IMCEAEX i NDR

Problem nie jest częsty ale dość denerwujący i zazwyczaj niezrozumiały dla użytkowników

Najczęściej występuję w przypadku usunięcia skrzynki i ponownego utworzenia na tym samym koncie AD, np. przy zwolnieniu i ponownym przyjęciu pracownika .

Zdarza się też przy migracjach.

Użytkownik wysyłając maila do odbiorcy , do którego wcześniej wiadomości dochodziły bez problemu , otrzymuje raport niedostarczenia z poniższym komunikatem:

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się: 

User Testowy

Nie można znaleźć wprowadzonego adresu e-mail. Sprawdź adres odbiorcy i spróbuj ponownie wysłać wiadomość. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje diagnostyczne dla administratorów: 

Generowanie serwera: server01.exchange

IMCEAEX_O=Company_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT29_CN=RECIPIENTS_CN=user@xxx.xx
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found ##

I teraz pojawia się pytanie: Dlaczego ?

Continue reading