Wyłączenie Kalendarzy Zespołu w Outlooku 2010/2013

W Outlooku 2010 pojawiła się funkcja Kalendarz Zespołu. Jest to grupa kalendarzy automatycznie podpinanych do Outlooka i zawierająca  kalendarze osób w zespole. Budowana jest na podstawie pól ‚Manager’ , ‚Direct Reports’ z zakładki ‚Organization’.

Organization

 

Automatyczna konfiguracja tej opcji jest bardzo wygodna. Problem pojawia się jednak gdy nie chcemy widzieć tych kalendarzy w Outlooku. Tutaj musimy się już nieco naklikać.

Wyłączenie Kalendarzy zespołu dla pojedyńczego użytkownika

Dla pojedyńczego użytkownika najprościej tą funkcję wyłączyć bezpośrednio w Outlooku . Rozwijając Grupy kalendarzy i odznaczając ‚Pokaż kalendarze zespołu kierownika‚,  ‚ Pokaż kalendarze zespołu‚.

kal1

 

Jeżeli chcemy pozbawić użytkownika możliwości zarządzania tymi funkcjami i wyłączyć na stałe funkcję możemy skorzystać z Edytora rejestru.

Uruchamiamy regedit i dodajemy nastepujące wpisy DWORD:

Continue reading

IMCEAEX i NDR

Problem nie jest częsty ale dość denerwujący i zazwyczaj niezrozumiały dla użytkowników

Najczęściej występuję w przypadku usunięcia skrzynki i ponownego utworzenia na tym samym koncie AD, np. przy zwolnieniu i ponownym przyjęciu pracownika .

Zdarza się też przy migracjach.

Użytkownik wysyłając maila do odbiorcy , do którego wcześniej wiadomości dochodziły bez problemu , otrzymuje raport niedostarczenia z poniższym komunikatem:

Dostarczenie do wymienionych adresatów lub grup nie powiodło się: 

User Testowy

Nie można znaleźć wprowadzonego adresu e-mail. Sprawdź adres odbiorcy i spróbuj ponownie wysłać wiadomość. Jeśli problem będzie nadal występował, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje diagnostyczne dla administratorów: 

Generowanie serwera: server01.exchange

IMCEAEX_O=Company_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT29_CN=RECIPIENTS_CN=user@xxx.xx
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.ExRecipNotFound; not found ##

I teraz pojawia się pytanie: Dlaczego ?

Continue reading

Limit liczby odbiorców w Exchange

W zasadzie te informacje są bez problemu dostępne na technecie , ale czasem przydaje się uporządkowanie i umieszczenie ich w jednym miejscu.

Exchange 2010 i Exchange 2007 limit odbiorców

Ważna zmiana w stosunku do Exchange 2003 – grupy dystrybucyjne traktowane są jak jeden odbiorca.

Limit odbiorców ustawiamy na poziomie:

  • Organizacji
  • Serwera transportowego
  • Receive connectora
  • Skrzynki

No to po kolei

Limit odbiorców na poziomie organizacji możemy sprawdzić z powershella poleceniem:

Get-TransportConfig |fl MaxRecipientEnvelopeLimit

lub w EMC

Organization Configuration | Hub Transport |Global Settings | zakładka Transport Settings | właściwości Transport Settings

Transport Settings

Continue reading

Resume-MailboxDatabaseCopy dla wszystkich baz na serwerze

Czasami (np. po niewielkiej awarii macierzy dyskowej ;) ) trzeba przywrócić zatrzymaną kopię baz. Robimy to poleceniem resume-mailboxdatabasecopy .

Ale co jeśli baz jest sporo ? Robienie tego baza po bazie jest nieco uciążliwe.

W takiej sytuacji możemy wykorzystać polecenie :

get-mailboxdatabasecopystatus -server „nazwa_serwera” | resume-mailboxdatabasecopy

Analogicznie możemy wykorzystać polecenie do wstrzymania kopii.

get-mailboxdatabasecopystatus -server „nazwa_serwera” | suspend-mailboxdatabasecopy

Exchange 2010 SP2 RU1 RU2 RU3 CAS proxy problem

Exchange 2010 OWA

 

Podczas instalacji SP2 w organizacjach z duża ilością serwerów  CAS porozrzucanych  po różnych lokacjach , lub w środowisku mieszanym Exchange 2007 /2010 . Może wystąpić problem przy proxy-owaniu połączeń OWA pomiedzy CASami.

 

W przypadku gdy serwery Exchange 2010 z rolami CAS podniesiemy do SP2 i wykorzystujemy je do przekazywania połączeń  do serwerów z SP1 lub Exchange 2007 , może występic problem z  połączeniami OWA dla użytkowników ze skrzynkami obsługiwanymi przez serwery CAS ze starszymi wersjami.

w Logu aplikacyjnym znajdujemy błędy:

Event ID: 4999
Log Name: Application
Source: MSExchange Common
Task Category: General
Level: Error
Description: Watson report about to be sent for process id: 744, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0283.003, OWA, M.E.Clients.Owa, M.E.C.O.C.ProxyUtilities.UpdateProxyUserContextIdFromResponse, M.E.C.O.Core.OwaAsyncOperationException, 413, 14.02.0283.003.

lub Continue reading

Exchange 2010 nie wysyła wiadomości Out of Office

Problem z cyklu kuriozalnych awarii.
Exchange 2010 przestał generować odpowiedzi automatyczne (poza biurem) . W Outlooku 2010 nie pojawiały się również mail tipsy o nieobecności.
Nie było problemu z ustawieniem OOF poprzez Outlooka i OWA.
Pomocnym okazał się restart usługi Exchange Mailbox Assistants Services na serwerze mailboxowym.
Problem w zasadzie błahy , ale może komuś oszczedzi czas. Tym bardziej, że w googlach w przypadu podobnych problemów spotyka sie propozycje rekonfiguracji Autodiscover i EWSa.
Dlatego zanim zaczniemy od nowa konfigurować wszystkie ścieżki WebServices obsługiwane przez Exchange, najpierw spróbujmy zrestartować usługę Exchange Mailbox Assistants, być może dzięki temu zaoszczędzimy dużo czasu.

Rozwiązaniem dodatkowym może też być odmontowanie bazy i ponowne jej zamontowanie.

W przypadku środowiska DAG, wystarczy na chwilę zmienić aktywną bazę na inną umieszczoną na innym serwerze.