Exchange 2010 urządzenia ActiveSync

 

W jednym z ostatnich postów, pokazywaliśmy jak wyświetlić użytkowników oraz urządzanie activesync wykorzystywane do podłączenia się do skrzynek użytkowników.
Link do postu znajduje się poniżej:

Exchange 2010 lista urządzeń activesync

 

W związku z ostatnimi problemami z połączeniem się do skrzynek na Exchange 2010 z urządzeń mobilnych firmy Apple które zostały zaktualizowane do iOS6, chcielibyśmy pokazać jak można łatwo uzyskać informacje na temat liczby takich urządzeń wykorzystywanych w środowisku Exchange 2010.

Aby wyświetlić urządzenia które wykorzystywane są do podłączania się do skrzynki musimy użyć polecenia:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox JSmith | ft DeviceType, DeviceUserAgent, LastSuccessSync

 

Aby sprawdzić wszystkie urządzenia które łączą się do serwera Exchange, musimy połączyć dwie komendy:  Get-Mailbox oraz Get-ActiveSyncDeviceStatistics

Aby utworzyć listę wszystkich skrzynek dostępnych na serwerze wykonujemy polecenie:

$MBXs = Get-Mailbox -server MB01 -RecipientTypeDetails UserMailbox –ResultSize Unlimited -Filter {HiddenFromAddressListsEnabled -eq $false}

 

Następnie aby uzyskać listę wszystkich urządzeń łączących się do skrzynek obsługiwanych na serwerze MB01 wystarczy wpisać:

Continue reading