Outlook nie chce się uruchomić

 

Jeżeli próbujemy uruchomić program Microsoft Outlook, ale program nie chce się uruchomić, wówczas możemy przypuszczać że mamy problem z którymś z dodatków uruchomionych w Outlooku.

Aby to zweryfikować najpierw sprawdzamy w Task Managerze czy nie mamy uruchomionych procesów Outlook.exe. Jeżeli takie są wówczas je zatrzymujemy.

Następnie próbujemy uruchomić normalnie Microsoft Outlook. Jeżeli próba się nie powiedzie, uruchamiamy Outlook w trybie awarjnym:

Outlook.exe /safe

 

Jeżeli Microsoft Outlook się uruchomi, przechodzimy do zainstalowanych dodatków jak poniżej:

  • na zakładce File wybieramy Options
  • nastepnie Add-ins.
  • następnie wybieramy COM Add-ins w okienku Manage i naciskamy Go.
  • w nowym okienku odznaczamy dodatki które chcemy wyłączyć
  • naciskamy OK i restartujemy Outlook-a

Program Microsoft Outlook powinien się uruchomić bez problemów

Microsoft Outlook wyszukiwanie

Każdy z nas często szuka określonych wiadomości w Microsoft Outlook.

Większość z nas po prostu wpisuje wyrażenie, które chce znaleźć w pasku wyszukiwania lub naciska Ctrl+E, ewentualnie określając obszar gdzie ma być przeprowadzone wyszukiwanie.

Niestety w tym miejscu użytkownicy przeważnie kończą wyszukiwanie, odpowiednio określając działanie mechanizmu wyszukiwania i tego jakie wyniki zwrócił. Padają wtedy różne opinie na temat Microsoftu, mechanizmu indeksowania skrzynki itp.

Mało kto wie, że w pasku wyszukiwania możemy wpisywać własne zapytania dużo bardziej zawężające i jasno określające to co chcemy znaleźć. Dzięki temu na 99% otrzymamy to czego poszukujemy.

Microsoft Outlook pozwala nam wyszukiwać elementy w następujących miejscach:

  • bieżąca skrzynka
  • bieżący folder
  • podfoldery
  • wszystkie skrzynki
  • wszystkie elementy Microsoft Outlook

Aby bardziej precyzyjnie określić co chcemy znaleźć, możemy w pasku wyszukiwania wpisać zapytanie którego składnia może wyglądać jak poniżej:

rozmiar:>5mb – wyszukanie wszystkich wiadomości większych niż 5mb
messagesize:>5mb

temat:”jakis temat” – wyszukanie wiadomości z określonym tematem

Dodatkowo zapytania możemy łączyć poprzez zastosowanie operatorów logicznych takich jak: AND, NOT, OR, <, >, =

Uwaga: Wszystkie operatory logiczne muszą być pisane wielkimi literami

 

Słowa kluczowe które możemy użyć podczas wyszukiwania w Microsoft Outlook przedstawione są w poniższej tabeli:

Continue reading

Outlook cache mode i limit rozmiaru pliku .pst .ost

Dodając do programu Outlook skrzynkę pocztową z internetu lub z serwera Exchange w trybie buforowanym (cached mode), na dysku komputera tworzony jest plik .pst lub .ost w którym znajduje się zawartość skrzynki.

Każdy z tych plików ma określoną maksymalną wielkość jaka może być obsłużona przez program Microsoft Outlook. W zależności od wersji używanego Outlooka, maksymalna wielkość plików może być inna.
Jeżeli maksymalny limit zostanie osiągnięty wówczas pojawi się komunikat

„Mailbox has reached it’s quota limit”

Program Outlook przestanie zapisywać kolejne dane do pliku .pst lub .ost.

W poniższej tabeli przedstawione są limity plików jakie są obsługiwane w zależności od posiadanej wersji Outlook-a:

 

Outlook 2010

Name Type Valid Data Range Default
MaxLargeFileSize REG_DWORD 0x00000001 – 0x0000C800 0x0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSize REG_DWORD 0x00000000 – 0x0000BE00 0x0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSize REG_DWORD 0x001F4400 – 0x7C004400 0x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSize REG_DWORD 0x00042400 – 0x7C004400 0x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Continue reading

Outlook Calendar Checking Tool (CalCheck) nowa wersja

Ukazała się nowa wersja (1.3) narzędzia Outlook Calendar Checking – CalCheck.

Narzędzie to z powodzeniem możemy używać do sprawdzania poprawności wpisów – sprawdzany jest każdy wpis, uprawnień, poprawności publikowania informacji free/busy oraz działania kalendarza Outlooka.

Sprawdzany kalendarz musi znajdować się na serwerze Exchange 2003, 2007 lub 2010.
Narzędzie współpracuje z Microsoft Outlook 2003 – 2010.

Po zainstalowaniu należy uruchomić cmd i wpisać odpowiednią składnie polecenia CalCheck:

Continue reading

Microsoft Outlook opóźnienie wysłania emaili

Sądzę, że każdy z nas spotkał się kiedyś z człowiekiem który wysłał emaila nie do końca będąc świadomym tego co czyni.
Oczywiście skutkiem takiego postępowania jest późniejsze nękanie i szukanie sposobu na odwołanie emaila lub jego usunięcie.

Ta porada skierowana jest do osób które przy tworzeniu i wysyłaniu emaila „zbytnio się śpieszą”.

Microsoft Outlook ma możliwość zdefiniowania reguł dotyczących wiadomości odbieranych jak również wysyłanych. Niestety mało kto pamięta o tej drugiej możliwości przetwarzania wiadomości wysyłanych.

Poprzez zastosowanie reguł możemy opóźnić wysłanie emaila który został napisany i naciśnięty został przycisk wyślij. Umożliwi nam to znalezienie go w skrzynce nadawczej i usunięcie lub poprawienie zanim zostanie wysłany.

Continue reading