Microsoft Exchange 2013 wymagania do instalacji

Microsoft Exchange 2013 Preview można pobrać tutaj (zajmuje ok 1,5GB).

Do instalacji Exchange 2013 Preview wymagane jest aby w Active Directory znajdował się przynajmniej jeden kontroler domeny z Windows Server 2008 oraz wymagane jest aby w każdym Site Active Directory znajdował się Global Catalog.

Exchange 2013 Preview może być instalowany w środowisku w którym poziom lasu to przynajmniej Windows 2003.

Podczas instalacji ról serwera Exchange, zalecane jest aby najpierw zainstalować role CAS (Client Access Server), a następnie MBX (Mailbox Server).

Środowisko sieciowe musi obsługiwać IPv4, IPv6 jest również obsługiwany ale nie może być takiej sytuacji, abyśmy instalowali Exchange 2013 Preview w środowisku, które obsługuje jedynie IPv6, wówczas instalacja się nie powiedzie. Jak narazie to nam chyba nie grozi.

Jak już wcześniej wspominaliśmy na naszym Blogu, Exchange 2013 Preview nie współpracuje z Exchange 2003 !!!

System Exchange 2013 Preview możemy zainstalować albo na Microsoft Windows 2008 R2 SP1 albo na Windows Server 2012.
Continue reading

Windows 2012 Licencjonowanie

Na stronach Microsoftu przedstawiony został nowy model licencjonowania Windows Server 2012.
Do dystrybucji trafią cztery modele licencjonowania, dwa przeznaczone dla małych firm oraz dwa dla dużych.
Mniejsze organizacje będą mogły skorzystać z licencji Essentials oraz Foundation, natomiast dla większych dostępne są dodatkowo dwie edycje systemu: Datacenter oraz Standard.
Wersje Datacenter oraz Standard różni nie zakres dostępnych funkcji, lecz prawa do liczby wirtualnych kopii. Obie wersje mogą być licencjonowane przy pomocy procesorów jak i licencji dostępowych określonych dla użytkownika lub urządzenia.

Ciekawostką jest brak wersji Enterprise oraz Small Business Server, jednak ta ostatnia została zastąpiona wersją Essentials.

W Microsoft Windows Server 2012 nie znajdziemy już wersji takich jak: Windows Home Server, Small Business Server, Windows Web Server, Windows Server Enterprise Edition, Windows HPC.

W poniższej tabeli przedstawione są dostępne wersje oraz ich zastosowanie:

Więcej informacji na temat licencjonowania nowego produktu można znaleźć tutaj:
Windows Server 2012 Licensing Data Sheet 
Windows Server 2012 Editions