Wyłączenie Kalendarzy Zespołu w Outlooku 2010/2013

W Outlooku 2010 pojawiła się funkcja Kalendarz Zespołu. Jest to grupa kalendarzy automatycznie podpinanych do Outlooka i zawierająca  kalendarze osób w zespole. Budowana jest na podstawie pól ‚Manager’ , ‚Direct Reports’ z zakładki ‚Organization’.

Organization

 

Automatyczna konfiguracja tej opcji jest bardzo wygodna. Problem pojawia się jednak gdy nie chcemy widzieć tych kalendarzy w Outlooku. Tutaj musimy się już nieco naklikać.

Wyłączenie Kalendarzy zespołu dla pojedyńczego użytkownika

Dla pojedyńczego użytkownika najprościej tą funkcję wyłączyć bezpośrednio w Outlooku . Rozwijając Grupy kalendarzy i odznaczając ‚Pokaż kalendarze zespołu kierownika‚,  ‚ Pokaż kalendarze zespołu‚.

kal1

 

Jeżeli chcemy pozbawić użytkownika możliwości zarządzania tymi funkcjami i wyłączyć na stałe funkcję możemy skorzystać z Edytora rejestru.

Uruchamiamy regedit i dodajemy nastepujące wpisy DWORD:

Continue reading

Print Friendly

MS Outlook 2013 suggested contacts

Outlook2013Rozważając instalacje nowej wersji programu Microsoft Outlook czyli MS Outlook 2013, musicie wiedzieć, że Outlook 2013 nie używa już sugerowanych kontaktów czyli suggested contacts.

 

Jeżeli zainstalujecie Outlook 2013 jako aktualizację Outlook 2010 lub 2007 wówczas nadal możecie używać sugerowanych kontaktów które były utworzone za pomocą poprzednich wersji Outlooka.

Niestety Outlook 2013 nie pozwoli Wam na dodanie nowych sugerowanych kontaktów które to tworzyły się po pierwszym wpisaniu wcześniej nie wykorzystywanego adresu email.

Natomiast jeżeli zainstalujecie Microsoft Outlook 2013 na komputerze na którym wcześniej nie było Outlooka wówczas nie będziecie mieli żadnych sugerowanych kontaktów.

Outlook2013-1

 

Dlatego lepiej przed instalacją nowego Outlooka uświadomić swoich użytkowników, że nie będą mieli już sugerowanych kontaktów.

Z drugiej strony jest to też dobre rozwiązanie, ponieważ nieraz zdarzało się, że usuwaliśmy jakąś skrzynkę emailową po czym zakładaliśmy ją ponownie za jakiś czas. Wówczas użytkownik który miał adres tej skrzynki zapisany w sugerowanych kontaktach bardzo często miał problem. Gdy wysyłał wiadomość najczęściej korzystał z podpowiedzi Outlooka, która to już nie była aktualna i wysłanie emaila skutkowało otrzymaniem zwrotki z informacją o niedostarczeniu wiadomości.

Rozwiązaniem było usunięcie sugerowanego kontaktu lub w niektórych przypadkach wszystkich sugerowanych kontaktów.  Dlatego wraz z wprowadzeniem Microsoft Outlook 2013 problem znika.

Print Friendly

Używasz Outlook 2007 – zapomnij o swietach w 2013 roku

Pracując z programem Outlook często korzystamy z funkcji kalendarza, które jest bardzo potrzebna i wygodna. calendar2013

Niestety jeżeli nadal pracujecie z Microsoft Outlook 2007 to w jego kalendarzu dla roku 2013 nie będziecie mieli żadnych świąt.
W momencie dystrybucji programu Outlook 2007 jego kalendarz zawiera jedynie święta do końca roku 2012. Dlatego w roku 2013 czeka Was pracoholizm z powodu braku dodatkowych dni wolnych.

Niektórzy zapewne pomyślą, że jest to problem serwera Exchange, niestety tak nie jest.
Dni świąteczne znajdujące się w programie Microsoft Oulook nie są pobierane z serwera Microsoft Exchange ale z w ustawień samego programu MS Outlook.

Można jednak pomyśleć że dni świąteczne w kalendarzu jednak znajdują się na serwerze Exchange, ponieważ otwierając OWA w kalendarzu widzimy, walentynki, 1 maja, 3 maja i inne święta. Dzieje się tak ponieważ podczas pierwszego logowania się za pomocą Outlooka do swojej skrzynki Outlook automatycznie wpisuje te święta do kalendarza znajdującego się w skrzynce. Jeżeli utworzymy skrzynkę i najpierw zalogujemy się przez OWA to wówczas zauważymy że nasz kalendarz jest pusty.

Continue reading

Print Friendly

Exchange 2010 instalacja rollup i blad 1603 lub 1635

 

Podczas instalacji aktualizacji Rollup dla serwer Exchange 2007 lub Exchange 2010 możecie spotkać się z błedem 1603 lub 1635 który uniemożliwi instalację aktualizacji.

Problem ten występuje, ponieważ instalowana aktualizacja sprawdza w katalogu

%systemdrive%\WINDOWS\Installer

czy znajduje sie tam plik .msp z wcześniej instalowanej aktualizacji.

Jeżeli takiego pliku nie ma to wówczas instalacja aktualizacji kończy się błędem 1605 lub 1635.

 

Aby rozwiązać ten problem należy postąpić jak poniżej:

 • wyłączyć program antywirusowy
 • usunąć wszystko z katalogu %SystemDrive%\Windows\Temp
 • wykonać instalacje aktualizacji
 • jeżeli instalacja ponownie zostanie przerwana wówczas należy otworzyć plik ExchangeSetup.msilog który znajduje się w %SystemDrive%\ExchangeSetupLogs”

 

Jeżeli pliku z logiem nie ma wówczas należy uruchomić instalację aktualizacji z opcją /lxv jak poniżej:

Exchange2007-KB968012-x64-EN.msp /lxv c:\Rollup.log

 

Następnie otwieramy plik z logiem i wyszukujemy informacje z wpisami:

Continue reading

Print Friendly

Outlook nie chce się uruchomić

 

Jeżeli próbujemy uruchomić program Microsoft Outlook, ale program nie chce się uruchomić, wówczas możemy przypuszczać że mamy problem z którymś z dodatków uruchomionych w Outlooku.

Aby to zweryfikować najpierw sprawdzamy w Task Managerze czy nie mamy uruchomionych procesów Outlook.exe. Jeżeli takie są wówczas je zatrzymujemy.

Następnie próbujemy uruchomić normalnie Microsoft Outlook. Jeżeli próba się nie powiedzie, uruchamiamy Outlook w trybie awarjnym:

Outlook.exe /safe

 

Jeżeli Microsoft Outlook się uruchomi, przechodzimy do zainstalowanych dodatków jak poniżej:

 • na zakładce File wybieramy Options
 • nastepnie Add-ins.
 • następnie wybieramy COM Add-ins w okienku Manage i naciskamy Go.
 • w nowym okienku odznaczamy dodatki które chcemy wyłączyć
 • naciskamy OK i restartujemy Outlook-a

Program Microsoft Outlook powinien się uruchomić bez problemów

Print Friendly

Microsoft Outlook 2010 Autocomplete problem

 

Bardzo często zdarza się, że funkcja Microsoft Outlook autocomplete przestaje działać przez co Outlook przestaje podpowiadać adresy email podczas tworzenia nowej wiadomości.

We wcześniejszych wersjach Microsoft Outlook (2007), sugerowane kontakty wykorzystywane w funkcji autocomplete były przechowywane w pliku .nk2 w profilu użytkownika na każdym komputerze.

Wraz z wprowadzeniem Microsoft Outlook 2010, sugerowane kontakty zostały umieszczone w skrzynce użytkownika w ukrytej wiadomości i tam są przechowywane.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik niezależnie od komputera na którym się loguje, zawsze będzie miał dostępne sugerowane kontakty, które przechowywane są w jego skrzynce.

 

Niestety czasami funkcja podpowiedzi sugerowanych kontaktów w Microsoft Outlook 2010 autocomplete przestaje działać.

 

Jak naprawić Microsoft Outlook 2010 Autocomplete:

Poniżej przedstawione są sposoby pomagające naprawić funkcjonalność Outlook Autocomplete:

Continue reading

Print Friendly

Shared Mailbox problem z emailami wysłanymi i usuniętymi

Większość z nas w swoich środowiskach Microsoft Exchange używa skrzynek typu Shared Mailbox lub nadaje uprawnienia użytkownikom do innych skrzynek. Najczęściej wtedy pojawia się problem z emailami wysyłanymi lub usuwanymi z „udostępnionej” skrzynki, które to domyślnie po wysłaniu lub usunięciu trafiają do folderów w osobistej skrzynce użytkownika.

Takie zachowanie programu Microsoft Outlook jest jak najbardziej normalne, niemniej jednak jest to niewygodne w przypadku gdy z udostępnionej skrzynki korzysta więcej niż jedna osoba.
Jeżeli do danej skrzynki nadamy dostęp wielu osobom wówczas wszyscy, którzy korzystają z tej skrzynki będą chcieli aby wiadomości wysłane za pomocą tej skrzynki trafiały do Elementów wysłanych udostępnionej skrzynki, a nie do ich osobistej skrzynki, to samo dotyczy usuwanych wiadomości.

 

Jak możemy przekierować elementy usunięte oraz wysłane z udostępnionej skrzynki ?

Aby zmienić domyślne zachowanie Microsoft Outlook po podłączeniu udostępnionej skrzynki możemy skorzystać z jednego poniższych dwóch rozwiązań:

 1. Używać Microsoft Outlook 2010 i dodać udostępnioną skrzynkę jako „równorzędną” do naszej osobistej skrzynki
 2. Zmienić odpowiednie wpisy w rejestrze systemu Windows które dotyczą Microsoft Outlook

 

1. Konfiguracja Microsoft Outlook 2010 dla udostępnionej skrzynki

W środowisku Microsoft Exchange 2010 jeżeli używamy Microsoft Outlook 2010, po nadaniu nam uprawnień do innej skrzynki, pojawi się ona automatycznie w naszym Outlooku. Sytuacja taka ma miejsce ponieważ wykonane zostanie Automapowanie skrzynki do których mamy uprawnienia.

Po automatycznym dodaniu (Automapping) skrzynki do Outlooka, wystąpi problem z wysyłaniem oraz usuwaniem emaili znajdujących się w udostępnionej skrzynce ponieważ wiadomości te po wysłaniu lub usunięciu będą przenoszone do folderów (elementy usunięte, elementy wysłane) osoby która te wiadomości usunęła lub wysłała.

Takie zachowanie Outlooka jest często niekorzystne, gdyż wprowadza dużo zamieszania.

Aby „zmusić” Microsoft Outlook 2010 to zachowywania wysłanych lub usuniętych emaili w udostępnionej skrzynce (Shared Mailbox), musimy dodać udostępnioną skrzynkę do Microsoft Outlook 2010 jako skrzynkę równorzędną, a nie automatycznie podłączoną.

W tym celu zamykamy Microsoft Outlook 2010, przechodzimy do Control Panel , Mail  następnie w okienku Mail Setup – Outlook wybieramy:

E-mail Accounts…

W okienku Account Settings wybieramy New…, i zaznaczamy:

Manually configure server settings or additional server types

  Continue reading

Print Friendly

Microsoft Outlook Auto-Mapping wyłączenie

W chwili kiedy firma Microsoft udostępniła Microsoft Exchange 2010 SP1 otrzymaliśmy również nową funkcję, która powodowała automatyczne podłączanie do Microsoft Outlook 2010 oraz 2007 skrzynek do których użytkownik posiadał uprawnienia Full Mailbox Access.

Problemem wówczas stało się mapowanie do Outlooka wszystkich skrzynek do których mieliśmy uprawnienia Full Mailbox Access co powodowało spowolnienie Outlooka.

Niestety wraz z udostępnieniem takie funkcjonalności firma Microsoft nie pomyślała o udostępnieniu również możliwości jej wyłączenia.

Taka możliwość pojawiła się dopiero w Microsoft Exchange 2010 SP2 gdzie możemy zablokować funkcję automapowania dla konkretnej skrzynki.

Jeżeli nadamy użytkownikowi uprawnienia Full Mailbox Access za pomocą Exchange Management Console, wówczas skrzynka do której ma on uprawnienia pojawi się automatycznie w jego Outlooku.

Aby zapobiec automatycznemu podpinaniu skrzynki, uprawnienia takie musimy nadać za pomocą poleceń Powershell w Exchange Management Shell tak jak jest to przedstawione poniżej:

Add-MailboxPermission -Identity JKowalski -User 'Nowak Adam' -AccessRight FullAccess -InheritanceType All -Automapping $false

Continue reading

Print Friendly

Microsoft Outlook wyszukiwanie

Każdy z nas często szuka określonych wiadomości w Microsoft Outlook.

Większość z nas po prostu wpisuje wyrażenie, które chce znaleźć w pasku wyszukiwania lub naciska Ctrl+E, ewentualnie określając obszar gdzie ma być przeprowadzone wyszukiwanie.

Niestety w tym miejscu użytkownicy przeważnie kończą wyszukiwanie, odpowiednio określając działanie mechanizmu wyszukiwania i tego jakie wyniki zwrócił. Padają wtedy różne opinie na temat Microsoftu, mechanizmu indeksowania skrzynki itp.

Mało kto wie, że w pasku wyszukiwania możemy wpisywać własne zapytania dużo bardziej zawężające i jasno określające to co chcemy znaleźć. Dzięki temu na 99% otrzymamy to czego poszukujemy.

Microsoft Outlook pozwala nam wyszukiwać elementy w następujących miejscach:

 • bieżąca skrzynka
 • bieżący folder
 • podfoldery
 • wszystkie skrzynki
 • wszystkie elementy Microsoft Outlook

Aby bardziej precyzyjnie określić co chcemy znaleźć, możemy w pasku wyszukiwania wpisać zapytanie którego składnia może wyglądać jak poniżej:

rozmiar:>5mb – wyszukanie wszystkich wiadomości większych niż 5mb
messagesize:>5mb

temat:”jakis temat” – wyszukanie wiadomości z określonym tematem

Dodatkowo zapytania możemy łączyć poprzez zastosowanie operatorów logicznych takich jak: AND, NOT, OR, <, >, =

Uwaga: Wszystkie operatory logiczne muszą być pisane wielkimi literami

 

Słowa kluczowe które możemy użyć podczas wyszukiwania w Microsoft Outlook przedstawione są w poniższej tabeli:

Continue reading

Print Friendly

Outlook cache mode i limit rozmiaru pliku .pst .ost

Dodając do programu Outlook skrzynkę pocztową z internetu lub z serwera Exchange w trybie buforowanym (cached mode), na dysku komputera tworzony jest plik .pst lub .ost w którym znajduje się zawartość skrzynki.

Każdy z tych plików ma określoną maksymalną wielkość jaka może być obsłużona przez program Microsoft Outlook. W zależności od wersji używanego Outlooka, maksymalna wielkość plików może być inna.
Jeżeli maksymalny limit zostanie osiągnięty wówczas pojawi się komunikat

„Mailbox has reached it’s quota limit”

Program Outlook przestanie zapisywać kolejne dane do pliku .pst lub .ost.

W poniższej tabeli przedstawione są limity plików jakie są obsługiwane w zależności od posiadanej wersji Outlook-a:

 

Outlook 2010

Name Type Valid Data Range Default
MaxLargeFileSize REG_DWORD 0x00000001 – 0x0000C800 0x0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSize REG_DWORD 0x00000000 – 0x0000BE00 0x0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSize REG_DWORD 0x001F4400 – 0x7C004400 0x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSize REG_DWORD 0x00042400 – 0x7C004400 0x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Continue reading

Print Friendly