Lync 2013 TechNet Webcast – dostępne online

Na stronach Microsoft TechNet udostępnione zostały nagrania z webcastów dotyczących Microsoft Lync 2013.

Dostępne są dwa webcasty:

 • What’s new for Lync 2013 Clients & Devices
 • What’s new in Lync Server 2013: Persistent Chat

Oba trwają około 1h.

What’s new for Lync 2013 Clients & Devices 

Omawia nowości jakie są dostępne w Lync 2013 dla klientów oraz urządzeń. Rozwiązania przewidziane dla Windows 8, oraz róznych platform systemowych.

Możecie również pobrać slajdy z prezentacją nowości:
Download the slides

Webcast dostępny jest poniżej oraz pod tym linkiem:

Continue reading

Exchange Server 2013 Deployment Assistant – nowe funkcje

Na stronach Exchange Team Blog, pojawiła się informacja o aktualizacji narzędzia Exchange Server 2013 Deployment Assistant

 

Dodane zostały scenariusze przejścia do środowika Exchange 2013 z poniższych wersji Exchange:

 • Upgrading from Exchange 2007 to Exchange 2013
 • Upgrading from Exchange 2010 to Exchange 2013
 • Configuring an Exchange 2013-based hybrid deployment for Exchange 2007 organizations

ex2013_deploymentassistant

Continue reading

Exchange 2010 lista skrzynek na które dawno nikt się nie logował

Poniżej prezentujemy krótki skrypt, który zwróci listę skrzynek na które dawno nikt się nie logował.

Datę dla której chcecie znaleźć skrzynki możecie określić za pomocą zmiennej $Days.
Domyślnie jest to 90 dni, czyli zwrócone zostaną wszystkie skrzynki na których ostatnie logowanie nastąpiło dawniej niż 90 dni temu.

 

Function New-Array {,$args}
$Report = New-Array

$days = "90"

$date_last = (Get-Date).AddDays(-$days) 
$mailboxes = Get-Mailbox -server mxmbx01 -ResultSize unlimited

foreach($mailbox in $mailboxes) 
{ 
 $mbx_DN = $mailbox.DistinguishedName 
 $email = $mailbox.PrimarySmtpAddress.toString()
 $Stat = Get-MailboxStatistics -Identity $mbx_DN | Where-Object {$_.lastLogonTime -lt $date_last} | Select-Object DisplayName, totalitemsize,LastLogonTime

 if ($Stat){
 $tmp = New-Object System.Object
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name DisplayName -value $($stat.DisplayName)
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name Email -value $email
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name TotalSize_MB -value $($stat.TotalitemSize.value.ToMB())
 $tmp | Add-Member -type NoteProperty -name LastLogon -value $($stat.LastLogonTime)
 $Report += $tmp
 }
}
$Report | Export-Csv D:\Scripts\lastlogon_report.csv

 

Jako wynik działania skryptu otrzymacie plik .csv z wpisanymi DisplayName, adres email, TotalSize w MB, oraz czas ostatniego logowania do skrzynki.

 

 

Exchange 2010 SP3 Database copy status failed po przepieciu bazy

Po zainstalowaniu SP3 dla Microsoft Exchange 2010 możecie spotkać się z problemem synchronizacji baz w DAG.

W przypadku gdy aktywujecie pasywną kopię bazy na Exchange 2010 SP3, za pomocą powershella lub konsoli EMC, baza zostanie odmontowana i pasywna kopia zostanie aktywowana.
Niestety podczas inicjalizacji pasywnej kopii bazy, może pojawić się problem z synchronizacją baz i otrzymacie stan copy status failed.

Dla aktywowanej bazy pojawi się stan copy status filed oraz w logach możecie znaleźć informację:

“The Microsoft Exchange Replication service encountered an error while inspecting the logs and database for DB\Server on startup. Error: File check failed : Logfile ‚f:\logs\DB\Enn.log’ is generation 2024; however the expected generation is 2004.”

Continue reading

Outlook 2003, Exchange 2003, Exchange 2010 SP2 – koniec supportu za rok

Już za rok czyli 8 kwietnia 2014 zakończy się wsparcie ze strony Microsoftu dla produktów:

natomiast dla Windows Server 2003 mamy jeszcze 2 lata na zmianę systemu na Windows 2008 lub 2012.

Przypominamy, że wsparcie dla Exchange 2010 SP1 już się zakończyło.

Jeżeli ktoś nadal używa Exchange 2010 SP1 to chyba czas już zaktualizować go do SP2 lub do SP3.

Po zakończeniu wsparcia dla tych produktów przestaną też być wydawane łatki bezpieczeństwa.

 

 

MEC 2014 – znamy miejsce i date

Na stronie www.iammec.com pojwiła się w końcu dokładna data oraz lokalizacja MEC który odbędzie się w 2014 roku.

MEC w 2014 roku odbędzie się w dniach 31.03-02.04 w Teksasie w Austin.

 

mec2014

 

W najbliższym czasie na stronie MEC powinny zacząć pojawiać się nowe informacje na temat spotkania, dokładne miejsce, cena oraz agenda.

 

Exchange 2013 CU1 pliki pomocy

Razem z wydaniem CU1 dla Microsoft Exchange 2013, udostępnione też zostały pliki pomocy dla tego systemu.

Pliki udostępnione są jako offline, dzięki czemu możemy je bez problemów przeglądać bez dostępu do internetu.

Pliki możecie pobrać ze strony:

Microsoft Exchange Server 2013 Help

 

 

Exchange2013CU1_HelpFiles

 

Pliki podzielone są na dwie dystrybucje Exchange 2013:

 

 

Grupy dystrybucyjne znalezienie zagnieżdżonych grup

Ostatnio opisywaliśmy jak otrzymać listę wszystkich skrzynek znajdujących się w grupie dystrybucyjnej która posiada zagnieżdżone grupy.

 

Niestety za pomocą opisywanej metody nie możecie uzyskać listy grup znajdujących się w grupie dystrybucyjnej.

Aby taka listę otrzymać, musicie napisać mniej lub bardziej skomplikowany skrypt w powershell lub skorzystać z dodatku Quest Powershell Module for Active Directory.

 

Po zainstalowaniu modułu Quest, uruchamiamy konsole powershell i wpisujemy:

add-PSSnapin  quest.activeroles.admanagement

Continue reading