Exchange 2010 dodanie uprawnien do wysylania na restricted distribution group

W Microsoft Exchange w grupach dystrybucyjnych mamy możliwość ustawienia parametru każdej z grup aby nie przyjmowała wiadomości od wszystkich tylko od określonych osób.

Ustawiamy to we właściwościach danej grupy w zakładce Mail Flow Settings, Message Delivery Restrictions.

W sekcji Accept messages from zaznaczamy Only senders in the following list i dodajemy użytkowników którzy będą mieli prawo wysyłać emaile do danej grupy.

Emaile od innych osób będą odrzucane.

DistributionGroupRestricted

Problem pojawia się jeżeli takich grup mamy wiele i nie wiemy które z nich mają taką opcję ustawioną.

Continue reading

Exchange Server 2010 dynamiczna grupa dystrybucyjna na podstawie grupy security

 

Jeżeli korzystamy z grup security aby nadawać uprawnienia użytkownikom do danych zasobów, aplikacji itp, czasami potrzebujemy poinformować emailem wszystkie osoby znajdujące się w tej grupie o wprowadzanych zmianach.

Oczywiście możemy kolejno wybierać każdą osobę z tej grupy i wpisywać ją jako odbiorcę emaila, ale co jeżeli tych osób jest bardzo dużo ?

Wówczas możemy skorzystać z dynamicznych grup dystrybucyjnych.

Utworzenie dynamicznej grupy dystrybucyjnej która automatycznie aktualizowałaby się na podstawie zawartości grupy security nie jest takie proste.

Niestety w konsoli EMC (Exchange Management Console) nie mamy możliwości utworzenia grupy która pobierałą by dane z innej grupy
Jeżeli próbujemy utworzyć taką grupę możemy najpierw wybrać opcję, że interesują nas tylko osoby posiadające skrzynki pocztowe jak poniżej

Continue reading