Limit liczby odbiorców w Exchange

This post is also available in: angielski

W zasadzie te informacje są bez problemu dostępne na technecie , ale czasem przydaje się uporządkowanie i umieszczenie ich w jednym miejscu.

Exchange 2010 i Exchange 2007 limit odbiorców

Ważna zmiana w stosunku do Exchange 2003 – grupy dystrybucyjne traktowane są jak jeden odbiorca.

Limit odbiorców ustawiamy na poziomie:

  • Organizacji
  • Serwera transportowego
  • Receive connectora
  • Skrzynki

No to po kolei

Limit odbiorców na poziomie organizacji możemy sprawdzić z powershella poleceniem:

Get-TransportConfig |fl MaxRecipientEnvelopeLimit

lub w EMC

Organization Configuration | Hub Transport |Global Settings | zakładka Transport Settings | właściwości Transport Settings

Transport Settings

Ustawiamy go poleceniem

Set-TransportConfig -MaxRecipientEnvelopeLimit 4000

Na poziomie Transport Serwerów limit możemy sprawdzić poleceniem:

Get-TransportServer |fl Name,PickupDirectoryMaxRecipientsPerMessage

Ten limit dotyczy wiadomości wrzucanych do Pickup Directory na serwerach transportowych. Tak więc nie bierzemy go pod uwagę w przypadku zwykłych maili.

Ustawiamy go poleceniem

Set-TransportServer  -identity ‚Nazwa_Servera’ -PickupDirectoryMaxRecipientsPerMessage 100

Na poziomie Receive Connectorów limity możemy sprawdzić poleceniem:

Get-ReceiveConnector |fl Name, MaxRecipientsPerMessage

Ten limit dotyczy wiadomości przyjmowanych przez konkretny Receive Connector

Ustawiamy go poleceniem:

Set-ReceiveConnector -Identity ‚NazwaConnectora’ -MaxRecpientsPerMessage 200

I na koniec ustawienia dla konkretnej skrzynki:

Get-Mailbox ‚Nazwa_Skrzynki’ | fl recipientLimits

Unlimited oznacza że stosowane są ustawienia globalne. 

Lub w EMC we właściwościach skrzynki na zakładce Mail Flow Settings |właściwościach Delivery Options

Delivery Options

A ustawić możemy poleceniem

Set-Mailbox -identity ‚Nazwa_Skrzynki’ -RecipientLimits 50

A jak limity skrzynek mają się do limitów globalnych ?

Limity skrzynek mają zawsze wyższy priorytet nad globalnymi. I to nie tylko w przypadku restrykcji , ale też wiekszych niż globalne limitów.

Jest jeszcze jedno miejsce gdzie warto zajrzeć przy ustalaniu limitów . Zwłaszcza w środowiskach zmigrowanych lub koegzystujących z Exchange 2003.

Są to ustawienia Global Settings

Uruchamiamy ADSIEdit podłączamy się do Configuration

Rozwijając CN=Configuration… | CN=Services | CN=Microsoft Exchange | CN=NazwaOrganizacjEX | CN=Global Settings | Wybieramy właściwości Message Delivery i znajdujemy wartość msExchRecipLimit

ADSIedit

Limit ten możemy zmienić za pomocą ESM Exchange 2003 i narzędziami Exchange 2007 (od SP1) i Exchange 2010. Ale po zmianie poprzez ESM EX 2003 nowa wartość nie jest widoczna w konsolach 2007/2010 . Niestety jest stosowana !

W przypadku konfliktu tego ustawienia z limitem ustawionym w Exchange 2007/2010 zastosowanie ma niższy limit

Exchange 2003 limit odbiorców

Każdy członek grupy dystrybucyjnej traktowany jest jako jeden odbiorca.

Ustawiamy limit liczby odbiorców w

  • Ustawieniach Global Settings
  • Właściwościach serwera SMTP
  • Właściwościach odbiorcy

Global settings

Rozwijamy Global Settings | wybieramy właściwości Message Delivery | zakładkę Defaults

Message Delivery Properties

Właściwości wirtualnego serwera SMTP

Rozwijamy Administrative Groups | Nazwa_Grupy | Servers | Protocols | SMTP | wybieramy właściwości serwera SMTP | zakładkę Messages

SMTP

Właściwościach konta |zakładka Exchange General |Delivery Options | Recipient Limits

Delivery Options

Print Friendly
Otagowany , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>