Exchange 2010 lista skrzynek na które dawno nikt się nie logował

Poniżej prezentujemy krótki skrypt, który zwróci listę skrzynek na które dawno nikt się nie logował.

Datę dla której chcecie znaleźć skrzynki możecie określić za pomocą zmiennej $Days.
Domyślnie jest to 90 dni, czyli zwrócone zostaną wszystkie skrzynki na których ostatnie logowanie nastąpiło dawniej niż 90 dni temu.

 

Function New-Array {,$args}
$Report = New-Array

$days = "90"

$date_last = (Get-Date).AddDays(-$days) 
$mailboxes = Get-Mailbox -server mxmbx01 -ResultSize unlimited

foreach($mailbox in $mailboxes) 
{ 
 $mbx_DN = $mailbox.DistinguishedName 
 $email = $mailbox.PrimarySmtpAddress.toString()
 $Stat = Get-MailboxStatistics -Identity $mbx_DN | Where-Object {$_.lastLogonTime -lt $date_last} | Select-Object DisplayName, totalitemsize,LastLogonTime

 if ($Stat){
 $tmp = New-Object System.Object
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name DisplayName -value $($stat.DisplayName)
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name Email -value $email
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name TotalSize_MB -value $($stat.TotalitemSize.value.ToMB())
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name LastLogon -value $($stat.LastLogonTime)
 $Report += $tmp
 }
}
$Report | Export-Csv D:\Scripts\lastlogon_report.csv

 

Jako wynik działania skryptu otrzymacie plik .csv z wpisanymi DisplayName, adres email, TotalSize w MB, oraz czas ostatniego logowania do skrzynki.

 

 

Exchange 2010 ilosc polaczen przez OWA

Aby dowiedzieć się jak wykorzystywane jest nasze OWA (Outlook Web Applications) przez użytkowników, możemy zastosować dwa poniższe rozwiązania.

W każdym środowisku Microsoft Exchange jeżeli mamy włączoną usługę OWA na skrzynkach użytkowników, możemy sprawdzić jak wiele osób tak naprawdę wykorzystuje dostęp za pomocą OWA do swoich skrzynek.

Pierwsze rozwiązanie to sprawdzenie ilości bieżących połączeń do skrzynek za pomocą OWA.

W tym celu musimy uruchomić poniższy skrypt, wywołując Get-CASActiveUsers dla wszystkich serwerów, które udostępniają połaczenia OWA czyli przeważnie wszystkie serwery z rolami CAS.

Skrypt wygląda jak poniżej:

Continue reading

SCOM MP dla Exchange 2010 znane problemy KB2592561

Na stronie KB2592561 przedstawione są znane problemy po zainstalowaniu Management Pack dla Microsoft Exchange 2010 w SCOM 2007 oraz SCOM 2012.

scom2012

Zanim zdecydujecie się zgłosić problem do supportu Microsoft-u polecamy zapoznanie się z tym artykułem, możecie tam znaleźć rozwiązanie problemu ze SCOM po zainstalowaniu Management Packu dla Exchange 2010.

Guidance, Tuning and Known Issues for the Exchange 2010 Management Pack for System Center Operations Manager

 

 

 

Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP1 (KB2787763) i Rollup 9 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2746157)

W dniu wczorajszym Microsoft udostępnił również najnowsze aktualizacje dla Microsoft Exchange 2010 SP1 oraz Microsoft Exchange 2007 SP3

 

Rollup 8 dla Microsoft Exchange 2010 SP1 możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2787763)

lista zmian jakie wprowadza ta aktualizacja dostępna jest tutaj:

Description of Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

 

 

Natomiast Rollup 9 dla Microsoft Exchange 2007 SP3 możecie pobrać tutaj:

Continue reading

Exchange Server 2010 export wielu skrzynek do pst

Ostatnio opisywaliśmy jak wykonać eksport skrzynki z Exchange 2010 do pliku .pst oraz jak zaimportować dane z pliku .pst do skrzynki na Exchange 2010.

Exchange 2010 export import skrzynek

Dzisiaj chcemy pokazać jak możecie wyeksportować wiele skrzynek z Exchange 2010 za jednym razem na wybranych na podstawie jakiegoś kryterium.

Jeżeli chcecie wyeksportować wiele skrzynek naraz do plików .pst, musicie najpierw uzyskać aliasy skrzynek które mają zostać wyeksportowane następnie, dla każdego aliasu uruchomić polecenie New-MailboxExportRequest.

Poniżej przedstawiamy przykłady poleceń eksportujących wiele skrzynek z Exchange 2010Below we present few examples how to export mailboxes with specified conditions:

W celu wyeksportowania skrzynek znajdujących się w określonej bazie Microsoft Exchange możemy użyć poniższych poleceń:

ForEach ($mbx in (Get-Mailbox -Database DatabaseName)) {
 New-MailboxExportRequest -Mailbox $mbx -FilePath "\\server\share_pst\${$mbx.Alias).pst" 
}

Continue reading

Exchange 2010 data ostatniego dostępu do skrzynki

 

Czasami potrzebujemy się dowiedzieć kiedy ostatnio ktoś logował się do swojej skrzynki.
Jak to zrobić ?
Odpowiedź jest z pozoru prosta, wystarczy użyć polecenie Get-MailboxStatistics

Aby wyświetlić czas ostatniego logowania do skrzynki wystarczy wpisać w EMS:

Get-MailboxStatistics JSmith | select DisplayName, LastLogonTime

 

W przypadku skrzynek współdzielonych dobrze jest również wyświetlić konto za pomocą którego nastąpiło logowanie do skrzynki:

Get-MailboxStatistics JSmith | select DisplayName, LastLogonTime, LastLoggedOnUserAccount

 

Jeżeli chcemy wyświetlić informacje dla wszystkich skrzynek znajdujących się na danym serwerze lub w danej bazie łączymy powyższe polecenie z Get-Mailbox którego wynik przekierowujemy do Get-MailboxStatistics.

Continue reading

Exchange 2010 „How do I” cykl video TechNet-u

 

Na stronach Microsoft TechNet możemy obejrzeć oraz pobrać zupełnie za darmo cykl „How do I” poświęcony administracji serwerami Exchange 2010.

 

Znajdziemy tam 26 odcinków poświęconych administracji Exchange Server 2010, opublikowanych w formacie WMV oraz MP4

Omówione są tam zagadnienia:

 • Exchange 2010 wdrażanie
 • Exchange 2010 administracja
 • Exchange 2010 migracja
 • oraz inne zagadnienia techniczne

 

Continue reading

Exchange 2010 SP2 error po instalacji Rollup 5

 

Niestety okazuje się że najnowsza aktualizacja Microsoftu dla Exchange Server 2010 SP2 czyli Rollup 5 powoduje duże zamieszanie po instalacji.

Tak jak już wspominaliśmy lepiej nie instalować jej w środowisku produkcyjnym.

Po instalacji Rollup 5 nie będziecie mogli używać Get-DatabaseAvailabilityGroup -Status oraz serwis MSExchangeADTopology będzie co chwilę zgłaszał błędy.

W Event Logu pojawiały się bedą errory 4999:

Watson report about to be sent for process id: 792, with parameters: E12, c-RTL-ADM64, 14.02..0318.004 RemotePowershell, M Exchange Management 
M.E.C.R dagTaskHelper.GetServersInDeferredRecovery, System.TypeLoadException, 253d, 14.02.0328.005

 

natomiast po wpisaniu polecenia:

Get-DatabaseAvailabilityGroup -Identity DAG01  -Status

 

pojawia się błąd jak poniżej:

 

Dlatego zalecanym rozwiązaniem jest nieinstalowanie nowego Rollup 5 dla Exchange Server 2010 SP2 a jeżeli już go zainstalowaliście to odinstalować.

 

Update Rollup 7-v3 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2778158)

 

W dniu wczorajszym 13.11.2012 Microsoft udostępnił wersję 3 dla Rollup 7 dla Microsoft Exchange 2010 SP1.

Z opisu wynika, że nowa wersja Rollup 7 dla Exchange Server 2010 SP1 rozwiązuje problem z podpisami cyfrowymi plików aktualizacji. O ile dobrze pamiętamy to problem ten miała rozwiązywać wersja 2 Rollup 7.
Dlatego nie dziwi nas że jest to kolejna wersja poprzedniej poprawki a nie nowa poprawka np Rollup 8

Po aktualizacji sytemu Microsoft Exchange 2010 SP1 do Rollup 7-v3, system będzie miał numer wersji 14.1.421.3

 

Aktualizację można pobrać z poniższego linku:

 Rollup 7-v3 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2778158)

 

Pełny opis dotyczący Rollup 7-v3 możecie znaleźć pod tym linkiem:

Description of Update Rollup 7 Version 3 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

 

Exchange Server 2010 SP2 Rollup 5 (KB2719800)

 

W dniu wczorajszym 13.11.2012 Microsoft udostępnił najnowszą aktualizację dla Microsoft Exchange 2010 SP2.

Od wczoraj do ściągnięcia i instalacji udostępniony został Rollup 5 dla Exchange Server 2010 SP2.

System Exchange 2010 SP2 zaktualizowany do Rollup 5 będzie miał numer wersji 14.2.328.5

 

Aktualizacja ta rozwiązuje problemy które były zgłaszane przez użytkowników.

Rollup 5 dla Exchange Server 2010 SP2 możecie pobrać z tego linku:

Update Rollup 5 for Exchange Server 2010 Service Pack 2 (KB2719800)

 

Jak zawsze update ten jest cumulative czyli nie musimy instalować wcześniejszych aktualizacji dla Exchange SP2.

Pamiętajcie aby podczas instalacji wyłączyć ForeFronta a po instalacji włączyć(fscutility /disable).

Dokładny opis zmian jakie wnosi instalacja Rollup 5 dla Exchange 2010 SP2 można znaleźć pod tym linkiem:

Continue reading