Search-Mailbox kind z Advanced Query Syntax AQS

 

Podczas korzystania z zapytania Search-Mailbox w celu wyszukania, usunięcia lub skopiowania określonych elementów ze skrzynki możemy posłużyć się Advanced Query Syntax

Advanced Query Syntax wykorzystywane jest do dokładniejszego zdefiniowania elementów które mają być wyszukane.

AQS udostępnia nam poniższe parametry które możemy używać w wyszukiwaniu:

  • File kinds: folders, documents, presentations, pictures and so on.
  • File stores: specific databases and locations.
  • File properties: size, date, title and so on.
  • File contents: keywords like „project deliverables,” „AQS,” „blue suede shoes,” and so on.

Dla zastosowań zapytania Search-Mailbox możemy wykorzystać parametr File kinds jak poniżej:

File Type:   Example 
 Contacts kind:contacts
 E-mail kind:email
 Instant Messenger conversations kind:im
 Meetings kind:meetings
 Tasks kind:tasks
 Notes kind:notes

Continue reading

Search-Mailbox wyszukiwanie i usuwanie określonych emaili

Każdy administrator systemu Microsoft Exchange Server kiedyś napewno spotkał lub spotka się z sytuacją w której będzie musiał znaleźć określony email w skrzynkach i czasami nawet go usunąć.

W Microsoft Exchange 2010 do przeszukiwania skrzynek możemy z powodzeniem wykorzystywać polecenie Search-Mailbox.

Najpierw jednak należy się upewnić że mamy możliwość uruchamiana poleceń Search-Mailbox oraz New-MailboxImportRequest.
Jeżeli podczas próby uruchomienia polecenia New-MailboxImportRequest otrzymamy komunikat:

 “The term ‘New-MailboxImportRequest’ is not recognized as the name of a cmdlet”

oznacza to że nie posiadamy odpowiednich uprawnień.

Nadanie odpowiednich uprawnień:

W Active Directory tworzymy uniwersalną grupę security np ExchangeImportExport_Allowed

Następnie w EMS (Exchange Management Shell) nadajemy odpowiednią role (RBAC) tej grupie jak poniżej:

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "*ExchangeImportExport_Allowed*" -Role "Mailbox Import Export"

Po nadaniu odpowiednich uprawnień jesteśmy już przygotowani do przeszukiwania skrzynki.

Continue reading