Exchange 2010 konfiguracja Site Scope dla Autodiscover

W środowiskach Exchange 2010 z wieloma Site-ami Active Directory musimy zwracać uwagę, aby nasz Exchange 2010 Autodiscover obsługiwał wszystkie AD Site.

W większości wypadków sytuacja taka ma miejsce w przypadku środowisk AD oraz Exchange w skład których wchodzą lokalizacje znajdujące się w różnych miejscach w kraju, bądź w różnych krajach.

Dlatego aby użytkownicy z różnych lokalizacji mogli się bez problemów łączyć z naszym serwerem Exchange 2010 musimy każdy z tych site-ów dodać w konfiguracji serwerów z rolami Exchange Client Access Server.

Aby wyświetlić aktualną konfigurację serwerów oraz autodiscovery wpisujemy:

Get-ClientAccessServer | fl Name, AutoDiscoverSiteScope

 

Dzięki temu otrzymamy listę wszystkich serwerów z rolami CAS oraz AD Site przypisanymi do nich.

W celu uzyskania listy wszystkich AD Site-ów znajdujących się w naszym środowisku wpisujemy:

Get-AdSite

Aby do danego serwera przypisać AD Site korzystamy z polecenia Set-ClientAccessServer jak poniżej:

Continue reading

Exchange 2010 datacenter switchover narzędzie w PowerPoint

 

Microsoft udostępnił narzędzie pomagające w procesie przepięcia Exchange 2010 DataCenter.

Nazwanie tego „wynalazku” narzędziem jest chyba dużą przesadą.
Jest to raczej pomoc w podejmowaniu decyzji podczas przepięcia DataCenter.

„Narzędzie” to utworzone zostało w … PowerPoint :)

Jest to zestaw slajdów zaczynający się od slajdów z pytaniami dotyczącymi naszego środowiska Exchange 2010. Dzięki temu określane jest co chcemy zrobić i jak to możemy zrobić.

Odpowiadając prawidłowo na pytania w PowerPoint, otrzymamy odpowiedni feedback z potrzebnymi informacjami na temat przepięcia DataCenter do innej lokalizacji lub powrotu z innej lokalizacji.

 

Continue reading

Microsoft Exchange Server TechNet dokumentacja

 

Exchange Team Blog poinformował w poście Exchange Server TechNet Library URLs updated o zmianie adresów url (lików) do dokumentacji dotyczącej produktów Microsoft Exchange Server.

Jak możemy przeczytać dotychczasowy
link http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558.aspx
który wskazywał na dokumentację dotyczącą Microsoft Exchange Server 2010, od teraz będzie kierował do dokumentacji przeznaczonej dla Microsoft Exchange Server 2013.

Dla osób które miały zapisany link w elementach ulubionych lub gdzieś indziej ułatwieniem jest to że aby z linku który prowadzi do dokumentacji dla Exchange 2013 otworzyć dokumentację dla Exchange 2010 wystarczy na końcu dodać wpis (v=exchg.141)

czyli link dla Exchange 2013 wygląda jak poniżej:

link http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558.aspx

natomiast dla Exchange 2010 jak poniżej:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124558(v=exchg.141).aspx

 

Poniżej znajdują się odnośniki do dokumentacji dla poszczególnych wersji Microsoft Exchange Server:

Exchange Server 2013 Documentation
Exchange Server 2010 Documentation
Exchange Server 2007 Documentation

 

Exchange 2010 databases tworzenie wolnego miejsca white space

 

W Exchange 2010 każda baza skrzynek posiada coś takiego jak White Space czyli wolną przestrzeń zawartą wewnątrz bazy, która to przestrzeń jest zajmowana w przypadku przyrostu skrzynek lub tworzenia nowych skrzynek w bazie. Dzięki temu, podczas tworzenia skrzynek w bazie lub podczas ich przyrastania, najpierw zajmowana jest ta przestrzeń, a dopiero w przypadku jej braku powiększany jest rozmiar samego pliku bazy .edb.

Każdy z nas raczej dba o to żeby pliki bazy .edb nie przyrastały niepotrzebnie, ponieważ podczas usuwania skrzynek z bazy pliki te same nie maleją. Aby zmniejszyć ich rozmiar musimy albo przenieść wszystkie skrzynki do innej bazy i wówczas bazę źródłową skasować i założyć od nowa albo ją odmontować i poddać defragmentacji. Więcej o zmniejszaniu rozmiaru bazy możecie przeczytać tutaj:

Microsoft Exchange 2010 zmniejszenie rozmiaru bazy

 

Czasami gdy widzimy, że ilość wolnego miejsca (white space) w bazie jest już bardzo mała, wówczas możemy to miejsce zwiększyć poprzez:

  • przeniesienie kilku skrzynek do innej bazy gdzie jest wolne miejsce
  • wymuszenie usunięcia wyłączonych skrzynek
  • wymuszenie usunięcia kopii skrzynek (soft deleted), które pozostały po przeniesieniu ich do innej bazy

 

Exchange 2010 sprawdzenie AvailableNewMailboxSpace (white space) w bazie:

Ilość dostępnego wolnego miejsca (AvailableNewMailboxSpace) we wszystkich bazach na serwerze MBX1 możemy sprawdzić poniższym poleceniem:

Get-MailboxDatabase -server MBX1 | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

lub jeżeli chcemy sprawdzić dostępne miejsce w bazie DB01:

Get-MailboxDatabase DB01 | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace

 

Jeżeli w dniu dzisiejszym wyłączaliśmy jakieś skrzynki i chcemy je zobaczyć w disconnected mailboxes wówczas musimy ręcznie wymusić uruchomienie agenta czyszczenia baz serwera Exchange.
W tym celu aby zostały sprawdzone wszystkie bazy serwera MBX1 wpisujemy poniższe polecenie:

Get-MailboxDatabase -server MBX1 | Clean-MailboxDatabase

Po wykonaniu się polecenia, wszystkie skrzynki wyłączone dzisiaj zostaną oznaczone jako wyłączone i będziemy je mogli znaleźć w konsoli EMC w Disconnected Mailboxes.

Exchange 2010 lista wyłączonych skrzynek:

Posiadając informacje o wyłączonych skrzynkach w danej bazie, możemy się dowiedzieć ile wolnego miejsca w bazie możemy uzyskać w przypadku usunięcia tych skrzynek..

W celu otrzymania listy wszystkich wyłączonych skrzynek znajdujących się w bazach serwra MBX1 wykonujemy:

Continue reading

Resume-MailboxDatabaseCopy dla wszystkich baz na serwerze

Czasami (np. po niewielkiej awarii macierzy dyskowej ;) ) trzeba przywrócić zatrzymaną kopię baz. Robimy to poleceniem resume-mailboxdatabasecopy .

Ale co jeśli baz jest sporo ? Robienie tego baza po bazie jest nieco uciążliwe.

W takiej sytuacji możemy wykorzystać polecenie :

get-mailboxdatabasecopystatus -server „nazwa_serwera” | resume-mailboxdatabasecopy

Analogicznie możemy wykorzystać polecenie do wstrzymania kopii.

get-mailboxdatabasecopystatus -server „nazwa_serwera” | suspend-mailboxdatabasecopy

Exchange 2010 SP2 RU1 RU2 RU3 CAS proxy problem

Exchange 2010 OWA

 

Podczas instalacji SP2 w organizacjach z duża ilością serwerów  CAS porozrzucanych  po różnych lokacjach , lub w środowisku mieszanym Exchange 2007 /2010 . Może wystąpić problem przy proxy-owaniu połączeń OWA pomiedzy CASami.

 

W przypadku gdy serwery Exchange 2010 z rolami CAS podniesiemy do SP2 i wykorzystujemy je do przekazywania połączeń  do serwerów z SP1 lub Exchange 2007 , może występic problem z  połączeniami OWA dla użytkowników ze skrzynkami obsługiwanymi przez serwery CAS ze starszymi wersjami.

w Logu aplikacyjnym znajdujemy błędy:

Event ID: 4999
Log Name: Application
Source: MSExchange Common
Task Category: General
Level: Error
Description: Watson report about to be sent for process id: 744, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0283.003, OWA, M.E.Clients.Owa, M.E.C.O.C.ProxyUtilities.UpdateProxyUserContextIdFromResponse, M.E.C.O.Core.OwaAsyncOperationException, 413, 14.02.0283.003.

lub Continue reading

Exchange 2010 DAG przeniesienie baz

W życiu każdego środowiska informatycznego nadchodzi taki moment w którym okazuje się, że brakuje nam wolnego miejsca. Pomimo licznych polityk retencji, backupów, limitów skrzynek, nasze bazy w końcu osiągają taki rozmiar który zmusza nas do zmiany miejsca ich lokalizacji.

Przed przystąpieniem do przenoszenia baz Microsoft Exchange 2010 do nowej lokalizacji musimy wiedzieć że:
Continue reading

White Space Viewer GUI narzędzie dla leniwych

Na stronie telnetport25.com udostępnione zostało narzędzie wyświetlające w trybie graficznym informację na temat ilości dostępnego WhiteSpace dla baz Exchange.

WhiteSpace – jest to ilość dostępnej wolnej przestrzeni w bazie Exchange .edb, która może być wykorzystana przez skrzynki znajdujące się w bazie zanim powiększony zostanie cały plik bazy .edb z powodu przyrostu skrzynek.

Czyli jeżeli usuwamy skrzynki w bazie lub usuwane są emaile w bazie to po określonym czasie zdefiniowanym w ustawieniach bazy Exchange, usunięte dane są trwale usuwane z bazy czyli pliku .edb. Niestety plik .edb sam nie maleje tylko zachowuje swój rozmiar taki jak miał, natomiast pojawi się w nim wolne miejsce (WhiteSpace), które zostanie najpierw wykorzystane przy tworzeniu nowych skrzynek w tej bazie lub przy powiększaniu się obecnych skrzynek. Dzięki temu sam plik bazy .edb nie będzie zwiększał swojego rozmiaru dopóki w bazie dostępna jest przestrzeń WhiteSpace.

Ilość dostępnego miejsca WhiteSpace możemy sprawdzić w bardzo prosty sposób za pomocą PowerShella:

Get-MailboxDatabase -Status | select Name, DatabaseSize, AvailableNewMailboxSpace | ft -AutoSize

lub prościej:

Get-MailboxDatabase -Status | select Name, DatabaseSize, Ava* | ft -AutoSize

Jeżeli jednak ktoś potrzebuje do tego narzędzia graficznego GUI to może je pobrać tutaj…