Microsoft Exchange 2010 queue eksport, ponowne wysłanie

Czasami w środowisku Microsoft Exchange mamy problem z serwerami transportowymi Hub Transport lub Edge Transport, wówczas na innych serwerach tworzą się kolejki z wiadomościami które nie mogą zostać przekazane dalej.

Po rozwiązaniu problemu który spowodował awarie serwera Exchange, kolejki te potrzebują kilku czasami nawet kilkudziesięciu minut do przekazania emaili dalej do innych serwerów.

Aby przyśpieszyć dostarczenie emaili możemy ręcznie wymusić ponowne przekazanie wiadomości znajdujących się w kolejkach jeżeli kolejki te nie są w stanie Suspended oraz znajdują się w:

 • mailbox Delivery queues lub Remote delivery queues ze statusem Retry
 • Unreachable queue
 • Poison queue

 

Do ręcznego wymuszenia przekazania wiadomości możemy wykorzystać poniższe metody:

 • za pomocą konsoli Exchange Management Shell użyć polecenia Retry-Queue z parametrem -Resubmit
 • wyeksportowanie wiadomości z kolejki do plików .eml i umieszczenie ich w folderze Replay directory (dla Exchange 2010 default location:
  C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay) w celu ponownego ich wysłania
 • uruchomienie narzędzia Queue Viewer lub użycie polecenia Resume-Message w celu wymuszenia wysłania wiadomości z kolejki Poison

 

Exchange 2010 eksport kopii wiadomości z kolejki:

Continue reading

Microsoft Exchange 2010 SP3 (Service Pack 3) – zapowiedź

Na stronach Exchange Team pojawiła się informacja na temat planowanego udostępnienia kolejnej aktualizacji dla środowiska Microsoft Exchange 2010.

Exchange Team informuje, że w pierwszej połowie 2013 roku, planowane jest wydanie Service Pack 3 (SP3) dla Microsoft Exchange 2010.

 

Nowy Service Pack 3 dla Exchange 2010 będzie wprowadzał do środowiska nowe funkcje takie jak:

 • Współpraca ze środowiskiem Microsoft Exchange 2013: osoby które chcą zainstalować Microsoft Exchange 2013 w środowisku w którym istnieje już Microsoft Exchange 2010 będą musiały poczekać na SP3 dla Exchange 2010 który wprowadza taką funkcjonalność.
 • Support dla Windows Server 2012: wraz z Service Pack 3 dla Exchange 2010 wprowadzone zostanie wsparcie dla Microsoft Windows 2012, dzięki temu w końcu będzie można instalować Exchange 2010 na serwerach z Windows 2012.
 • Naprawa błędów zgłoszonych przez użytkowników: wszystkie poprawki które będą zawarte w rollupach wydanych do czasu wydania Service Pack 3 zostaną również zawarte w samym Service Pack 3. Szczegóły dotyczące wydawanych poprawek, aktualizacji oraz modyfikacji środowiska Exchange 2010 można znaleźć tutaj: Exchange 2010 Servicing

Jak informuje Exchange Team przed instalacją Microsoft Exchange 2010 SP3 (Service Pack 3), wymagane będzie przeprowadzenie updatu schematu Active Directory.

 

 

Shared Mailbox problem z emailami wysłanymi i usuniętymi

Większość z nas w swoich środowiskach Microsoft Exchange używa skrzynek typu Shared Mailbox lub nadaje uprawnienia użytkownikom do innych skrzynek. Najczęściej wtedy pojawia się problem z emailami wysyłanymi lub usuwanymi z „udostępnionej” skrzynki, które to domyślnie po wysłaniu lub usunięciu trafiają do folderów w osobistej skrzynce użytkownika.

Takie zachowanie programu Microsoft Outlook jest jak najbardziej normalne, niemniej jednak jest to niewygodne w przypadku gdy z udostępnionej skrzynki korzysta więcej niż jedna osoba.
Jeżeli do danej skrzynki nadamy dostęp wielu osobom wówczas wszyscy, którzy korzystają z tej skrzynki będą chcieli aby wiadomości wysłane za pomocą tej skrzynki trafiały do Elementów wysłanych udostępnionej skrzynki, a nie do ich osobistej skrzynki, to samo dotyczy usuwanych wiadomości.

 

Jak możemy przekierować elementy usunięte oraz wysłane z udostępnionej skrzynki ?

Aby zmienić domyślne zachowanie Microsoft Outlook po podłączeniu udostępnionej skrzynki możemy skorzystać z jednego poniższych dwóch rozwiązań:

 1. Używać Microsoft Outlook 2010 i dodać udostępnioną skrzynkę jako „równorzędną” do naszej osobistej skrzynki
 2. Zmienić odpowiednie wpisy w rejestrze systemu Windows które dotyczą Microsoft Outlook

 

1. Konfiguracja Microsoft Outlook 2010 dla udostępnionej skrzynki

W środowisku Microsoft Exchange 2010 jeżeli używamy Microsoft Outlook 2010, po nadaniu nam uprawnień do innej skrzynki, pojawi się ona automatycznie w naszym Outlooku. Sytuacja taka ma miejsce ponieważ wykonane zostanie Automapowanie skrzynki do których mamy uprawnienia.

Po automatycznym dodaniu (Automapping) skrzynki do Outlooka, wystąpi problem z wysyłaniem oraz usuwaniem emaili znajdujących się w udostępnionej skrzynce ponieważ wiadomości te po wysłaniu lub usunięciu będą przenoszone do folderów (elementy usunięte, elementy wysłane) osoby która te wiadomości usunęła lub wysłała.

Takie zachowanie Outlooka jest często niekorzystne, gdyż wprowadza dużo zamieszania.

Aby „zmusić” Microsoft Outlook 2010 to zachowywania wysłanych lub usuniętych emaili w udostępnionej skrzynce (Shared Mailbox), musimy dodać udostępnioną skrzynkę do Microsoft Outlook 2010 jako skrzynkę równorzędną, a nie automatycznie podłączoną.

W tym celu zamykamy Microsoft Outlook 2010, przechodzimy do Control Panel , Mail  następnie w okienku Mail Setup – Outlook wybieramy:

E-mail Accounts…

W okienku Account Settings wybieramy New…, i zaznaczamy:

Manually configure server settings or additional server types

  Continue reading

Microsoft Outlook Auto-Mapping wyłączenie

W chwili kiedy firma Microsoft udostępniła Microsoft Exchange 2010 SP1 otrzymaliśmy również nową funkcję, która powodowała automatyczne podłączanie do Microsoft Outlook 2010 oraz 2007 skrzynek do których użytkownik posiadał uprawnienia Full Mailbox Access.

Problemem wówczas stało się mapowanie do Outlooka wszystkich skrzynek do których mieliśmy uprawnienia Full Mailbox Access co powodowało spowolnienie Outlooka.

Niestety wraz z udostępnieniem takie funkcjonalności firma Microsoft nie pomyślała o udostępnieniu również możliwości jej wyłączenia.

Taka możliwość pojawiła się dopiero w Microsoft Exchange 2010 SP2 gdzie możemy zablokować funkcję automapowania dla konkretnej skrzynki.

Jeżeli nadamy użytkownikowi uprawnienia Full Mailbox Access za pomocą Exchange Management Console, wówczas skrzynka do której ma on uprawnienia pojawi się automatycznie w jego Outlooku.

Aby zapobiec automatycznemu podpinaniu skrzynki, uprawnienia takie musimy nadać za pomocą poleceń Powershell w Exchange Management Shell tak jak jest to przedstawione poniżej:

Add-MailboxPermission -Identity JKowalski -User 'Nowak Adam' -AccessRight FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false

Continue reading

Limit liczby odbiorców w Exchange

W zasadzie te informacje są bez problemu dostępne na technecie , ale czasem przydaje się uporządkowanie i umieszczenie ich w jednym miejscu.

Exchange 2010 i Exchange 2007 limit odbiorców

Ważna zmiana w stosunku do Exchange 2003 – grupy dystrybucyjne traktowane są jak jeden odbiorca.

Limit odbiorców ustawiamy na poziomie:

 • Organizacji
 • Serwera transportowego
 • Receive connectora
 • Skrzynki

No to po kolei

Limit odbiorców na poziomie organizacji możemy sprawdzić z powershella poleceniem:

Get-TransportConfig |fl MaxRecipientEnvelopeLimit

lub w EMC

Organization Configuration | Hub Transport |Global Settings | zakładka Transport Settings | właściwości Transport Settings

Transport Settings

Continue reading

Forefront Product Roadmaps zakończenie rozwoju produktów

W dniu 12 września 2012 na blogu Forefront TMG Product Team Blog zamieszczona została informacja o nadchodzącej zmianie dla produktów wchodzących w skład rodziny Forefront:

 

 • Forefront Protection for Exchange 2010 (FPE),
 • Forefront Management Gateway 2010  (TMG),
 • Forefront Identity Manager, Forefront UAG 2010.
 • Forefront Security for Office Communications Server (FSOCS)
 • Forefront Threat Management Gateway Web Protection Services (TMG WPS)
 • Forefront Protection 2010 for SharePoint (FPSP)

TMG 2010:

Forefront Management Gateway 2010 został wprowadzony w 2010 roku i zastąpił wcześniejsze produkty ISA 2004/2006, które były wykorzystywane przeważnie jako firewall do obsługi połączeń dla Microsoft Exchange oraz Microsoft Sharepoint.
Niestety firma Microsoft zdecydowała się na zakończenie rozwoju produktu TMG 2010.

Continue reading

Windows 2012 i Exchange 2010 kompatybilność

Niedawno udostępniona została nowa wersja systemu Microsoft Windows Server czyli Windows Server 2012 .

Zapewne wielu z Was ma ją już u siebie w celu testowania współpracy z różnymi środowiskami IT.
Niestety okazuje się, że w chwili obecnej Microsoft Exchange 2010 SP2 nie jest wspierany przez Microsoft Windows 2012. Cały czas trwają prace nad tym aby ta współpraca mogła być możliwa, niemniej jednak jest to spore przeoczenie współpracy tych dwóch systemów. Zapewne w niedługim czasie otrzymamy SP1 dla Windows 2012 lub SP3 dla Exchange 2010.

Continue reading

TechEd 2012 New Zealand and Australia sesje video

Dla osób które nie uczestniczyły w tegorocznym TechEd 2012 który odbywał się w Nowej Zelandii w dniach 4-7 września 2012 oraz w Australii w dniach 11-14 września 2012 mamy informację, że sesje tematyczne dotyczące Microsoft Exchange 2013 oraz Microsoft Lync można już zobaczyć na Channel9.com.

Poniżej znajduje się lista udostępnionych sesji:

TechEd Australia 2012:

Microsoft Exchange Server 2003 koniec supportu

Osoby które nadal korzystają w swoich środowiskach z Microsoft Exchange 2003 powinny zacząć coraz bardziej intensywnie myśleć o aktualizacji do wersji Exchange 2007 lub Exchange 2010.

Jak informuje Microsoft, koniec supportu dla Microsoft Exchange Server 2003 ma nastąpić 04 sierpnia 2014.

Jest to dzień w którym kończy się wsparcie techniczne dla tego produktu świadczone przez firmę Microsoft, oczywiście nie oznacza to, że nie możemy dłużej używać Exchange 2003, a jedynie to że nie będą już wydawane żadne aktualizacje dla tego systemu oraz problemy występujące będziemy musieli rozwiązywać sami.

Tabelę przedstawiającą „cykl życia” systemów Microsoft Exchange Server można znaleźć na stronie:

Microsoft Support Lifecycle

 

 

Symantec Enterprise Vault 8, 9, 10 Video Tutorials

Na stronie Symantec Tech Center  udostępnione są darmowe filmy przedstawiające zagadnienia instalacji, konfiguracji oraz administracji systemu Symantec Enterprise Vault w wersjach 8, 9 oraz 10.

Dla osób administrujących systemem Enterprise Vault w swoich środowiskach w połączeniu z Microsoft Exchange lub Microsoft SharePoint, filmy te mogą być ciekawym źródłem informacji.

 

Z tutoriali tych możemy się dowiedzieć między innymi:

 • jak zainstalować lub zaktualizować do nowszej wersji Symantec Enterprise Vault
 • jak przenieść archiwa
 • jak wykonać backup Enterprise Vault
 • przeprowadzić integrację z OWA (Exchange Server)
 • zarządzać partycjami Vault
 • tworzyć polisy – Desktop Policy

Poniżej przedstawiamy listę niektórych tematów:

 

Symantec Enterprise Vault 9: