Exchange 2010 urządzenia ActiveSync

 

W jednym z ostatnich postów, pokazywaliśmy jak wyświetlić użytkowników oraz urządzanie activesync wykorzystywane do podłączenia się do skrzynek użytkowników.
Link do postu znajduje się poniżej:

Exchange 2010 lista urządzeń activesync

 

W związku z ostatnimi problemami z połączeniem się do skrzynek na Exchange 2010 z urządzeń mobilnych firmy Apple które zostały zaktualizowane do iOS6, chcielibyśmy pokazać jak można łatwo uzyskać informacje na temat liczby takich urządzeń wykorzystywanych w środowisku Exchange 2010.

Aby wyświetlić urządzenia które wykorzystywane są do podłączania się do skrzynki musimy użyć polecenia:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox JSmith | ft DeviceType, DeviceUserAgent, LastSuccessSync

 

Aby sprawdzić wszystkie urządzenia które łączą się do serwera Exchange, musimy połączyć dwie komendy:  Get-Mailbox oraz Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Aby utworzyć listę wszystkich skrzynek dostępnych na serwerze wykonujemy polecenie:

$MBXs = Get-Mailbox -server MB01 -RecipientTypeDetails UserMailbox –ResultSize Unlimited -Filter {HiddenFromAddressListsEnabled -eq $false}

 

Następnie aby uzyskać listę wszystkich urządzeń łączących się do skrzynek obsługiwanych na serwerze MB01 wystarczy wpisać:

Continue reading

Exchange 2010 lista urządzeń activesync

 

Exchange 2010 lista urządzeń activesync użytkownika:

Czasami potrzebujemy dowiedzieć się z jakich urządzeń mobilnych użytkownik łączy sie do swojej skrzynki umieszczonej na Exchange 2010.

Jeżeli chcemy sprawdzić urządzenia dla pojedyńczego użytkownika, nie jest to problemem. Wystarczy użyć polecenia Powershell:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics

W wyniku tego polecenia otrzymamy listę urządzeń mobilnych (ActiveSync) z których użytkownik łączył lub łączy się do swojej skrzynki.

Poniższy przykład pokazuje jak uzyskać listę urządzeń mobilnych activesync łączących sie do Exchange 2010 dla użytkownika:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox "John Smith" | fl

jeżeli chcemy określić co ma zostać zwrócone w wyniku zapytania:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox "John Smith" | Select-Object @{n="Mailbox";e={$mailbox}}, LastSuccessSync, Status, DeviceID, DeviceType, DeviceUserAgent, DeviceModel, DeviceIMEI, DeviceOS

 

 

Exchange 2010 lista wszystkich mobilnych urządzeń użytkowników

Niestety najczęściej chcemy uzyskać informacje o wszystkich mobilnych urządzeniach jakie łączą się do naszego Exchange 2010.

Nie jest to łatwe, ponieważ każdy z użytkowników może korzystać z wielu urządzeń mobilnych np.: IPad, IPhone, telefony komórkowe, tablety itp.

Continue reading