są wszystkie elementy znajdujące się w danej skrzynce włącznie z elementami z folderu Recoverable Items czyli elementy które możemy przywrócić po usunięciu ze skrzynki.

Stąd bierze się ta różnica w rozmiarach.

Aby sprawdzić jaki jest całkowity rozmiar danej skrzynki i ile zajmie plik .pst powstały w wyniku wykonania eksportu skrzynki możemy posłużyć się poleceniem Get-MailboxStatistics jak poniżej:

Get-MailboxStatistics JSmith | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

 

Jako wynik otrzymamy rozmiar skrzynki oraz dodatkowo rozmiar elementów znajdujących się w skrzynce które możemy odzyskać i które to zostaną również wyeksportowane do pliku .pst.

Disconnected Mailboxes jak je usunąć samemu

Jeżeli w Microsoft Exchange 2010 usuwamy skrzynki użytkowników poprzez wybranie Remove lub Disable, skrzynki wraz z zawartością nadal są przechowywane w bazie Exchange.

Różnica pomiędzy operacją Remove a Disable:

  • Disable – powoduje odłączenie skrzynki emailowej od konta użytkownika w Active Directory pozostawiając konto użytkownika włączone, skrzynka zaznaczana jest jako Disconnected, znika z książki adresowej i możemy ja ponownie podłączyć przechodząc w EMC do: Exchange Organization –> Recipient Configuration –> Disconnect Mailboxes
  • Remove – powoduje usunięcie konta użytkownika w Active Directory

Jeżeli chcemy wyświetlić listę skrzynek będących w stanie Disconnected znajdujących się w danej bazie wówczas korzystamy z polecenia:

Get-MailboxStatistics -Database "MailboxDatabase" | Where { $_.DisconnectDate -ne $null } | select DisplayName, DisconnectDate,TotalItemSize, TotalDeletedItemSize

Jeżeli natomiast chcemy wyświetlić wszystkie wyłączone skrzynki na serwerze:

Get-MailboxStatistics -Server MBXServer | where { $_.DisconnectDate -ne $null } | select DisplayName,DisconnectDate | sort DisconnectDate

Continue reading