Exchange receive connector – dodanie wielu adresów IP

Jeżeli musimy dodać adres IP do receive connector-a to możemy to oczywiście zrobić za pomocą Exchange Management Console w Server Configuration, Hub Transport.

Oczywiście jest to szybki sposób jeżeli mamy dodać niewiele adresów IP.

Natomiast w przypadku konieczności dodania większej ilości adresów oczywiście lepiej jest skorzystać z Exchange Management Shell i odpowiednich poleceń w Powershell-u.

 

Na początku wyświetlimy wszystkie posiadane Receive Connector-y w tym celu wpisujemy:

Get-ReceiveConnector

Jeżeli chcemy wyświetlić Receive Connectory dla danego serwera wpisujemy:

Get-ReceiveConnector -server ServerName

 

Mając już informacje o receive connectorach możemy wyświetlić adresy IP które dodane są do konkretnego receive connectora, w tym celu wpisujemy:

(Get-ReceiveConnector -identity "serwername\receiveconnector_name").RemoteIPRanges

 

Otrzymaną listę możemy oczywiście zapisać sobie do pliku jako backup.

Continue reading

Exchange 2010 statystyka wysyłanych emaili – messagetrackinglog

emailOstatnio pisaliśmy o tym jak znaleźć wszystkich odbiorców danego emaila:

Exchange MessageTrackingLogs wyszukanie wszystkich odbiorców emaila

 

Teraz przedstawimy skrypt który pomoże nam wygenerować statystykę wysyłanych emaili.

Niemniej jednak nie interesuje nas ilość wszystkich wysyłanych emaili, ich rozmiar, tylko skupimy się na emailach wysyłanych poza naszą organizację Exchange i uzyskamy informację o tym z jakich adresów zostały wysłane, z jakim tematem, ile było tych emaili i do ilu odbiorców zostały przesłane.

Skrypt ten umożliwia uzyskanie informacji o adresach email które wysyłają najwięcej wiadomości na zewnątrz.
Jego działanie oparte jest na sprawdzeniu logów transportowych (TransportLogs) umieszczonych na serwerach Exchange z rolami Hub Transport.

Po otrzymaniu wyników skryptu możemy skorzystać ze skryptu z poprzedniego posta i dowiedzieć się do kogo została wysłana wiadomość.

 

Poniżej przedstawiamy kolejne fragmenty skryptu z opisem działania:

Pierwszy fragment zawiera:

 • definicje obiektów wynikowych z raportami
 • ścieżek do plików przechowujących wszystkie otrzymane wyniki
 • ustawienia do wysłania raportu emailem
 • $MAX_Recipients – liczba odbiorców powyżej której wygenerowany zostanie email z raportem

 

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True

Function New-Array {,$args}

$Report = New-Array
$Report_SMTP = New-Array
$Rep_sum = New-Array
$Rep_SMTP_sum = New-Array

$data = $($((get-date).adddays(-1)).ToString('yyyy.MM.dd'))

#paths to output files
$Out_Rep_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_out_$data.csv"
$Out_Rep_sum_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_out_sum_$data.csv"

#files with emails with smtp traffic
$Out_Rep_SMTP_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_smtp_out_$data.csv"
$Out_Rep_SMTP_sum_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_smtp_out_sum_$data.csv"
#file with report attached to email (emails recipients grater than $MAX_Recipients)
$Email_HTML_File = "d:\Scripts\Logs\Stats\Report_outgoing_emails_$data.htm"

#settings for email with report
$mail_from = "exchangereport@domain.com"
$mail_to = "admin@domain.com"
$mail_smtp_host = "smtpserver.domain.local"
$mail_subject = "Report outgoing emails $data"

#variable that defines the threshold for recipients to write to email report
$MAX_Recipients = 100

Continue reading

Dokumentacja standardow Microsoft Exchange i Microsoft Outlook

Wczoraj udostępniona została dokumentacja zawierająca opis standardów stosowanych w Microsoft Exchange Server, oraz w Microsoft Outlook.

ExchangeOutlook_Standards

 

Opisane są w niej standardy opisujące jak Exchange i Outlook korzystają z standardów komunikacji.

Znajdziecie tam opisy komunikacji iCalendar, IMAP, POP3

Całość dokumentacji (3,8MB) możecie pobrać tutaj:

Exchange_Standards.zip

 

iOS 6.1 Exchange 2010 wzrost ilości transaction logs, użycia CPU i pamięci KB2814847

W dniu wczorajszym Microsoft opublikował artykuł w którym potwierdza fakt wzrostu generowania transaction logs oraz nadmierne zużywanie CPU i pamięci RAM przez użytkowników synchronizujących skrzynki za pomocą urządzeń Apple z iOS 6.1

Rapid growth in transaction logs, CPU use, and memory consumption in Exchange Server 2010 when a user syncs a mailbox by using an iOS 6.1-based device

 

Z artykułu możemy dowiedzieć się to co już wiemy:

Użytkownicy którzy synchronizują skrzynkę pocztową umieszczoną na Microsoft Exchange za pomocą urządzeń z iOS 6.1, powodują zapętlenie operacji synchronizacji co skutecznie obciąża serwery Exchange.

Zarówno Microsoft jaki Apple „pracują” nad rozwiązaniem problemu i jak tylko coś wymyślą to wszyscy zostaną o tym powiadomieni.

W chwili obecnej rekomendowane jest zgłaszanie wystąpienia takich przypadków do supportu firmy Apple.

Jeżeli natomiast poszukujecie skutecznych rozwiązań tego problemu to narazie takiego nie ma, zalecane są jedynie rozwiązania ograniczające problem wystąpienia tych problemów.

Jako workaround możecie zastosować:

Continue reading

Apple iOS 6.1 znowu problem z obsługą skrzynek na Microsoft Exchange

apple_wormNiedługo chyba będzie już normalne to, że z nową wersją iOS będą pojawiały się nowe problemy związane z obsługą skrzynek znajdujących się na serwerach Microsoft Exchange.

Tym razem winny temu jest iOS 6.1

Po aktualizacji systemów urządzeń mobilnych firmy Apple do wersji iOS 6.1 możecie mieć spore problemy w wolnym miejscem na logi tarnsakcyjne na serwerach Exchange.

Okazuje się, że iOS 6.1 posiada pewne błedy w oprogramowaniu, które wymuszają na IPhonach i IPadach ciągłą synchronizację kalendarza lub ciągłe próby pobierania poczty wpadając w pętle tych zadań i wykonując je cały czas.

Jak widać w przypadku aktualizacji do nowych wersji iOS sprawdzi się powiedzenie: „Co nagle do po diable”

Działanie takie powoduje oczywiście za każdym razem generowanie logów Transaction Logs na serwerach Exchange. Według niektórych sytuacja taka może powodować wygenerowanie nawet do 50GB logów dziennie.

Oczywiście w momencie kiedy zabraknie Wam wolnego miejsca dla nowych logów, baza ze skrzynkami zostanie automatycznie odmontowana co uniemożliwi pracę wielu osobom.

Niektóre firmy, których system poczty elektronicznej oparty jest na serwerach Microsoft Exchange, zabraniają swoim pracownikom instalacji iOS 6.1. Czy wychodzi na to, że znowu system firmy Apple może stać się korporacyjnie zabroniony.

W chwili obecnej nie ma żadnego skutecznego rozwiązania tego problemu. Mamy nadzieję, że firma Apple szybko wyda jakąś aktualizację która naprawi ten problem i fajnie by było gdyby aktualizacja ta nie spowodowała nowych problemów.

Continue reading

Exchange 2010 usunięcie wyłączonych kont z grup dystrybucyjnych

W celu utrzymania porządku w grupach dystrybucyjnych, dobrze jest od czasu do czasu usunąć z tych grup użytkowników którzy mają wyłączone konta.

Poniżej prezentujemy skrypt który przeszukuje wszystkie grupy dystrybucyjne, następnie usuwa z nich wszystkich użytkowników którzy są wyłączeni (RecipientTypeDetails – DisabledUser), oraz dodatkowo możemy określić z jakich OU mają to być użytkownicy.

 

Dodatkowo skrypt tworzy plik wynikowy .csv w którym zapisane są poniższe informacje:

 • nazwa grupy dystrybucyjnej
 • DisplayName użytkownika
 • SamAccountName
 • scieżka AD w której znajduje się użytkownik

Continue reading

Exchange 2010 wyłączenie dla bazy opcji Provisioning

radar

W poprzednich wersjach Microsoft Exchange (2003 i 2007) kiedy tworzyliśmy skrzynkę lub przenosiliśmy ją do innej bazy, musieliśmy ręcznie wskazać tą bazę.

Wraz z wersja Microsoft Exchange 2010, wprowadzona została opcja automatycznego wyboru bazy w, której ma zostać utworzona skrzynka emailowa.

Dlatego w momencie tworzenia skrzynki aby skierować ją do konkretnej bazy musimy w kreatorze wybrać taką opcję, w przeciwnym wypadku system Exchange sam zdecyduje do jakiej bazy ma trafić nowa skrzynka.

Parametr jaki za to odpowiada to IsExcludedFromProvisioning który domyślnie dla baz ma przypisaną wartość False.

Możemy to sprawdzić wpisując:

Get-MailboxDatabase | select name, *provisioning

Continue reading

Exchange 2010 usuniecie mobile device blad The ActiveSyncDevice Cannot be Found

Jeżeli dla jakiejś skrzynki próbujecie usunąć lub wyczyścić urządzenie mobilne (Mobile Device) tak aby już więcej nie było połączone z kontem emailowym, możecie czasami otrzymać błąd:

The ActiveSyncDevice Cannot be Found

Błąd ten spowodowany jest tym, że użytkownik do którego należy skrzynka był przenoszony do innego OU po podłączeniu urządzenia. Przez co odwołanie do urządzenia jest nieprawidłowe ponieważ zawiera „ścieżkę” do poprzedniego OU z którego użytkownik został przeniesiony.

Jest to spowodowane tym, że Exchange nie aktualizuje informacji dla urządzenia mobilnego o tym że użytkownik został przeniesiony w Active Directory.

Jeżeli wykonacie polecenie Get-ActiveSyncDeviceStatistics dla danej skrzynki jak poniżej:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox JSmith | select DeviceId, Identity

w wyniku otrzymamy:

DeviceID                 Identity
--------                 --------
androidc1640524549      domain.local/Users/Test1/Smith John/.....
androidc2040902280    domain.local/Users/Test2/Smith John/.....

Continue reading

Exchange DAG jak sprawdzic stan

Jeżeli chcemy sprawdzić od czasu do czasu stan naszego DAG (Database Availability Groups) powinniśmy się skupić na dwóch CMD’letach powershella:

 

Pierwsze z poleceń Get-MailboxDatabaseCopyStatus sprawdza stan kopiowania baz pomiędzy serwerami należącymi do DAG

Natomiast polecenie Test-ReplicationHealth przeprowadza test replikacji dla konkretnego serwera Exchange.

Aby sprawdzić stan kopiowania baz w określonym DAG lub we wszystkich dostępnych DAG dla naszego środowiska musimy wpisać polecenie jak poniżej:

(Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_}}

Continue reading