Exchange Server 2010 Service Pack 3 Rollup 1 (KB2803727)

W dniu 29.05.2013 udostępniony został Rollup 1 dla Exchange 2010 SP3

Instalacja Rollup 1 powoduje zmianę wersji Exchange 2010 na numer 14.3.146.0

Rollup 1 dla Exchange 2010 SP3 możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 Service Pack 3 (KB2803727)

 

Ex2010SP3RU1

 

 

Opis zmian wprowadzanych przez Rollup 1 możecie znaleźć tutaj:

Description of Update Rollup 1 for Exchange Server 2010 Service Pack 3

Continue reading

Exchange receive connector – dodanie wielu adresów IP

Jeżeli musimy dodać adres IP do receive connector-a to możemy to oczywiście zrobić za pomocą Exchange Management Console w Server Configuration, Hub Transport.

Oczywiście jest to szybki sposób jeżeli mamy dodać niewiele adresów IP.

Natomiast w przypadku konieczności dodania większej ilości adresów oczywiście lepiej jest skorzystać z Exchange Management Shell i odpowiednich poleceń w Powershell-u.

 

Na początku wyświetlimy wszystkie posiadane Receive Connector-y w tym celu wpisujemy:

Get-ReceiveConnector

Jeżeli chcemy wyświetlić Receive Connectory dla danego serwera wpisujemy:

Get-ReceiveConnector -server ServerName

 

Mając już informacje o receive connectorach możemy wyświetlić adresy IP które dodane są do konkretnego receive connectora, w tym celu wpisujemy:

(Get-ReceiveConnector -identity "serwername\receiveconnector_name").RemoteIPRanges

 

Otrzymaną listę możemy oczywiście zapisać sobie do pliku jako backup.

Continue reading

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v5.6

Parę dni temu udostępniony został kalkulator wymagań dla Microsoft Exchange 2013, a dzisiaj już możemy pobrać nowszą wersję kalkulatora.

Na stronach TechNet możecie pobrać najnowszą wersję 5.6 w, której zostały poprawione błędy wykryte przez użytkowników.

Kalkulator możecie pobrać tutaj:

Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v5.6

 

Dodatkowo zaktualizowany został również kalkulator wymagań dla Microsoft Exchange 2010 i jest on teraz w wersji 20.6.

Pobrać możecie go tutaj:

v20.6 of the Exchange 2010 Server Role Requirements Calculator

 

Zmiany jakie zostały wprowadzone w Exchange 2013 Server Role Requirements Calculator v5.6 przedstawione są poniżej:

Continue reading

Microsoft Exchange 2013 Management Pack – OpsMgr

W dniu 14.05.2013 udostępniony został Management Pack dla Microsoft Exchange 2013, przeznaczony dla SCOM w wersji 2007R2 oraz 2012.

Jest to pierwsza wersja MP przeznaczona dla Exchange 2013, dlatego mając na uwadze niektóre ciekawe problemy jakie powodował MP dla Exchange 2010 w jednej z wersji, najpierw lepiej przetestować MP w labie.

Management Pack oznaczony jest wersją: 15.00.0620.030

Exchange2013_ManagementPack

 

 

Continue reading

Exchange 2013 Requirements Calculator v5.1

Exchange Team zgodnie z obietnicą udostępnił pierwszą wersję kalkulatora wymagań dla Microsoft Exchange 2013 (Exchange 2013 Requirements Calculator v5.1)

Kalkulator tak jak zawsze udostępniony jest w postaci pliku Excell.

Kalkulator wspiera różne konfiguracje architektury środowiska Microsoft Exchange 2013, oraz oczywiście uwzględnia zmiany w obsłudze:

  • dysków
  • nowych rozwiązań dla usług transportowych – Safety Net, expiracje wiadomości w kolejce
  • Multiple Databases / JBOD Volume Support
  • High Availability

Exchange2013_Calculator

Continue reading

Exchange 2013 kalkulator wymagań – zarys

Na stronie Exchange Team Blog, umieszczony został wpis zawierający dość obszerne informacje na temat wymagań dla Microsoft Exchange 2013 dotyczących ilości miejsca, procesorów, pamięci RAM i innych informacji potrzebnych do zaplanowania wdrożenia środowiska Exchange 2013.

Informacje te zostały zebrane na podstawie wielu wdrożeń oraz testów dotyczących Exchange 2013. Nie mniej jednak nadal nie jest to oficjalny dokument określający wymagania dla Exchange 2013 dotyczących zagadnień sprzętowych, przestrzeni dyskowej i innych.

Niemniej jednak jak piszą autorzy, wpis na Exchange Team Blog będzie stanowił podwaliny pod dokument określający wymagania dla Exchange 2013.
W chwili obecnej zostały zebrane najważniejsze informacje, oraz autorzy proszą o ewentualne propozycje tego co zostało pominięte lub nie do końca wyjaśnione przez nich.

Continue reading

Remote Connectivity Analyzer z Message Analyzer

Niedawno do często używanego Microsoft Remote Connectivity Analyzer dodana została nowa funkcjonalność: Message Analyzer (analizator wiadomości).

Dzięki temu możemy bez problemów przeanalizować nagłówki otrzymanej wiadomości już nie tylko korzystając głównie ze strony http://mxtoolbox.com/EmailHeaders.aspx ale również możemy to teraz zrobić bez problemów na stronie:

https://www.testexchangeconnectivity.com/

 

RCAPL

Continue reading