Exchange 2010 mobile device wipe z potwierdzeniem

Jak usunąć informacje o skrzynce pocztowej skonfigurowanej na urządzeniu mobilnym thraczej każdy wie.

 

Wystarczy uruchomić Exchange Management Console, wyszukać skrzynkę dla której chcemy wyczyścić wcześniej przypisane urządzenie mobilne, następnie prawy przycisk i wybieramy: Manage Mobile Phone, w nowym oknie zaznaczamy urządzenie które ma zostać „wyczyszczone” zaznaczamy opcję Perform a remote wipe to clear mobile phone data i naciskamy Clear

 

Problem w tym, że w takim przypadku nie otrzymamy powiadomienia o wykonaniu zadania.

Aby otrzymać powiadomienie zaraz po wykonaniu operacji wyczyszczenia ustawień skrzynki emailowej na urządzeniu mobilnym musimy skorzystać z poleceń PowerShell-a.

Continue reading