Exchange 2010 usuniecie mobile device blad The ActiveSyncDevice Cannot be Found

Jeżeli dla jakiejś skrzynki próbujecie usunąć lub wyczyścić urządzenie mobilne (Mobile Device) tak aby już więcej nie było połączone z kontem emailowym, możecie czasami otrzymać błąd:

The ActiveSyncDevice Cannot be Found

Błąd ten spowodowany jest tym, że użytkownik do którego należy skrzynka był przenoszony do innego OU po podłączeniu urządzenia. Przez co odwołanie do urządzenia jest nieprawidłowe ponieważ zawiera „ścieżkę” do poprzedniego OU z którego użytkownik został przeniesiony.

Jest to spowodowane tym, że Exchange nie aktualizuje informacji dla urządzenia mobilnego o tym że użytkownik został przeniesiony w Active Directory.

Jeżeli wykonacie polecenie Get-ActiveSyncDeviceStatistics dla danej skrzynki jak poniżej:

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox JSmith | select DeviceId, Identity

w wyniku otrzymamy:

DeviceID                 Identity
--------                 --------
androidc1640524549       domain.local/Users/Test1/Smith John/.....
androidc2040902280       domain.local/Users/Test2/Smith John/.....

Continue reading

Exchange 2010 mobile device wipe z potwierdzeniem

Jak usunąć informacje o skrzynce pocztowej skonfigurowanej na urządzeniu mobilnym thraczej każdy wie.

 

Wystarczy uruchomić Exchange Management Console, wyszukać skrzynkę dla której chcemy wyczyścić wcześniej przypisane urządzenie mobilne, następnie prawy przycisk i wybieramy: Manage Mobile Phone, w nowym oknie zaznaczamy urządzenie które ma zostać „wyczyszczone” zaznaczamy opcję Perform a remote wipe to clear mobile phone data i naciskamy Clear

 

Problem w tym, że w takim przypadku nie otrzymamy powiadomienia o wykonaniu zadania.

Aby otrzymać powiadomienie zaraz po wykonaniu operacji wyczyszczenia ustawień skrzynki emailowej na urządzeniu mobilnym musimy skorzystać z poleceń PowerShell-a.

Continue reading