Get-MessageTrackingLog przyspieszenie wykonania

Przeszukiwanie transport logów na wielu serwerach z rolami Hub Transport za pomocą komendy Get-MessageTrackingLog czasami może zająć dużo czasu.

Aby przyśpieszyć całą operację możemy zastosować pewną modyfikację poniższego polecenia:

Get-TransportServer | Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited -start (get-date).adddays(-2) -end (get-date) -eventid Deliver | ? {$_.messagesubject -like "Important *"}

 

W celu przyśpieszenia powyższego polecenia możemy zastosować zdalne zapytanie PowerShell do serwerów HT wykorzystując polecenie Invoke-Command.

Wówczas polecenie będzie miało postać:

Get-TransportServer | Invoke-Command {Get-MessageTrackingLog -resultsize unlimited -start (get-date).adddays(-2) -end (get-date) -eventid Deliver | ? {$_.messagesubject -like "Important *"}}