Exchange 2010 SP2 RU3 move mailbox długi czas operacji

Jeżeli macie zainstalowany RU3 dla Microsoft Exchange 2010 SP2, to przy jednoczesnym przenoszeniu dużęj ilości skrzynek możecie spotkać się z bardzo długim czasem oczekiwania na ukończenie operacji.

Spowodowane jest to tym, że po zainstalowaniu RU3 wartość parametru maxCleanupRetries zmieniana jest na wartość 5.

Powoduje to to że po zakończeniu przenoszenia skrzynki, MSExchangeMailboxReplication Service próbuje 5 razy uruchomić zadanie CleanUp dla oryginalnej bazy, a każda z tych prób ponawiana jest co 30 sekund co w sumie daje prawie 3 minuty na skrzynkę.

Przy założeniu że przenosicie równocześnie np 200 skrzynek to opóźnienie to już jest spore.

Rozwiązaniem tego problemu jest albo odinstalowanie RU3 i powrót do RU2 lub zmiana tego parametru.

Aby zmienić wartość parametru maxCleanupRetries, na serwerach Exchange CAS przechodzimy do katalogu:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\

odnajdujemy plik MSExchangeMailboxReplication.exe.config

otwieramy go i wyszukujemy wpis: maxCleanupRetries

Następnie zmieniamy wartość tego parametru z 5 na 1.

Teraz pozostaje nam już tylko zrestartować MSExchangeMailboxReplication Service

Exchange 2010 historia przenoszenia skrzynki

 

Zanim wyjaśnimy jak otrzymać listę z historią przenoszenia skrzynki pomiędzy bazami, wyjaśnimy jak przenieść skrzynkę z jednej bazy do drugiej w Exchange 2010.

 

Exchange 2010 przeniesienie skrzynki:

Aby przenieść skrzynkę z jednej bazy do drugiej w Exchange 2010 możemy skorzystać z:

  • EMC – Exchange Management Console
  • EMS – Exchange Management Shell

EMC Exchange Management Console

W EMC skrzynkę możemy przenieść między bazami przechodząc w konsoli do Recipients a następnie klikając prawym przyciskiem na skrzynce która chcemy przenieść i wybierając New Local Move Request

Nastepnie  w oknie, określamy docelową bazę oraz liczbę elementów które mogą być pominięte w trakcie przenoszenia bazy bez przerywania operacji.

Przenoszenie skrzynek z wykorzystaniem Exchange 2010 Management Console jest proste dlatego nie będziemy się tutaj więcej rozpisywać na ten temat.

EMS Exchange Management Shell

W przypadku przenoszenia większej ilości skrzynek między bazami, lepiej jest skorzystać z Exchange Management Shell oraz poleceń CMDlet w Powershellu. Dzieki temu łatwo możemy napisać skrypt do przenoszenia np.: wszystkich skrzynek z jednej bazy do drugiej.

Aby przenosić skrzynki między bazami musimy posiadać odpowiednie uprawnienia (role) RBAC.

Poniżej w tabeli możecie znaleźć informacje o wymaganych rolach potrzebnych do wykonania operacji przeniesienia skrzynki, wstrzymania przeniesienia, sprawdzenia stanu operacji przeniesienia itp.:

 
CMDlet Required RBAC permission
Management role Role group membership
New-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Get-MoveRequest Move Mailboxes, View-Only Recipients
Get-MoveRequestStatistics Move Mailboxes, View-Only Recipients Recipient Mangement
Set-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Suspend-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Resume-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Remove-MoveRequest Move Mailboxes Recipient Management
Get-MailboxStatistics Mail Recipients, Users Options, View-Only Recipients Recipient Management

Aby przenieść skrzynkę musimy utworzyć polecenie przeniesienia skrzynki jak poniżej:

New-MoveRequest -identity "John Smith" -TargetDatabase "MXDB03"

Powyższe polecenie spowoduje rozpoczęcie przeniesienia skrzynki z obecnej bazy do bazy określonej jako TargetDatabase czyli MXDB03

Continue reading