Exchange 2010 SP2 RU3 move mailbox długi czas operacji

Jeżeli macie zainstalowany RU3 dla Microsoft Exchange 2010 SP2, to przy jednoczesnym przenoszeniu dużęj ilości skrzynek możecie spotkać się z bardzo długim czasem oczekiwania na ukończenie operacji.

Spowodowane jest to tym, że po zainstalowaniu RU3 wartość parametru maxCleanupRetries zmieniana jest na wartość 5.

Powoduje to to że po zakończeniu przenoszenia skrzynki, MSExchangeMailboxReplication Service próbuje 5 razy uruchomić zadanie CleanUp dla oryginalnej bazy, a każda z tych prób ponawiana jest co 30 sekund co w sumie daje prawie 3 minuty na skrzynkę.

Przy założeniu że przenosicie równocześnie np 200 skrzynek to opóźnienie to już jest spore.

Rozwiązaniem tego problemu jest albo odinstalowanie RU3 i powrót do RU2 lub zmiana tego parametru.

Aby zmienić wartość parametru maxCleanupRetries, na serwerach Exchange CAS przechodzimy do katalogu:

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Bin\

odnajdujemy plik MSExchangeMailboxReplication.exe.config

otwieramy go i wyszukujemy wpis: maxCleanupRetries

Następnie zmieniamy wartość tego parametru z 5 na 1.

Teraz pozostaje nam już tylko zrestartować MSExchangeMailboxReplication Service