Exchange Event id 3 WebHost failed to process a request

Jeżeli macie problem z uruchomieniem serwisu Microsoft Exchange Mail Submission  lub Microsfot Exchange Transport lub jeżeli użytkownicy nie mogą usunąć wiadomości korzystając z OWA (Microsoft Outlook Web Access) otrzymując komunikat:
An unexpected error occurred and your request couldn’t be handled

sprawdźcie Event Log i poszukajcie poniższych błędów:

Event ID: 3 
Description:
WebHost failed to process a request.

 

Event ID: 1031
Description:
The service configuration file could not be loaded for the following reason: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize —> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Unrecognized configuration section system.serviceModel. (C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config\machine.config line 134) at System.Configuration.ConfigurationSchemaErrors.ThrowIfErrors(Boolean ignoreLocal)

 

Event ID: 1002
Description:
Unable to start the Microsoft Exchange Mail Submission service: System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize —> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Unrecognized configuration section system.serviceModel. (C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config\machine.config

 

Jeżeli znajdziecie takie wpisy oznacza to, że macie problemy powstałe po zainstalowniu KB2756920 .NET Framework Update.

 

Rozwiązaniem jest zainstalowanie: KB2637518 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5.1 on Windows 7 RTM and Windows Server 2008 R2 RTM

 

Exchange 2010 usuniecie mobile device blad The ActiveSyncDevice Cannot be Found

Jeżeli dla jakiejś skrzynki próbujecie usunąć lub wyczyścić urządzenie mobilne (Mobile Device) tak aby już więcej nie było połączone z kontem emailowym, możecie czasami otrzymać błąd:

The ActiveSyncDevice Cannot be Found

Błąd ten spowodowany jest tym, że użytkownik do którego należy skrzynka był przenoszony do innego OU po podłączeniu urządzenia. Przez co odwołanie do urządzenia jest nieprawidłowe ponieważ zawiera „ścieżkę” do poprzedniego OU z którego użytkownik został przeniesiony.

Jest to spowodowane tym, że Exchange nie aktualizuje informacji dla urządzenia mobilnego o tym że użytkownik został przeniesiony w Active Directory.

Jeżeli wykonacie polecenie Get-ActiveSyncDeviceStatistics dla danej skrzynki jak poniżej:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox JSmith | select DeviceId, Identity

w wyniku otrzymamy:

DeviceID                 Identity
--------                 --------
androidc1640524549      domain.local/Users/Test1/Smith John/.....
androidc2040902280    domain.local/Users/Test2/Smith John/.....

Continue reading

Get-MessageTrackingLog przyspieszenie wykonania

Przeszukiwanie transport logów na wielu serwerach z rolami Hub Transport za pomocą komendy Get-MessageTrackingLog czasami może zająć dużo czasu.

Aby przyśpieszyć całą operację możemy zastosować pewną modyfikację poniższego polecenia:

Get-TransportServer | Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited -start (get-date).adddays(-2) -end (get-date) -eventid Deliver | ? {$_.messagesubject -like "Important *"}

 

W celu przyśpieszenia powyższego polecenia możemy zastosować zdalne zapytanie PowerShell do serwerów HT wykorzystując polecenie Invoke-Command.

Wówczas polecenie będzie miało postać:

Get-TransportServer | Invoke-Command {Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited -start (get-date).adddays(-2) -end (get-date) -eventid Deliver | ? {$_.messagesubject -like "Important *"}}

 

 

Symantec Enterprise Vault 10.0.3 wydany

W dniu wczorajszym 24.01.2013 Symantec wypuścił nową wersję Symantec Enterprise Vault oznaczoną numerem 10.0.3 vault

 

Nową wersję można pobrać pod tym linkiem https://fileconnect.symantec.com/ wybierając język i podając numer seryjny obecnie używanej wersji.

How to obtain the installation download and license keys for Enterprise Vault

 

Jeżeli chcecie sprawdzić kompatybilność wersji Enterprise Vault możecie to zrobić w poniższym otwierając poniższy PDF:
compatibility_charts.pdf

Dlaczego warto instalować Symantec Enterprise Vault 10.0.3 ?

Ponieważ jeżeli planujecie instalację Microsoft Exchange 2013 to jest to wersja współpracująca z Exchange 2013 oraz Microsoft Outlook 2013.

Poniżej znajdują się niektóre ze zmian wprowadzone w nowej wersji:

 • współpraca z Microsoft Exchange Server 2013
 • współpraca z Microsoft SharePoint Server 2013
 • współpraca z Microsoft Outlook 2013 (on the desktop)
 • współpraca z Windows 8 (desktop edition)
 • współpraca z Windows 2012 as a File System Archiving target
 • Gateway support for 64-bit Domino.
 • Mac client OS 10.8 (Mountain Lion) support

Continue reading

Exchange DAG jak sprawdzic stan

Jeżeli chcemy sprawdzić od czasu do czasu stan naszego DAG (Database Availability Groups) powinniśmy się skupić na dwóch CMD’letach powershella:

 

Pierwsze z poleceń Get-MailboxDatabaseCopyStatus sprawdza stan kopiowania baz pomiędzy serwerami należącymi do DAG

Natomiast polecenie Test-ReplicationHealth przeprowadza test replikacji dla konkretnego serwera Exchange.

Aby sprawdzić stan kopiowania baz w określonym DAG lub we wszystkich dostępnych DAG dla naszego środowiska musimy wpisać polecenie jak poniżej:

(Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_}}

Continue reading

Windows Phone 8 blad synchronizacji z Exchange Error Code 86000C29

Po wprowadzeniu Windows Phone 8 okazuje się, że telefony te mają problem z

windows8-windows-phone-82

synchronizacją z pocztą znajdującą się na serwerze Microsoft Exchange.

 

W momencie próby synchronizacji skrzynki pocztowej użytkownik otrzymuje komunikat z błędem: Error Code: 86000C29

Błąd ten informuje o tym, że urządzenie nie jest dopuszczone do synchronizacji z pocztą na serwerze Exchange, dlatego ponieważ nie obsługuje szyfrowania karty pamięci (Require Encryption on Storage Card).

Problem ten jest znany Microsoftowi.

W chwili obecnej rozwiązaniem problemu jest zmiana ustawień polisy Active Sync na serwerze Microsoft Exchange.

W tym celu uruchamiamy konsolę EMC, przechodzimy do Organization Configuration, Client Access i zakładka Exchange ActiveSync Mailbox Policies.

Continue reading

Exchange 2013 egzaminy Microsoft już dostępne

Od 15 stycznia można się już zapisywać na egzaminy Microsoftu dotyczące Microsoft Exchange Server 2013.

 

Exchange2013_cert

 

Do tej pory można było zdawać wersje Beta obu egzaminów, niemniej jednak teraz są to już oficjalne wersje.

Continue reading

Microsoft Exchange Server 2013 pliki pomocy

Niedawno na stronach Microsoft-u udostępnione zostały wersje offline plików pomocy dla Microsoft Exchange Server 2013- Microsoft Exchange Server 2013 Help

Dostępne są dwa pliki dotyczące:

 • Exch2013HybridHelp.exe – Microsoft Exchange Server 2013 Hybrid Deployments
 • Exch2013OnPremHelp.exe –  Release to Manufacturing (RTM) version of Microsoft Exchange Server 2013

 

Exchange2013Help

 

Continue reading

Exchange 2010 mobile device wipe z potwierdzeniem

Jak usunąć informacje o skrzynce pocztowej skonfigurowanej na urządzeniu mobilnym thraczej każdy wie.

 

Wystarczy uruchomić Exchange Management Console, wyszukać skrzynkę dla której chcemy wyczyścić wcześniej przypisane urządzenie mobilne, następnie prawy przycisk i wybieramy: Manage Mobile Phone, w nowym oknie zaznaczamy urządzenie które ma zostać „wyczyszczone” zaznaczamy opcję Perform a remote wipe to clear mobile phone data i naciskamy Clear

 

Problem w tym, że w takim przypadku nie otrzymamy powiadomienia o wykonaniu zadania.

Aby otrzymać powiadomienie zaraz po wykonaniu operacji wyczyszczenia ustawień skrzynki emailowej na urządzeniu mobilnym musimy skorzystać z poleceń PowerShell-a.

Continue reading