Symantec Enterprise Vault 10.0.3 wydany

W dniu wczorajszym 24.01.2013 Symantec wypuścił nową wersję Symantec Enterprise Vault oznaczoną numerem 10.0.3 vault

 

Nową wersję można pobrać pod tym linkiem https://fileconnect.symantec.com/ wybierając język i podając numer seryjny obecnie używanej wersji.

How to obtain the installation download and license keys for Enterprise Vault

 

Jeżeli chcecie sprawdzić kompatybilność wersji Enterprise Vault możecie to zrobić w poniższym otwierając poniższy PDF:
compatibility_charts.pdf

Dlaczego warto instalować Symantec Enterprise Vault 10.0.3 ?

Ponieważ jeżeli planujecie instalację Microsoft Exchange 2013 to jest to wersja współpracująca z Exchange 2013 oraz Microsoft Outlook 2013.

Poniżej znajdują się niektóre ze zmian wprowadzone w nowej wersji:

 • współpraca z Microsoft Exchange Server 2013
 • współpraca z Microsoft SharePoint Server 2013
 • współpraca z Microsoft Outlook 2013 (on the desktop)
 • współpraca z Windows 8 (desktop edition)
 • współpraca z Windows 2012 as a File System Archiving target
 • Gateway support for 64-bit Domino.
 • Mac client OS 10.8 (Mountain Lion) support

Continue reading

Exchange 2010 zwiększający się rozmiar bazy

 

Jeżeli administrujecie środowiskiem Microsoft Exchange 2010 możecie spotkać się z problemem szybkiego przyrastania baz Exchange (Exchange database size growing).

Jest to problem występujący dość często i spowodowany jest powiększaniem się rozmiaru dumpster-a skrzynek.

Zanim przejdziecie do dalszej części artykułu wyjaśniającego jak rozwiązać problem z powiększaniem się baz serwera Exchange, upewnijcie się, że backup baz serwera Exchange wykonuje się prawidłowo bez żadnych błędów. Jeżeli backup nie wykonuje się prawidłowo wówczas wszystkie elementy usunięte przez użytkownika przeniesione do dumpster-a (recoverable items) oraz wyłączone skrzynki nie będą automatycznie usuwane po zakończeniu backupu.

Jeżeli sprawdzicie wielkość wszystkich skrzynek w bazie serwera Exchange i suma tych wielkości plus suma miejsca whitespace (AvailableNewMailboxSpace) będzie dużo mniejsza niż rozmiar bazy wówczas możecie mieć problem z usuwaniem elementów z dumpster-a czyli recoverable items.

Informacje o tym jak zmniejszyć rozmiar bazy serwera Exchange poprzez przeniesienie skrzynek z bazy do nowo utworzonej bazy lub poprzez wykorzystanie narzędzia eseutil lub poprzez usunięcie wyłączonych skrzynek możecie znaleźć w naszym wpisie:

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

 

Na stronach Microsoft Support An Exchange Server 2010 database store grows unexpectedly large możecie znaleźć informację że aby rozwiązać problem z przyrastaniem baz Exchange 2010 należy zainstalować aktualizację Rollup 1 dla Microsoft Exchange 2010 SP2.

Problem z niespodziewanym przyrastaniem baz Exchange 2010 może być spowodowany przez:

 • używanie skrzynki do jurnalingu w środowisku Exchange 2010
 • używanie narzędzi firm trzecich do archiwizacji emaili

Problem przyrastania baz Exchange 2010 powodowany jest przez nie usuwanie przez serwis Microsoft Exchange Information Store wiadomości skasowanych ze skrzynek.

Niestety jeżeli używacie do archiwizacji wiadomości znajdujących się w skrzynkach narzędzi firm „trzecich” np.: Symantec Enterprise Vault, wówczas emaile przenoszone do archiwum są usuwane ze skrzynki użytkownika, a pozostawiane są tylko linki do archiwum. Emaile usunięte trafiają do dumpstera skąd powinny zostać opróżnione po czasie retencji np. 14 dni. Niestety tak się nie dzieje i wiadomości pozostają w recoverable items (dumpster) powodując wzrost jego rozmiaru a co za tym idzie powiększanie się rozmiaru bazy.

Jeżeli zainstalujecie aktualizację Rollup 1 dla Exchange 2010 SP2, wówczas najprawdopodobniej problem ten zostanie rozwiązany jednak tylko dla nowo archiwizowanych elementów, natomiast to rozwiązanie nie powoduje usunięcia uprzednio zarchiwizowanych elementów znajdujących się w dumpsterze. 

Więcej informacji na ten temat możecie znaleźć na stronie Symantec Support, link poniżej:
Archiving of an Exchange 2010 database does not generate the expected amount of re-usable whitespace

 

Exchange 2010 jak rozwiązać problem powiększających się baz:

 

Po zainstalowaniu Rollup 1 dla Microsoft Exchange 2010 SP2 musimy sprawdzić czy nasze bazy mają prawidłowo ustawione wartości przetrzymywania elementów usuniętych (deleted items retention), oraz czy poprawnie są zdefiniowane wartości Quoty dla elementów usuniętych.

Aby sprawdzić ustawienie Deleted Items Retention dla bazy Exchange 2010, musimy uruchomić Exchange Mangement Shell (EMS) i wpisać poniższe polecenie:

Continue reading

Symantec Enterprise Vault 8, 9, 10 Video Tutorials

Na stronie Symantec Tech Center  udostępnione są darmowe filmy przedstawiające zagadnienia instalacji, konfiguracji oraz administracji systemu Symantec Enterprise Vault w wersjach 8, 9 oraz 10.

Dla osób administrujących systemem Enterprise Vault w swoich środowiskach w połączeniu z Microsoft Exchange lub Microsoft SharePoint, filmy te mogą być ciekawym źródłem informacji.

 

Z tutoriali tych możemy się dowiedzieć między innymi:

 • jak zainstalować lub zaktualizować do nowszej wersji Symantec Enterprise Vault
 • jak przenieść archiwa
 • jak wykonać backup Enterprise Vault
 • przeprowadzić integrację z OWA (Exchange Server)
 • zarządzać partycjami Vault
 • tworzyć polisy – Desktop Policy

Poniżej przedstawiamy listę niektórych tematów:

 

Symantec Enterprise Vault 9: