Stellar EDB to PST converter

All Microsoft Exchange servers administrators sometimes have to restore mailbox database.

When you restore database you will get .edb file which can be mounted in Exchange Server and then you can use PowerShell console to restore emails, notes, contacts, one mailbox or more and etc.

But sometimes you just have to restore mailbox database to find an email in one mailbox or to get all mailbox data which is no longer available in Exchange environment, or you just want to export mailbox or mailboxes to .PST file or .MSG, .EML files.

Then you can use some tools.

This time I will describe Stellar Phoenix EDB to PST Converter

You can download this tool from Stellar Phoenix website

www.stellarservertools.com/exchange-edb-pst-converter.php

Using Stellar EDB to PST Converter you can:

 • Facilitates online as well as offline EDB to PST Conversion
 • Flexible options to convert online EDB files: ‚PST’, ‚MSG’, ‚EML’
 • Converts PUB.EDB file to Outlook PST in offline mode
 • Preview of emails, contacts, notes, attachments, and calendar
 • Compatible with Windows 8 and supports MS Office (64 bit)

Installation is very simple, just download EDB to PST Converter and run it.

To use this tool you need to install also Microsoft Office on the same workstation where you have installed EDB to PST Converter.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 ilosc urzadzen mobilnych uzytkownikow

W systemach Exchange Server każdy z użytkowników może podłaczyć się do swojej skrzynki za  pomocą urządzeń mobilnych.

Problem w tym, że czasami nie może zwłaszcza jeżeli często zmienia urządzenia mobilne.

Przyczyną tego jest przekroczenie maksymalnej ilości dozwolonych urządzeń które mogły być podłączone do określonej skrzynki.
Wartość ta ustawiana jest za pomocą ThrottlingPolicy w parametrze EASMaxDevices

Aby sprawdzić bieżące ustawienia w waszym środowisku wystarczy w Exchange Management Shell wpisać:

Get-ThrottlingPolicy | select name, EASMaxDevices, EASMaxConcurrency

 

W wyniku tego zapytania otryzmamy liste wszystkich dostępnych ThrottlingPolicy które są skonfigurowane z informacją o maksymalnej ilości urzadzeń mobilnych które mogą być przypisane dla skrzynki korzystającej z określonej ThrottlingPolicy, dodatkowo wyświetliliśmy też informacje na temat maksymalnej ilości urządzeń (połączeń), które mogą być wykonane jednocześnie do skrzynki.

easmaxdevices

  Continue reading

Print Friendly

Wyłączenie Kalendarzy Zespołu w Outlooku 2010/2013

W Outlooku 2010 pojawiła się funkcja Kalendarz Zespołu. Jest to grupa kalendarzy automatycznie podpinanych do Outlooka i zawierająca  kalendarze osób w zespole. Budowana jest na podstawie pól ‚Manager’ , ‚Direct Reports’ z zakładki ‚Organization’.

Organization

 

Automatyczna konfiguracja tej opcji jest bardzo wygodna. Problem pojawia się jednak gdy nie chcemy widzieć tych kalendarzy w Outlooku. Tutaj musimy się już nieco naklikać.

Wyłączenie Kalendarzy zespołu dla pojedyńczego użytkownika

Dla pojedyńczego użytkownika najprościej tą funkcję wyłączyć bezpośrednio w Outlooku . Rozwijając Grupy kalendarzy i odznaczając ‚Pokaż kalendarze zespołu kierownika‚,  ‚ Pokaż kalendarze zespołu‚.

kal1

 

Jeżeli chcemy pozbawić użytkownika możliwości zarządzania tymi funkcjami i wyłączyć na stałe funkcję możemy skorzystać z Edytora rejestru.

Uruchamiamy regedit i dodajemy nastepujące wpisy DWORD:

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 zwiększający się rozmiar bazy

 

Jeżeli administrujecie środowiskiem Microsoft Exchange 2010 możecie spotkać się z problemem szybkiego przyrastania baz Exchange (Exchange database size growing).

Jest to problem występujący dość często i spowodowany jest powiększaniem się rozmiaru dumpster-a skrzynek.

Zanim przejdziecie do dalszej części artykułu wyjaśniającego jak rozwiązać problem z powiększaniem się baz serwera Exchange, upewnijcie się, że backup baz serwera Exchange wykonuje się prawidłowo bez żadnych błędów. Jeżeli backup nie wykonuje się prawidłowo wówczas wszystkie elementy usunięte przez użytkownika przeniesione do dumpster-a (recoverable items) oraz wyłączone skrzynki nie będą automatycznie usuwane po zakończeniu backupu.

Jeżeli sprawdzicie wielkość wszystkich skrzynek w bazie serwera Exchange i suma tych wielkości plus suma miejsca whitespace (AvailableNewMailboxSpace) będzie dużo mniejsza niż rozmiar bazy wówczas możecie mieć problem z usuwaniem elementów z dumpster-a czyli recoverable items.

Informacje o tym jak zmniejszyć rozmiar bazy serwera Exchange poprzez przeniesienie skrzynek z bazy do nowo utworzonej bazy lub poprzez wykorzystanie narzędzia eseutil lub poprzez usunięcie wyłączonych skrzynek możecie znaleźć w naszym wpisie:

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

 

Na stronach Microsoft Support An Exchange Server 2010 database store grows unexpectedly large możecie znaleźć informację że aby rozwiązać problem z przyrastaniem baz Exchange 2010 należy zainstalować aktualizację Rollup 1 dla Microsoft Exchange 2010 SP2.

Problem z niespodziewanym przyrastaniem baz Exchange 2010 może być spowodowany przez:

 • używanie skrzynki do jurnalingu w środowisku Exchange 2010
 • używanie narzędzi firm trzecich do archiwizacji emaili

Problem przyrastania baz Exchange 2010 powodowany jest przez nie usuwanie przez serwis Microsoft Exchange Information Store wiadomości skasowanych ze skrzynek.

Niestety jeżeli używacie do archiwizacji wiadomości znajdujących się w skrzynkach narzędzi firm „trzecich” np.: Symantec Enterprise Vault, wówczas emaile przenoszone do archiwum są usuwane ze skrzynki użytkownika, a pozostawiane są tylko linki do archiwum. Emaile usunięte trafiają do dumpstera skąd powinny zostać opróżnione po czasie retencji np. 14 dni. Niestety tak się nie dzieje i wiadomości pozostają w recoverable items (dumpster) powodując wzrost jego rozmiaru a co za tym idzie powiększanie się rozmiaru bazy.

Jeżeli zainstalujecie aktualizację Rollup 1 dla Exchange 2010 SP2, wówczas najprawdopodobniej problem ten zostanie rozwiązany jednak tylko dla nowo archiwizowanych elementów, natomiast to rozwiązanie nie powoduje usunięcia uprzednio zarchiwizowanych elementów znajdujących się w dumpsterze. 

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Symantec Support, link poniżej:
Archiving of an Exchange 2010 database does not generate the expected amount of re-usable whitespace

 

Exchange 2010 jak rozwiązać problem powiększających się baz:

 

Po zainstalowaniu Rollup 1 dla Microsoft Exchange 2010 SP2 musimy sprawdzić czy nasze bazy mają prawidłowo ustawione wartości przetrzymywania elementów usuniętych (deleted items retention), oraz czy poprawnie są zdefiniowane wartości Quoty dla elementów usuniętych.

Aby sprawdzić ustawienie Deleted Items Retention dla bazy Exchange 2010, musimy uruchomić Exchange Mangement Shell (EMS) i wpisać poniższe polecenie:

Continue reading

Print Friendly

IMCEAEX i NDR

Problem nie jest częsty ale dość denerwujący i zazwyczaj niezrozumiały dla użytkowników

Najczęściej występuję w przypadku usunięcia skrzynki i ponownego utworzenia na tym samym koncie AD, np. przy zwolnieniu i ponownym przyjęciu pracownika .

Zdarza się też przy migracjach.

Użytkownik wysyłając maila do odbiorcy , do którego wcześniej wiadomości dochodziły bez problemu , otrzymuje raport niedostarczenia z poniższym komunikatem:

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się: 

User Testowy

Nie można znaleźć wprowadzonego adresu e-mail. Sprawdź adres odbiorcy i spróbuj ponownie wysłać wiadomość. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje diagnostyczne dla administratorów: 

Generowanie serwera: server01.exchange

IMCEAEX_O=Company_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT29_CN=RECIPIENTS_CN=user@xxx.xx
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found ##

I teraz pojawia się pytanie: Dlaczego ?

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 databases tworzenie wolnego miejsca white space

 

W Exchange 2010 każda baza skrzynek posiada coś takiego jak White Space czyli wolną przestrzeń zawartą wewnątrz bazy, która to przestrzeń jest zajmowana w przypadku przyrostu skrzynek lub tworzenia nowych skrzynek w bazie. Dzięki temu, podczas tworzenia skrzynek w bazie lub podczas ich przyrastania, najpierw zajmowana jest ta przestrzeń, a dopiero w przypadku jej braku powiększany jest rozmiar samego pliku bazy .edb.

Każdy z nas raczej dba o to żeby pliki bazy .edb nie przyrastały niepotrzebnie, ponieważ podczas usuwania skrzynek z bazy pliki te same nie maleją. Aby zmniejszyć ich rozmiar musimy albo przenieść wszystkie skrzynki do innej bazy i wówczas bazę źródłową skasować i założyć od nowa albo ją odmontować i poddać defragmentacji. Więcej o zmniejszaniu rozmiaru bazy możecie przeczytać tutaj:

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

 

Czasami gdy widzimy, że ilość wolnego miejsca (white space) w bazie jest już bardzo mała, wówczas możemy to miejsce zwiększyć poprzez:

 • przeniesienie kilku skrzynek do innej bazy gdzie jest wolne miejsce
 • wymuszenie usunięcia wyłączonych skrzynek
 • wymuszenie usunięcia kopii skrzynek (soft deleted), które pozostały po przeniesieniu ich do innej bazy

 

Exchange 2010 sprawdzenie AvailableNewMailboxSpace (white space) w bazie:

Ilość dostępnego wolnego miejsca (AvailableNewMailboxSpace) we wszystkich bazach na serwerze MBX1 możemy sprawdzić poniższym poleceniem:

Get-MailboxDatabase -server MBX1 | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

lub jeżeli chcemy sprawdzić dostępne miejsce w bazie DB01:

Get-MailboxDatabase DB01 | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

 

Jeżeli w dniu dzisiejszym wyłączaliśmy jakieś skrzynki i chcemy je zobaczyć w disconnected mailboxes wówczas musimy ręcznie wymusić uruchomienie agenta czyszczenia baz serwera Exchange.
W tym celu aby zostały sprawdzone wszystkie bazy serwera MBX1 wpisujemy poniższe polecenie:

Get-MailboxDatabase -server MBX1 | Clean-MailboxDatabase

Po wykonaniu się polecenia, wszystkie skrzynki wyłączone dzisiaj zostaną oznaczone jako wyłączone i będziemy je mogli znaleźć w konsoli EMC w Disconnected Mailboxes.

Exchange 2010 lista wyłączonych skrzynek:

Posiadając informacje o wyłączonych skrzynkach w danej bazie, możemy się dowiedzieć ile wolnego miejsca w bazie możemy uzyskać w przypadku usunięcia tych skrzynek..

W celu otrzymania listy wszystkich wyłączonych skrzynek znajdujących się w bazach serwra MBX1 wykonujemy:

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 problem z quota warning messages

 

W środowisku Microsoft Exchange 2010, Exchange wysyła wiadomości z informacją o przekroczeniu limitu quoty do właścicieli skrzynek jeżeli ich rozmiar przekroczy:

 • IssueWarningQuota – najniższy poziom quoty
 • ProhibitSendQuota – średni poziom quoty
 • ProhibitSendReceiveQuota – najwyższy poziom quoty

 

Limity Quot ustawiane mogą być na poziomie Mailbox Database lub na poziomie skrzynek.

Dla środowiska Microsoft Exchange możemy zdefiniować okno czasowe podczas, którego Exchange sprawdza skrzynki czy nie przekraczają limitów Quoty. W tym celu musimy ustawić QuotaNotificationSchedule dla Mailbox Database.

 

Jeżeli chcemy sprawdzić aktualne ustawienie QuotaNotificationSchedule możemy użyć Powershell-a jak poniżej:

Get-MailboxDatabase | select name, QuotaNotificationSchedule

Continue reading

Print Friendly

Microsoft Exchange 2010 queue eksport, ponowne wysłanie

Czasami w środowisku Microsoft Exchange mamy problem z serwerami transportowymi Hub Transport lub Edge Transport, wówczas na innych serwerach tworzą się kolejki z wiadomościami które nie mogą zostać przekazane dalej.

Po rozwiązaniu problemu który spowodował awarie serwera Exchange, kolejki te potrzebują kilku czasami nawet kilkudziesięciu minut do przekazania emaili dalej do innych serwerów.

Aby przyśpieszyć dostarczenie emaili możemy ręcznie wymusić ponowne przekazanie wiadomości znajdujących się w kolejkach jeżeli kolejki te nie są w stanie Suspended oraz znajdują się w:

 • mailbox Delivery queues lub Remote delivery queues ze statusem Retry
 • Unreachable queue
 • Poison queue

 

Do ręcznego wymuszenia przekazania wiadomości możemy wykorzystać poniższe metody:

 • za pomocą konsoli Exchange Management Shell użyć polecenia Retry-Queue z parametrem -Resubmit
 • wyeksportowanie wiadomości z kolejki do plików .eml i umieszczenie ich w folderze Replay directory (dla Exchange 2010 default location:
  C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\TransportRoles\Replay) w celu ponownego ich wysłania
 • uruchomienie narzędzia Queue Viewer lub użycie polecenia Resume-Message w celu wymuszenia wysłania wiadomości z kolejki Poison

 

Exchange 2010 eksport kopii wiadomości z kolejki:

Continue reading

Print Friendly

Shared Mailbox problem z emailami wysłanymi i usuniętymi

Większość z nas w swoich środowiskach Microsoft Exchange używa skrzynek typu Shared Mailbox lub nadaje uprawnienia użytkownikom do innych skrzynek. Najczęściej wtedy pojawia się problem z emailami wysyłanymi lub usuwanymi z „udostępnionej” skrzynki, które to domyślnie po wysłaniu lub usunięciu trafiają do folderów w osobistej skrzynce użytkownika.

Takie zachowanie programu Microsoft Outlook jest jak najbardziej normalne, niemniej jednak jest to niewygodne w przypadku gdy z udostępnionej skrzynki korzysta więcej niż jedna osoba.
Jeżeli do danej skrzynki nadamy dostęp wielu osobom wówczas wszyscy, którzy korzystają z tej skrzynki będą chcieli aby wiadomości wysłane za pomocą tej skrzynki trafiały do Elementów wysłanych udostępnionej skrzynki, a nie do ich osobistej skrzynki, to samo dotyczy usuwanych wiadomości.

 

Jak możemy przekierować elementy usunięte oraz wysłane z udostępnionej skrzynki ?

Aby zmienić domyślne zachowanie Microsoft Outlook po podłączeniu udostępnionej skrzynki możemy skorzystać z jednego poniższych dwóch rozwiązań:

 1. Używać Microsoft Outlook 2010 i dodać udostępnioną skrzynkę jako „równorzędną” do naszej osobistej skrzynki
 2. Zmienić odpowiednie wpisy w rejestrze systemu Windows które dotyczą Microsoft Outlook

 

1. Konfiguracja Microsoft Outlook 2010 dla udostępnionej skrzynki

W środowisku Microsoft Exchange 2010 jeżeli używamy Microsoft Outlook 2010, po nadaniu nam uprawnień do innej skrzynki, pojawi się ona automatycznie w naszym Outlooku. Sytuacja taka ma miejsce ponieważ wykonane zostanie Automapowanie skrzynki do których mamy uprawnienia.

Po automatycznym dodaniu (Automapping) skrzynki do Outlooka, wystąpi problem z wysyłaniem oraz usuwaniem emaili znajdujących się w udostępnionej skrzynce ponieważ wiadomości te po wysłaniu lub usunięciu będą przenoszone do folderów (elementy usunięte, elementy wysłane) osoby która te wiadomości usunęła lub wysłała.

Takie zachowanie Outlooka jest często niekorzystne, gdyż wprowadza dużo zamieszania.

Aby „zmusić” Microsoft Outlook 2010 to zachowywania wysłanych lub usuniętych emaili w udostępnionej skrzynce (Shared Mailbox), musimy dodać udostępnioną skrzynkę do Microsoft Outlook 2010 jako skrzynkę równorzędną, a nie automatycznie podłączoną.

W tym celu zamykamy Microsoft Outlook 2010, przechodzimy do Control Panel , Mail  następnie w okienku Mail Setup – Outlook wybieramy:

E-mail Accounts…

W okienku Account Settings wybieramy New…, i zaznaczamy:

Manually configure server settings or additional server types

  Continue reading

Print Friendly

Limit liczby odbiorców w Exchange

W zasadzie te informacje są bez problemu dostępne na technecie , ale czasem przydaje się uporządkowanie i umieszczenie ich w jednym miejscu.

Exchange 2010 i Exchange 2007 limit odbiorców

Ważna zmiana w stosunku do Exchange 2003 – grupy dystrybucyjne traktowane są jak jeden odbiorca.

Limit odbiorców ustawiamy na poziomie:

 • Organizacji
 • Serwera transportowego
 • Receive connectora
 • Skrzynki

No to po kolei

Limit odbiorców na poziomie organizacji możemy sprawdzić z powershella poleceniem:

Get-TransportConfig |fl MaxRecipientEnvelopeLimit

lub w EMC

Organization Configuration | Hub Transport |Global Settings | zakładka Transport Settings | właściwości Transport Settings

Transport Settings

Continue reading

Print Friendly