Exchange 2010 konfiguracja Site Scope dla Autodiscover

W środowiskach Exchange 2010 z wieloma Site-ami Active Directory musimy zwracać uwagę, aby nasz Exchange 2010 Autodiscover obsługiwał wszystkie AD Site.

W większości wypadków sytuacja taka ma miejsce w przypadku środowisk AD oraz Exchange w skład których wchodzą lokalizacje znajdujące się w różnych miejscach w kraju, bądź w różnych krajach.

Dlatego aby użytkownicy z różnych lokalizacji mogli się bez problemów łączyć z naszym serwerem Exchange 2010 musimy każdy z tych site-ów dodać w konfiguracji serwerów z rolami Exchange Client Access Server.

Aby wyświetlić aktualną konfigurację serwerów oraz autodiscovery wpisujemy:

Get-ClientAccessServer | fl Name, AutoDiscoverSiteScope

 

Dzięki temu otrzymamy listę wszystkich serwerów z rolami CAS oraz AD Site przypisanymi do nich.

W celu uzyskania listy wszystkich AD Site-ów znajdujących się w naszym środowisku wpisujemy:

Get-AdSite

Aby do danego serwera przypisać AD Site korzystamy z polecenia Set-ClientAccessServer jak poniżej:

Continue reading