Ilość elementów w skrzynce skrypt

Jak wiadomo wraz z pojawianiem się nowych wersji Microsoft Exchange zmieniają się też limity ilości elementów w pojedynczym folderze skrzynki pocztowej.

Dla poszczególnych wersji Exchange, Microsoft rekomenduje nie przekraczanie poniższych wartości liczby elementów w folderze:

Exchange 200/2003        5 000
Exchange 2007               20 000
Exchange 2010             100 000

Ilość elementów zawartych w folderach decyduje o wydajności samego serwera oraz połączeń do danej skrzynki, może również powodować problemy z używaniem klientów pocztowych.
Continue reading

Microsoft Exchange 2010 co wpływa na wielkość bazy

W Microsoft Exchange rozmiar bazy zależy głównie od ilości i rozmiaru skrzynek znajdujących się w danej bazie.

Rozmiar skrzynek, które będą znajdowały się w danej bazie możemy przewidzieć i kontrolować dzięki czemu mniej więcej będziemy wiedzieli jaki rozmiar będzie miała nasza baza.

Niestety jest jeszcze pare innych czynników które mogą powodować nagłe powiększanie się rozmiaru bazy lub jej ciągły wzrost.
Poniżej zaprezentujemy na co należy zwracać uwagę w ustawieniach bazy danych.

Podstawowym parametrem określającym maksymalną wielkość skrzynek znajdujących się w bazie jest Quota.
Quota może być ustawiona na poziomie bazy i wówczas będzie dotyczyła wszystkich skrzynek znajdujących się w bazie o ile dla danej skrzynki nie ustawimy innych wartości Quoty.
Continue reading

Wyszukiwanie wiadomości skrypt GUI Message Tracking Log

Jeżeli ktoś często przegląda logi Message-Tracking za pomocą poleceń powershella lub narzędzia Message Tracking, to może zainteresuje się skryptem, który niedawno pojawił się na stronach TechNet.

Skrypt napisany jest w PowerShell-u niemniej jednak posiada nakładkę graficzną GUI.

Dzięki zastosowaniu skryptu mamy możliwość wyszukiwania określonych wiadomości na wszystkich serwerach z rolą HT, a nie tylko na jednym w danym wyszukiwaniu.

Możemy określić nadawcę, odbiorcę, zakres dat do przeszukania oraz EventID.

Continue reading

Microsoft Exchange 2013 nowe polecenia PowerShell

Listę nowych poleceń (CmdLet) PowerShell udostępnionych wraz z Microsoft Exchange 2013 publikowaliśmy już na Exchange Blog tutaj:
Exchange 2013 Powershell

 

Można już znaleźć dokładną listę nowych poleceń oraz opis ich zastosowania.
Listę tę prezentujemy poniżej:

Continue reading

Exchange 2013 Powershell

W Microsoft Exchange 2013 Preview, PowerShell nadal pełni bardzo ważną rolę.
PowerShell dla Exchange 2013 oparty jest na PowerShell v3 oraz Management Framework 3.0 i dodatkowo został on wzbogacony o nowe cmdlet-y.
Już w Microsoft Exchange 2010 PowerShell umożliwiał administratorom wykonanie wielu skomplikowanych rzeczy,  które nie były dostępne w konsoli graficznej. Dzięki temu mogliśmy tworzyć skrypty ułatwiające codzienną pracę administracyjną.

Poprzez zastosowanie PowerShell w wersji 3.0 w nowym Exchange, obsługa serwera za pomocą poleceń zyskała na funkcjonalności oraz prostocie.
Dla wersji 2.0 polecenie wyszukujące skrzynkę dla określonej nazwy wyglądało tak:

Continue reading

Exchange 2013 zmiany w PowerShell

Już wcześniej publikowaliśmy listę nowych poleceń PowerShell dostępnych w Microsoft Exchange 2013.
Przeczytać o tym można tutaj:
Exchange 2013 Powershell

Okazuje się, że wraz z pojawieniem się dodatkowych nowych poleceń ułatwiających pracę z Exchange 2013 przy użyciu PowerShell, zniknęło również pare poleceń dotyczących obsługi Folderów Publicznych. Zapewne ma to związek ze zmianą organizacji folderów publicznych w nowym Exchange.

Poniższe polecenia nie będą już dostępne w Exchange 2013:

Continue reading

Microsoft Exchange 2013 OWA (Outlook Web App) wspierane przeglądarki

Poniżej przedstawiamy które systemy z jakimi przeglądarkami wspierają najnowsze rozwiązania zastosowane w Outlook Web App (OWA)

oznaczenia:

  • Best – wszystkie funkcje Outlook Web App są wspierane
  • Good – większość funkcji Outlook Web App jest wspieranych
  • Light – w przeglądarce wyświetlana jest wersja Light Outlook Web App

Microsoft Outlook wyszukiwanie

Każdy z nas często szuka określonych wiadomości w Microsoft Outlook.

Większość z nas po prostu wpisuje wyrażenie, które chce znaleźć w pasku wyszukiwania lub naciska Ctrl+E, ewentualnie określając obszar gdzie ma być przeprowadzone wyszukiwanie.

Niestety w tym miejscu użytkownicy przeważnie kończą wyszukiwanie, odpowiednio określając działanie mechanizmu wyszukiwania i tego jakie wyniki zwrócił. Padają wtedy różne opinie na temat Microsoftu, mechanizmu indeksowania skrzynki itp.

Mało kto wie, że w pasku wyszukiwania możemy wpisywać własne zapytania dużo bardziej zawężające i jasno określające to co chcemy znaleźć. Dzięki temu na 99% otrzymamy to czego poszukujemy.

Microsoft Outlook pozwala nam wyszukiwać elementy w następujących miejscach:

  • bieżąca skrzynka
  • bieżący folder
  • podfoldery
  • wszystkie skrzynki
  • wszystkie elementy Microsoft Outlook

Aby bardziej precyzyjnie określić co chcemy znaleźć, możemy w pasku wyszukiwania wpisać zapytanie którego składnia może wyglądać jak poniżej:

rozmiar:>5mb – wyszukanie wszystkich wiadomości większych niż 5mb
messagesize:>5mb

temat:”jakis temat” – wyszukanie wiadomości z określonym tematem

Dodatkowo zapytania możemy łączyć poprzez zastosowanie operatorów logicznych takich jak: AND, NOT, OR, <, >, =

Uwaga: Wszystkie operatory logiczne muszą być pisane wielkimi literami

 

Słowa kluczowe które możemy użyć podczas wyszukiwania w Microsoft Outlook przedstawione są w poniższej tabeli:

Continue reading

Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2743248)

W dniu 13.08.2012 został również udostępniony Rollup 7 dla Microsoft Exchange 2010 SP1 czyli zbiorcza aktualizacja dla środowiska Exchange 2010SP1.

Aktualizacja Rollup 7 oznaczona jest KB2743248 i można ją pobrać z:

Update Rollup 7 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2743248)

opis zmian jakie wprowadzone zostaną po zainstalowniu Rollup 7 dla Exchange 2010 SP1, można znaleźć tutaj:

Description Exchange 2010 SP1 Rollup 7 

Microsoft Exchange 2007 SP3 Update Rollup 8

Kolejną ważną aktualizacją dla środowiska Microsoft Exchange, która została wydana w dniu 13.08.2012 jest Microsoft Exchange 2007 SP3 Update Rollup 8.

Najnowszą aktualizację przeznaczoną dla Exchange 2007 SP3 można pobrać tutaj:

Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2734323)

Dokładny opis zmian jakie wprowadza instalacja nowej aktualizacji możemy znaleźć tutaj:

Description of Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 3