Exchange 2013 CU1 planowana dystrybucja

Jak możemy przeczytać na stronach Exchange Team Blog, CU1 dla Microsoft Exchange 2013 nie zostanie wydany w pierwszym kwartale roku 2013 tak jak to było zapowiadane.

Niemniej jednak znaleźć tam możemy informacje, że udostępnienie CU1 dla Microsoft Exchange 2013 jest planowane na 2 kwietnia 2013.

Opóźnienie wynikło z powodu znalezienia błędów w finalnej wersji CU1, która miała być udostępniona. Do końca nie wiemy jakie to były problemy, jedynie wiadomo, że dotyczyły współpracy z Exchange 2010 czyli w sumie tego co jest najważniejsze dla nas wszystkich czekających na instalację Exchange 2013 w środowisku w którym jest już Exchange 2010.

Mamy nadzieję, że nie będzie to spóźniony Prima Aprilis.

 

Exchange 2013 Deployment and Coexistence – webcast IgnITe

Na stronach IGNITE pojawił się nowy webcast dotyczący współpracy Exchange 2013 i 2010.

Z 50 minutowego filmiku możecie dowiedzieć się jak zainstalować Exchange 2013 on-premises, w środowiku z Exchange 2007 oraz Exchange 2010.

Przedstawione są porady oraz best practices dotyczące przejścia z Exchange 2007 lub Exchange 2010 do Exchange 2013.

Continue reading

Exchange 2010 ilosc polaczen przez OWA

Aby dowiedzieć się jak wykorzystywane jest nasze OWA (Outlook Web Applications) przez użytkowników, możemy zastosować dwa poniższe rozwiązania.

W każdym środowisku Microsoft Exchange jeżeli mamy włączoną usługę OWA na skrzynkach użytkowników, możemy sprawdzić jak wiele osób tak naprawdę wykorzystuje dostęp za pomocą OWA do swoich skrzynek.

Pierwsze rozwiązanie to sprawdzenie ilości bieżących połączeń do skrzynek za pomocą OWA.

W tym celu musimy uruchomić poniższy skrypt, wywołując Get-CASActiveUsers dla wszystkich serwerów, które udostępniają połaczenia OWA czyli przeważnie wszystkie serwery z rolami CAS.

Skrypt wygląda jak poniżej:

Continue reading

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool 2.0 dostępny tylko w pakiecie

W dniu wczorajszym na stronach Microsoft-u pojawiła się informacja o nowej wersji:

Microsoft Outlook Configuration Analyzer Tool 2.0 czyli OCAT

 

OCAT

 

Niestety okazuje się, że narzędzie to nie będzie już dłużej dostępne jako osobny „produkt” i zostało umieszczone w pakiecie narzędzi przeznaczonych dla pakietu Microsoft Office o nazwie:

Continue reading

Exchange 2010 SP3 blad HTTP 440 response was received from Unknown

Po zainstalowaiu Service Pack 3 dla Microsoft Exchange 2010 może u was wystąpić problem z dostępnością usług OWA, Outlook Anywhere ogólnie usług serwera Exchange opartych na IIS.

Przy próbie uruchomienia OWA lub podczas testów za pomocą Connectivity Analyzer możecie otrzymać błąd:

A Web exception occurred because an HTTP 440 – 440 response was received from Unknown

 

Dzieje się tak w przypadkach gdy macie ustawiony w IIS przekierowanie domyślnych stron Exchange czyli:

 • OWA,
 • RPC,
 • EWS,
 • Autodiscover

 

Continue reading

Exchange 2010 SP2 po instalacji RU6 lub SP3 nie można usunąć emaili

W końcu Microsoft potwierdził to o czym pisaliśmy i o czym pisało wielu użytkowników na forach.

Mianowicie Microsoft przyznaje, że po instalacji Rollup 6 dla Exchange 2010 SP2 lub po instalacji Service Pack 3 dla Microsoft Exchange 2010, pojawiają się problemy z usuwaniem emaili za pomocą X lub klawisza Del które:

 • posiadają załącznik z plikiem głosowym (voice file) np mp3, wav itp
 • emaile wysłane za pomocą urządzeń typu skaner, fax zawierające załączniki PDF
 • Microsoft Outlook pracuje w trybie Online a nie cached mode
 • pracując w OWA

 

Problem ten nie występuje w przypadku:

 • usuwania wiadomości przy użyciu klawiszy Shift + Del
 • wiadomości wysłanych przez użytkowników a nie urządzenia (skaner, fax)
 • wiadomości bez załączników

 

Jako rekomendowane obejście tych problemów Microsoft zaleca:

 • „twarde” usuwanie wiadomości email – Shift + Del
 • używanie Microsoft Outlook w trybie cached mode – wówczas wiadomości mogą być usuwane normalnie

 

Cały artykuł dostępny jest pod tym linkiem:

Unable to soft delete some messages after installing Exchange 2010 SP2 RU6 or SP3

 

 

 

Exchange 2010 statystyka wysyłanych emaili – messagetrackinglog

emailOstatnio pisaliśmy o tym jak znaleźć wszystkich odbiorców danego emaila:

Exchange MessageTrackingLogs wyszukanie wszystkich odbiorców emaila

 

Teraz przedstawimy skrypt który pomoże nam wygenerować statystykę wysyłanych emaili.

Niemniej jednak nie interesuje nas ilość wszystkich wysyłanych emaili, ich rozmiar, tylko skupimy się na emailach wysyłanych poza naszą organizację Exchange i uzyskamy informację o tym z jakich adresów zostały wysłane, z jakim tematem, ile było tych emaili i do ilu odbiorców zostały przesłane.

Skrypt ten umożliwia uzyskanie informacji o adresach email które wysyłają najwięcej wiadomości na zewnątrz.
Jego działanie oparte jest na sprawdzeniu logów transportowych (TransportLogs) umieszczonych na serwerach Exchange z rolami Hub Transport.

Po otrzymaniu wyników skryptu możemy skorzystać ze skryptu z poprzedniego posta i dowiedzieć się do kogo została wysłana wiadomość.

 

Poniżej przedstawiamy kolejne fragmenty skryptu z opisem działania:

Pierwszy fragment zawiera:

 • definicje obiektów wynikowych z raportami
 • ścieżek do plików przechowujących wszystkie otrzymane wyniki
 • ustawienia do wysłania raportu emailem
 • $MAX_Recipients – liczba odbiorców powyżej której wygenerowany zostanie email z raportem

 

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.E2010
Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True

Function New-Array {,$args}

$Report = New-Array
$Report_SMTP = New-Array
$Rep_sum = New-Array
$Rep_SMTP_sum = New-Array

$data = $($((get-date).adddays(-1)).ToString('yyyy.MM.dd'))

#paths to output files
$Out_Rep_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_out_$data.csv"
$Out_Rep_sum_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_out_sum_$data.csv"

#files with emails with smtp traffic
$Out_Rep_SMTP_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_smtp_out_$data.csv"
$Out_Rep_SMTP_sum_file = "d:\Scripts\Logs\Stats\msg_stat_smtp_out_sum_$data.csv"
#file with report attached to email (emails recipients grater than $MAX_Recipients)
$Email_HTML_File = "d:\Scripts\Logs\Stats\Report_outgoing_emails_$data.htm"

#settings for email with report
$mail_from = "exchangereport@domain.com"
$mail_to = "admin@domain.com"
$mail_smtp_host = "smtpserver.domain.local"
$mail_subject = "Report outgoing emails $data"

#variable that defines the threshold for recipients to write to email report
$MAX_Recipients = 100

Continue reading

Exchange MessageTrackingLogs wyszukanie wszystkich odbiorców emaila

Od czasu do czasu potrzebujemy otrzymać listę wszystkich osób do których został wysłany email o danym temacie.

Listę odbiorców w dość prosty sposób możemy uzyskać z transaction logs które umieszczone są na serwerach Exchange z rolami HT.

Oczywiście wcześniej musicie skonfigurować swoje środowisko tak aby logi te były przechowywane przez pare dni na serwerach.

Poniższy skrypt zwraca listę odbiorców, do których został wysłany email o temacie „Test email”, przy czym interesuje nas czas wysłania ostatni dzień.

Ilość dni określamy w zmiennej $DAYS natomiast poszukiwany temat wpisujemy do $SUBJECT.

Skrypt wygląda jak poniżej:

Continue reading

Microsoft Lync 2013 nie aktualizuje stanu obecności z kalendarza Outlook

Lync2013Od początku kiedy zainstalowaliśmy u siebie klienta Microsoft Lync 2013, mieliśmy problem z tym, że Lync 2013 nie aktualizował statusu na podstawie spotkań wpisanych do kalendarza.

Efektem tego było to, że sami musieliśmy ustawiać status klienta Lync 2013 np na Busy kiedy w kalendarzu było wpisane spotkanie, a potem przestawiać go na Available.

Próbowaliśmy różnych sposobów aby status był automatycznie aktualizowany: ponowna instalacja klienta, usuwanie wszystkich danych z katalogu:

C:\Users\rszatkowski\AppData\Local\Microsoft\Office\15.0\Lync

usuwanie i tworzenie konta na serwerze Lync.

Niestety nic nie pomagało, dlatego w ten weekend postanowiliśmy w końcu zająć się tematem na poważnie.

Continue reading

Exchange Lista uprawnień do folderów skrzynki Get-MailboxFolderPermission skrypt

Jeżeli potrzebujecie szybko dowiedzieć się jakie uprawnienia nadane są do poszczególnych folderów oraz podfolderów skrzynki użytkownika możecie skorzystać ze skryptu który prezentujemy poniżej.

W skrypcie wykorzystane jest polecenie Get-MailboxFolderPermission w powiązaniu z Get-MailboxFolderStatistics.

Dzięki Get-MailboxFolderStatistics uzyskamy listę wszystkich folderów oraz podfolderów znajdujących się w skrzynce.
Następnie dzięki Get-MailboxFolderPermission uzyskamy informacje na temat uprawnień przypisanych do danego folderu.

$MBXFolders = @()
$MBXFoldersCorr = New-Object System.Collections.ArrayList
$Permissions = @()
$MBX_tocheck = "JSmith"
$MBXFolders = Get-MailboxFolderStatistics $MBX_tocheck | select folderpath
foreach ($item in $MBXFolders) {
 $temp = $item.FolderPath
 $temp = $Temp.Replace("/","\")
 $MBXFoldersCorr.Add($temp) | out-null
}
foreach ($item in $MBXFoldersCorr) {
Try {
 $MailboxFolder = $MBX_tocheck + ":" + $item
 $Permissions += $(Get-MailboxFolderPermission $MailboxFolder -ErrorAction Stop | Select-Object FolderName,User,AccessRights)
 }
Catch {
 $ReturnedObj = New-Object PSObject
 $ReturnedObj | Add-Member NoteProperty -Name "FolderName" -Value $item
 $ReturnedObj | Add-Member NoteProperty -Name "User" -Value "*Not Applicable*"
 $ReturnedObj | Add-Member NoteProperty -Name "AccessRights" -Value "*Not Applicable*"
 $Permissions += $ReturnedObj
 Continue
 }
}
$Permissions | Sort-Object FolderName,User | Format-Table

 

Skrzynkę która chcecie sprawdzić musicie podać w zmiennej $MBX_tocheck.

Jako wynik działania skryptu otrzymacie liste z trzema kolumnami w których znajdziecieFolderName, User and AccessRights (uprawnienia).