Lync 2013 wersja bazy SQL

Podczas aktualizacji Microsoft Lync 2013, aktualizujemy nie tylko sam serwer Lync ale również bazę SQL, którą zarzadza serwer.

Dlatego warto wiedzieć jak możemy sprawdzić czy nasza baza jest aktualna.

Po wykonaniu aktualizacji bazy SQL możemy sprawdzić jej wersję korzystając z polecenia:

Test-CSDatabase

Otrzymamy wówczas informacje o naszej bazie.

Test-CSDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn lyncSQL.domain.com

lub jeżeli chcemy otrzymać tylko informacje na temat wersji bazy możemy skorzystać z:

Test-CSDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn lyncSQL.domain.com | select-object databasename, installedversion, expectedversion

 

Exchange 2013 Architecture

W dniu 15 października 2013 odbyła się sesja Ignite omawiająca architekturę Exchange 2013.

Jeżeli ktoś nie mógł do niej dołączyć to może ją teraz oglądnąć.

This session introduces you to the new Exchange Server 2013 architecture, which delivers numerous enhancements to deliver service-class performance and scalability from many lessons learned from Office 365. Come learn about the new Client Access Server and Mailbox roles as we dive into client access, transport, managed store, service availability, modern public folders, and more!

Continue reading

Grupy dystrybucyjne – raport

Aby wiedzieć co się dzieje w grupach dystrybucyjnych na przestrzeni czasu, możemy utworzyć skrypt, który będzie sprawdzał członkowstwo w grupach i zapisywał wynik do pliku.

Na początku określamy czy chcemy sprawdzić wszystkie dostępne grupy czy może chcemy jest wskazać np.: podając je w pliku.

aby pobrać grupy z pliku użyjemy:

$DLs = get-content d:\scripts\DLgroups.txt

natomiast jeżeli chcemy mieć wszystkie dostępne grupy:

$DLs = get-distributiongroup -resultsize unlimited | select name
foreach ($dl in $DLs){
 if (!(get-distributiongroup $dl)){
 Write-Host "$dl is not valid"
 } else {
 $dl_tmp = get-distributiongroup $dl
 $outfile = "d:\scripts\DL_$($dl_tmp.name)_.txt"
 Add-Content $outfile get-Date
 Add-Content $outfile "$($dl_tmp.name) $($dl_tmp.SMTPAddress)" 
 Add-Content $outfile "Members"
 Add-Content $outfile "Alias;Displayname;Company;Title;emailaddress"
 $members = get-distributiongroupmember $($dl_tmp.alias)

 foreach ($member in $members){
 $user = $member.alias + ";" + $member.DisplayName + ";" + $member.Company + ";" + $member.Title + ";" + $member.primarysmtpaddress.local + "@" + $member.Primarysmtpaddress.domain 
 Add-Content $outfile $user
 }
 } 
}

Dzięki temu otrzymamy osobny plik dla każdej z grup wraz z listą jej członków.

 

Core Solutions of Exchange Server 2013 JumpStart

Niedawno informowaliśmy o zapisach na sesje Core Solutions of Exchange Server 2013 JumpStart

Tym razem informujemy, że sesja jest już dostępna na stronach Channel9.msdn.com i można ją oglądnąć online lub pobrać.

Sesja prowadzona była przez Jason Helmick oraz Mike Pfeiffer.

Poniżej plan sesji:

Module01

Core Solutions of Exchange Server 2013: (01) Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013 47 minutes, 44 seconds

This module describes the new architecture, prerequisites and requirements, and management tools.

High Quality WMV

 

Module02

Core Solutions of Exchange Server 2013: (02) Configuring Mailbox Servers and Recipients 59 minutes, 44 seconds
In this module, you’ll learn about planning and configuring the mailbox server, managing recipients, address lists, and more

High Quality WMV

Continue reading

Exchange Virtualization sesja od Ignite

W dniu jutrzejszym można wziąć udział w darmowej sesji poruszającej tematykę wirtualizacji serwerów Exchange.

Sesja prowadzona jest na stronach Ignite przez Jeff Mealiffe.

Omówione zostaną tematy:

 • czy potrzebuję wirtualizować Exchange 2013
 • wspierane scenariusze wirtualizacji
 • rekomendacje dotyczące wymagań przestrzeni oraz zasobów
 • wdrażanie wirtualizacji
 • spotykane problemy

 

Sesja startuje jutro 24.10.203

więcej informacji możecie znaleźć tutaj:

Ignite Webcast – Exchange Virtualization

Presenter: Jeff Mealiffe, Principal Program Manager Lead for Office 365 at Microsoft

Date/Time: October 24th at 10:00 AM Pacific Time. (1 Hour presentation)

Live Meeting Information:
………………………………………………………………………………………………………………………..
Join online meeting
https://join.microsoft.com/meet/v-joshto/F00T8BQY
Join by Phone
+14257063500
+18883203585
Find a local number
Conference ID: 27579341
Forgot your dial-in PIN? |  First online meeting?    [1033])!]

Audience:

 Office 365 for professionals and small businesses
 Office 365 for enterprises

 

Office 365 Network Analysis Tool

Dawno, dawno temu Microsoft udostępnił narzędzie umożliwiające testowanie połączenia internetowego dla firm, które chciały przejść na Office 365. Niestety równie dawno temu je usunął pozostawiając tym samym nowych potencjalnych klientów bez narzędzia sprawdzającego ich łacze internetowe pod tym kątem.

Niby nic ważnego takie  narzędzie w erze gdzie mamy super szybki internet, super dostępny i wszystko jest super o ile działa :)

Niemniej jednak Microsoft ponownie uznał, że takie narzędzie jest potrzebne i ponownie udostępnił takowe.

Tym razem jest to Office 365 Network Analysis Tool.

Narzędzie dostępne jest oczywiście poprzez stronę web i oferuje sprawdzanie:

 • port connectivity
 • route paths between the client and tenant
 • bandwidth speed and capacity test
 • VoIP readiness

Narzędzie dostępne jest pod różnymi adresami w zależności od lokalizacji z jakiej zamierzacie je użyć:

Continue reading

Lync Online – nowe raporty aktywności

Micorosft Lync Online team udostępnił nowe raporty w konsoli admin center w Office 365.

Raporty te obrazują aktywność użytkowników oraz używanie trzech komponentów dostępnych w Lync Online.

Do tej pory podobne informacje można  było uzyskać jedynie za pomocą powershell.

Od tej pory jest to znacznie prostsze.

Pierwszy z raportów przedstawia aktywność użytkowników Microsoft Lync Online.

Active users – obrazuje liczbę użytkowników którzy zalogowali się do Lync i wzięli udział w sesjach P2P lub w konferencjach. Oczywiście okres z jaki ma być wyświetlony raport jest definiowany przez użytkownika.

LyncOnlineReportActiveUsers

 

 

Kolejny raport to: Total audio or video minutes

Continue reading

Outlook 2013 październikowa aktualizacja wprowadza dlugo oczekiwane zmiany KB2825677

W październiku została udostępniona aktualizacja KB2825677 przeznaczona dla Microsoft Outlook 2013.

Niby nic nadzwyczajnego, aktualizacja jak aktualizacja, ale warto zaznaczyć, że powyższa aktualizacja wprowadza w końcu długo wyczekiwaną zmianę w funkcjonalności kalendarza w pasku To-Do Bar.

Do tej pory po włączeniu pokazywania się kalendarza w pasku To-Do Bar widzieliśmy jedynie spotkania zaplanowane na dzień dzisiejszy.

Natomiast po instalacji najnowszej aktualizacji będziemy widzieli spotkania zaplanowane na następne 7 dni, czyli tak jak to miało miejsce w Outlook 2010.

Jest zmiana wyczekiwana przeze mnie, poniważ często korzystam z kalendarza w To-Do Bar i po zainstalowaniu Outlook 2013 była to jedna z większych wad.

W chwili obecnej już nie jest.

Aktualizacje KB2825677 możecie pobrać tutaj:

KB2825677

More details and download information for KB2768340

 

Analyzing Exchange Transaction Log Generation Statistics skrypt

Exchange Team Blog udostępnił bardzo przydatne narzędzie/skrypt.

Dzięki niemu czyli Exchange Transaction Log Generation Statistics dowiemy się jak dużo logów tranzakcyjnych jest generowanych w ciągu godziny.

Informacja ta pomoże nam skuteczniej zaplanować wdrożenie serwera Exchange,

Udostęniony skrypt ma nazwę GetTransactionLogStats.ps1 i może działąć w dwóch trybach:

 • zbierania informacji o generowaniu logów – uruchamiany co godzinę, zbiera informacje o wszystkich logach utworzonych w ciągu ostatniej godziny. Informacje te są następnie zapisywane w pliku LogStats.csv
 • analizowania zebranych informacji – uruchamiany jest ręcznie po dłuższym czasie zbierania informacji na temat generowania logów. Zalecane jest uruchomienie po 2 tygodniach.

Skrypt wywołujemy podając jako parametr plik TargetServers.txt, gdzie linia po linii wpisujemy nazwy sererów i baz które mają zostać przetworzone.

Jeżeli w linii pliku wpiszemy tylko nazwę serwera wówczas pobrane zostaną wszystkie bazy obsługiwane przez ten serwer. Aby wyszczególnić określone bazy musimy wpisać nazwę serwera oraz nazwę bazy w jednej linii.

Continue reading