Exchange 2010 lista przekierowanych skrzynek lub z regulami do przesylania wiadomosci

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączonym przekierowaniem wiadomości:

Często podczas administracji środowiskiem Exchange 2010 włączamy przekierowanie emaili z jednych skrzynek na inne.
Różne są powody dla których takie przekierowanie jest ustawiane.

Nie zależnie od powodu włączenia przekierowanie emaili z jednej skrzynki na inna i tak prędzej czy później zapominamy o tym przekierowaniu.
Czasami nasze przekierowania włączane są tylko na jakiś czas i zapominając o jego wyłączeniu po pewnym czasie, niepotrzebnie zapychamy dwie skrzynki zamiast jednej.

Dlatego od czasu do czasu wskazane jest aby sprawdzić w swoim środowisku które ze skrzynek mają włączone przekierowanie na inną skrzynkę i ewentualnie to przekierowanie wyłączyć jeżeli nie jest już potrzebne.

Oczywiście nikt nie będzie przeglądał kolejno w Exchange Management Console każdej skrzynki i sprawdzał czy jest włączone przekierowanie.

W celu znalezienia wszystkich skrzynek w Exchange 2010 które mają włączone przekierowanie, skorzystamy z EMS (Exchange Management Shell) oraz polecenia Get-Mailbox

Aby otrzymać listę wszystkich skrzynek znajdujących się na serwerze MX01 z włączonym przekierowaniem musimy wykonać poniższe polecenie:

Get-Mailbox -server MX01 -Filter {ForwardingAddress -like '*'} | Select-Object Name, ForwardingAddress

 

Jeżeli posiadamy duża ilość skrzynek z włączonym przekierowaniem, dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie wyniku powyższego zapytania do pliku:

Get-Mailbox -server MX01 -Filter {ForwardingAddress -like '*'} | select-object Name,ForwardingAddress | Export-Csv "D:\Scripts\Forwarding.csv"

 

 

Exchange 2010 lista skrzynek z włączoną reguła przesyłającą wiadomości do innego odbiorcy:

O ile przekazywanie wiadomości z jednej skrzynki na drugą może włączyć tylko administrator środowiska Exchange 2010, o tyle reguły które również mogą przekazywać wiadomość do innego odbiorcy lub ja przesyłać dalej, mogą tworzyć sami użytkownicy w Microsoft Outlook.

Continue reading