Exchange 2010 Event ID 4999 Msftefd.exe

Jeżeli w swoim środowisku Microsoft Exchange 2010 SP2 macie zainstalowaną aktualiazację Rollup 4 lub nowszą, wówczas możecie spotkać się z problemem błedu procesu msftefd.exe (Microsoft Full-Text Engine Filter Daemon).

W momencie pojawienia się błędu tego procesu w logach aplikacji powinniście znaleźć wpisy jak poniżej:

If you get following events on mailbox server:

Source: MSExchange Common
Date: Date
Event ID: 4999
Task Category: General
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer
Description:
Watson report about to be sent for process id: Process ID, with parameters: E12, Build TypeVersion Number, ExMSFTE, M.E.Search.ExSearch, M.E.S.Crash.CrashNow, M.E.Common.FailFastException, XXXXVersion Number.
ErrorReportingEnabled: False

Log Name: Application
Source: MSFTESQL-Exchange
Date: Date
Event ID: 64772
Task Category: MSFTESQL Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer
Description:
The filter daemon process MSFTEFD exited unexpectedly.

Log Name: Application
Source: MSFTESQL-Exchange
Date: Date
Event ID: 1053
Task Category: MSFTESQL Service
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Computer
Description:
The system exception c000010a was raised at 000007FEF99D0F16.

Continue reading

Exchange 2010 SP2 Rollup 4 – błędy MSFTESQL oraz MapiExceptionUnexpectedMailboxState

 

Po instalacji Rollup 4 dla Exchange 2010 SP2 pojawia się błąd MSFTESQL:

Po instalacji Rollup 4 lub Rollup 4-v2 dla Exchange 2010 SP2 możecie spotkać się z poniższymi błędami w Event Logu:

Event 4999:

Watson report about to be sent for process id: 14116, with parameters: E12, c-RTL-AMD64, 14.02.0297.000, ExMSFTE, M.E.Search.ExSearch, M.E.S.Crash.CrashNow, M.E.Common.FailFastException, 678e, 14.02.0318.001.
ErrorReportingEnabled: False

Event 64772:

The filter daemon process MSFTEFD exited unexpectedly. Here is the stack trace:

Event 1053:

The system exception c000010a was raised at 000007FEF9B60F16. Stack:

Dodatkowo może wystąpić problem z wykorzystaniem procesora w 100% podczas wykonywania operacji przenoszenia skrzynki z jednej bazy do innej.

Utylizacja ta powodawana jest przez proces msftefd.exe

Objawy te są podobne do tych jakie występowały w przypadku Exchnage 2007, które opisane są na stronach:

The Msftefd.exe process constantly consumes up to 100 percent of CPU resources

Error message occurs on a server that is running Exchange Server 2007 and that has the mailbox server role installed

 

Czasami problemy te można rozwiązać poprzez zainstalowanie aktualizacji dla Microsoft Filter Pack 2.0:

Filterpack2010-kb2597139-fullfile-x64-glb.exe

 

Chwilowo najlepszym rozwiązaniem jest odinstalowanie Rollup 4, wówczas błędy te przestaną występować.

Dodatkowo po instalacji Rollup 4 lub Rollup 4-v2 pojawiają się problemy z wyszukiwaniem emaili w OWA.

Próby naprawienia wyszukiwania poprzez uruchomienie przebudowania indexów wyszukiwania dla bazy lub poprzez uruchomienie skryptu ResetSearchIndex.ps1 nie rozwiązują problemu.

Do Microsoftu zostały zgłoszone już te problemy i firma przyznaje że takie problemy występują. Niemniej jednak do tej pory nie została wydana żadna poprawka która by je rozwiązała. Każdy może zgłosić do Microsoftu powyższe problem i jego przypadek może zostać potraktowany indywidualnie.
Niemniej jednak stanowisko Microsoft opiera się na tym że problemy te zostaną rozwiązane wraz z udostępnieniem  Rollup 5 dla Exchange 2010 SP2

Jako workaround dla problemu wyszukiwania w OWA można zastosować poniższe polecenia, niemniej jednak problem podobno pojawia się ponownie po jakimś czasie:

Continue reading