Exchange 2010 SP2 Rollup 4 – błędy MSFTESQL oraz MapiExceptionUnexpectedMailboxState

This post is also available in: angielski

 

Po instalacji Rollup 4 dla Exchange 2010 SP2 pojawia się błąd MSFTESQL:

Po instalacji Rollup 4 lub Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2 możecie spotkać się z poniższymi błędami w Event Logu:

Event 4999:

Watson report about to be sent for process id: 14116, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0297.000, ExMSFTE, M.E.Search.ExSearch, M.E.S.Crash.CrashNow, M.E.Common.FailFastException, 678e, 14.02.0318.001.
ErrorReportingEnabled: False

Event 64772:

The filter daemon process MSFTEFD exited unexpectedly. Here is the stack trace:

Event 1053:

The system exception c000010a was raised at 000007FEF9B60F16. Stack:

Dodatkowo może wystąpić problem z wykorzystaniem procesora w 100% podczas wykonywania operacji przenoszenia skrzynki z jednej bazy do innej.

Utylizacja ta powodawana jest przez proces msftefd.exe

Objawy te są podobne do tych jakie występowały w przypadku Exchnage 2007, które opisane są na stronach:

The Msftefd.exe process constantly consumes up to 100 percent of CPU resources

Error message occurs on a server that is running Exchange Server 2007 and that has the mailbox server role installed

 

Czasami problemy te można rozwiązać poprzez zainstalowanie aktualizacji dla Microsoft Filter Pack 2.0:

Filterpack2010-kb2597139-fullfile-x64-glb.exe

 

Chwilowo najlepszym rozwiązaniem jest odinstalowanie Rollup 4, wówczas błędy te przestaną występować.

Dodatkowo po instalacji Rollup 4 lub Rollup 4-v2 pojawiają się problemy z wyszukiwaniem emaili w OWA.

Próby naprawienia wyszukiwania poprzez uruchomienie przebudowania indexów wyszukiwania dla bazy lub poprzez uruchomienie skryptu ResetSearchIndex.ps1 nie rozwiązują problemu.

Do Microsoftu zostały zgłoszone już te problemy i firma przyznaje że takie problemy występują. Niemniej jednak do tej pory nie została wydana żadna poprawka która by je rozwiązała. Każdy może zgłosić do Microsoftu powyższe problem i jego przypadek może zostać potraktowany indywidualnie.
Niemniej jednak stanowisko Microsoft opiera się na tym że problemy te zostaną rozwiązane wraz z udostępnieniem  Rollup 5 dla Exchange 2010 SP2

Jako workaround dla problemu wyszukiwania w OWA można zastosować poniższe polecenia, niemniej jednak problem podobno pojawia się ponownie po jakimś czasie:

Set-MailboxDatabase ' Mailbox Database Name '-IndexEnabled $False
.\GetDatabaseForSearchIndex.ps1
.\ResetSearchIndex.ps1 -all
 Set-MailboxDatabase ' Mailbox Database Name '-IndexEnabled $True

 

 

Exchange 2010 SP2 Rollup 4 MapiExceptionUnexpectedMailboxState: Unable to delete mailbox. (hr=0x80004005, ec=2634)

 

Dodatkowy problem z jakim spotykamy się po instalacji Rollup 3 lub Rollup 4 dla Exchange Server 2010 to warning pojawiający się podczas przenoszenia skrzynki z jednej bazy do drugiej. Podczas kończenia operacji przenoszenia skrzynki pojawia się poniższe ostrzeżenie:

The Microsoft Exchange Mailbox Replication service completed request <mailbox> with warnings.
Warning: Failed to clean up the source mailbox after the move.
Error details: MapiExceptionUnexpectedMailboxState: Unable to delete mailbox. (hr=0x80004005, ec=2634)

 

Po zakończeniu operacji przenoszenia, użytkownik może łączyć się do skrzynki znajdującej się w nowej bazie, niemniej jednak skrzynka w starej bazie nie jest usuwana i pozostaje w stanie SoftDeleted.

Wiadomo, że skrzynki podczas przenoszenia po przeniesieniu pozostają w oryginalnej bazie przez jakiś czas w stanie SoftDeleted, niemniej jednak może się okazać że nie zostają one usunięte całkowicie po upływie określonego czasu retencji dla skrzynek wyłączonych.

Dlatego zalecamy aby co jakiś czas sprawdzić swoje środowisko Exchange 2010 SP2 czy nie posiadacie skrzynek ze stanem SoftDeleted które dawno już powinny być usunięte z bazy.

Jak wyszukać takie skrzynki opisaliśmy w poniższym poście:

How to remove (purge) Disconnected Mailboxes

 

Najpierw przed wyszukaniem skrzynek sprawdźcie jakie jak macie ustawiony parametr Keep Deleted Mailboxes for (days) we właściwościach bazy.

 

Następnie uruchomcie poniższe polecenie dla serwera:

Get-MailboxStatistics -server MB01 | Where { $_.DisconnectReason -eq "SoftDeleted" } | Format-List DisplayName, DisconnectReason, DisconnectDate, Database | sort DisconnectDate

 

W wyniku działania otrzymacie listę wszystkich skrzynek które posiadają stan SoftDeleted wraz z datą kiedy ten stan został im przypisany. Jeżeli data ta jest większa niż ilość dni określonych w parametrze Keep Deleted Mailboxes for (days), wówczas macie problem z usuwaniem skrzynek.

Aby usunąć skrzynki ręcznie możecie wykonać poniższe polecenie:

Remove-StoreMailbox -Database MailboxDatabase -Identity <MAILBOXGUID> -MailboxState Softdeleted

 

 

Print Friendly
Otagowany , , , , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>