Microsoft Exchange problem synchronizacji z Windows Phone 8

Na rynku możemy spotkać coraz więcej telefonów komórkowych z systemem Windows Phone 8.

Dlatego jeżeli któryś z Waszych użytkowników zgłosi problem z obsługą skrzynki pocztowej na urządzeniu z Windows Phone 8, informując, że pojawia mu się błąd jak poniżej:

We’re having a problem synching your information. Try again later.
Last tried x seconds ago.
Error code: 80070057

Oznacza to, że w jego skrzynce znajduje się folder z niewłaściwą nazwą której nie obsługuje wspaniały Windows Phone 8.

Folder ten zawiera w swojej nazwie znak ASCI mniejszy niż 32, przykładowo znak tabulacji, lub znak nowej linii lub inny który był użytkownikowi bardzo potrzebny.

Rozwiązanie tego problemu polega na wyeliminowaniu nieobsługiwanego znaku z nazwy folderu w skrzynce użytkownika.

Możemy to zrobić korzystając z jednej z poniższych metod lub korzystając z obu naraz:

Continue reading

Exchange 2010 Event ID 4999 Msftefd.exe

Jeżeli w swoim środowisku Microsoft Exchange 2010 SP2 macie zainstalowaną aktualiazację Rollup 4 lub nowszą, wówczas możecie spotkać się z problemem błedu procesu msftefd.exe (Microsoft Full-Text Engine Filter Daemon).

W momencie pojawienia się błędu tego procesu w logach aplikacji powinniście znaleźć wpisy jak poniżej:

If you get following events on mailbox server:

Source: MSExchange Common
Date: Date
Event ID: 4999
Task Category: General
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer
Description:
Watson report about to be sent for process id: Process ID, with parameters: E12, Build TypeVersion Number, ExMSFTE, M.E.Search.ExSearch, M.E.S.Crash.CrashNow, M.E.Common.FailFastException, XXXXVersion Number.
ErrorReportingEnabled: False

Log Name: Application
Source: MSFTESQL-Exchange
Date: Date
Event ID: 64772
Task Category: MSFTESQL Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer
Description:
The filter daemon process MSFTEFD exited unexpectedly.

Log Name: Application
Source: MSFTESQL-Exchange
Date: Date
Event ID: 1053
Task Category: MSFTESQL Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer
Description:
The system exception c000010a was raised at 000007FEF99D0F16.

Continue reading

Exchange 2010 SP2 RU5 instalacja

Instalacja Rollup 5-v2 dla Exchange 2010 SP2 w niektórych przypadkach może spowodować problemy z działaniem serwera Microsoft Exchange, lub proces instalacji może zostać przerwany poprzez zgłoszenie przez system błędu.

Dlatego poniżej prezentujemy listę porad, które możemy zastosować podczas instalacji RU5, które ułatwią nam przebieg instalacji.

Na początek zapoznamy się z  KB 2785908

Nie używajcie WSUS-a do installacji RU5 dla Microsoft Exchange 2010 SP2, pobierzcie RU5 ze strony Microsoft Downlowad Center.

Przed uruchomieniem instalacji upewnijcie się, że na serwerze nie macie zainstalowanych poprawek KB2506146 i KB2506143. Jeżeli są zainstalowane to je odinstalujcie.

Zróbcie backup wszystkich plików wykorzystywanych do personalizowania wyglądu Outlook Web App. Instalacja RU5 może te pliki zmienić lub nadpisać.

Jeżeli instalujecie RU5 na komputerze który nie posiada połączenia z internetem, wówczas instalacja będzie trwała długo. Aby to zmienić przed uruchomieniem instalacji odznaczcie  Check for publisher’s certificate revocation w Security w Internet Option (IE).

Jeżeli instalujecie RU5 w środowisku z CAS-CAS proxying najpierw zainstalujcie aktualizację na serwerach Internet-facing Client Access servers zanim zainstalujecie ją na serwerach non-Internet-facing Client Access servers.

 

Exchange 2010 SP2 RU3 move mailbox długi czas operacji

Jeżeli macie zainstalowany RU3 dla Microsoft Exchange 2010 SP2, to przy jednoczesnym przenoszeniu dużęj ilości skrzynek możecie spotkać się z bardzo długim czasem oczekiwania na ukończenie operacji.

Spowodowane jest to tym, że po zainstalowaniu RU3 wartość parametru maxCleanupRetries zmieniana jest na wartość 5.

Powoduje to to że po zakończeniu przenoszenia skrzynki, MSExchangeMailboxReplication Service próbuje 5 razy uruchomić zadanie CleanUp dla oryginalnej bazy, a każda z tych prób ponawiana jest co 30 sekund co w sumie daje prawie 3 minuty na skrzynkę.

Przy założeniu że przenosicie równocześnie np 200 skrzynek to opóźnienie to już jest spore.

Rozwiązaniem tego problemu jest albo odinstalowanie RU3 i powrót do RU2 lub zmiana tego parametru.

Aby zmienić wartość parametru maxCleanupRetries, na serwerach Exchange CAS przechodzimy do katalogu:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\

odnajdujemy plik MSExchangeMailboxReplication.exe.config

otwieramy go i wyszukujemy wpis: maxCleanupRetries

Następnie zmieniamy wartość tego parametru z 5 na 1.

Teraz pozostaje nam już tylko zrestartować MSExchangeMailboxReplication Service

Exchange 2010 konfiguracja Site Scope dla Autodiscover

W środowiskach Exchange 2010 z wieloma Site-ami Active Directory musimy zwracać uwagę, aby nasz Exchange 2010 Autodiscover obsługiwał wszystkie AD Site.

W większości wypadków sytuacja taka ma miejsce w przypadku środowisk AD oraz Exchange w skład których wchodzą lokalizacje znajdujące się w różnych miejscach w kraju, bądź w różnych krajach.

Dlatego aby użytkownicy z różnych lokalizacji mogli się bez problemów łączyć z naszym serwerem Exchange 2010 musimy każdy z tych site-ów dodać w konfiguracji serwerów z rolami Exchange Client Access Server.

Aby wyświetlić aktualną konfigurację serwerów oraz autodiscovery wpisujemy:

Get-ClientAccessServer | fl Name, AutoDiscoverSiteScope

 

Dzięki temu otrzymamy listę wszystkich serwerów z rolami CAS oraz AD Site przypisanymi do nich.

W celu uzyskania listy wszystkich AD Site-ów znajdujących się w naszym środowisku wpisujemy:

Get-AdSite

Aby do danego serwera przypisać AD Site korzystamy z polecenia Set-ClientAccessServer jak poniżej:

Continue reading

Exchange Server 2010 dynamiczna grupa dystrybucyjna na podstawie grupy security

 

Jeżeli korzystamy z grup security aby nadawać uprawnienia użytkownikom do danych zasobów, aplikacji itp, czasami potrzebujemy poinformować emailem wszystkie osoby znajdujące się w tej grupie o wprowadzanych zmianach.

Oczywiście możemy kolejno wybierać każdą osobę z tej grupy i wpisywać ją jako odbiorcę emaila, ale co jeżeli tych osób jest bardzo dużo ?

Wówczas możemy skorzystać z dynamicznych grup dystrybucyjnych.

Utworzenie dynamicznej grupy dystrybucyjnej która automatycznie aktualizowałaby się na podstawie zawartości grupy security nie jest takie proste.

Niestety w konsoli EMC (Exchange Management Console) nie mamy możliwości utworzenia grupy która pobierałą by dane z innej grupy
Jeżeli próbujemy utworzyć taką grupę możemy najpierw wybrać opcję, że interesują nas tylko osoby posiadające skrzynki pocztowe jak poniżej

Continue reading

Exchange 2010 SP2 Rollup 5-v2 installation error 80070643

 

Jeżeli instalujecie najnowszą aktualizację Rollup 5-v2 dla Microsoft Exchange Server 2010 SP2 i podczas instalacji pojawia się błąd 80070643 to może on być spowodowany zainstalowanym na serwerze dodatkiem WMF 3.0  (Windows Management Framework 3.0)

Windows Management Framework 3.0 instalowany jest razem z instalacją aktualizacji KB2506146 oraz KB2506143. 

Dlatego jeżeli macie zainstalowany u siebie WMF 3.o lub aktualizacje KB2506146 oraz KB2506143 to przed instalacja Rollup 5 v-2 należy je najpierw odinstalować.

Pamiętajcie również że aktualizacje instaluje się z opcją Run as Administrator

 

Exchange Server 2010 and 2007 Issues with Windows Updates KB2506146 and KB2506143

Uwaga na aktualizacje KB2506146 oraz KB2506143 dla systemów

error

 Windows 2008 oraz Windows 7 dla serwerów z Exchange Server 2007 oraz Exchange Server 2010

 

Nieadawno Microsoft wypuścił aktualizacje KB2506146 oraz KB2506143 dla systemów Microsoft Windows 2008, 2008 R2 oraz Windows 7.

Niestety jeżeli na wspomnianych wyżej systemach mamy zainstalowanego Exchange Server w wersji 2007 lub 2010 nie instalujmy tych poprawek.

Niestety jeżeli zainstalujemy jedną z poniższych aktualizacji:

  • KB2506143 is the WMF 3.0 update for Windows Server 2008 R2 SP1 and Windows 7 SP1;
  • KB2506146 is the WMF 3.0 update for Windows Server 2008 SP2.

nasz serwer Exchange może mieć spore problemy z dalszą pracą – najprawdopodobniej nie będzie pracował.

Obie aktualizacje instalują w środowisku Microsoft Windows Windows Management Framework 3.0 który zawiera Powershell 3.0

Continue reading

Rollup 8 for Exchange Server 2010 SP1 (KB2787763) i Rollup 9 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2746157)

W dniu wczorajszym Microsoft udostępnił również najnowsze aktualizacje dla Microsoft Exchange 2010 SP1 oraz Microsoft Exchange 2007 SP3

 

Rollup 8 dla Microsoft Exchange 2010 SP1 możecie pobrać tutaj:

Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 Service Pack 1 (KB2787763)

lista zmian jakie wprowadza ta aktualizacja dostępna jest tutaj:

Description of Update Rollup 8 for Exchange Server 2010 Service Pack 1

 

 

Natomiast Rollup 9 dla Microsoft Exchange 2007 SP3 możecie pobrać tutaj:

Continue reading