Exchange DAG jak sprawdzic stan

Jeżeli chcemy sprawdzić od czasu do czasu stan naszego DAG (Database Availability Groups) powinniśmy się skupić na dwóch CMD’letach powershella:

 

Pierwsze z poleceń Get-MailboxDatabaseCopyStatus sprawdza stan kopiowania baz pomiędzy serwerami należącymi do DAG

Natomiast polecenie Test-ReplicationHealth przeprowadza test replikacji dla konkretnego serwera Exchange.

Aby sprawdzić stan kopiowania baz w określonym DAG lub we wszystkich dostępnych DAG dla naszego środowiska musimy wpisać polecenie jak poniżej:

(Get-DatabaseAvailabilityGroup) | ForEach {$_.Servers | ForEach {Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server $_}}

Continue reading