Exchange 2010 usunięcie wyłączonych kont z grup dystrybucyjnych

W celu utrzymania porządku w grupach dystrybucyjnych, dobrze jest od czasu do czasu usunąć z tych grup użytkowników którzy mają wyłączone konta.

Poniżej prezentujemy skrypt który przeszukuje wszystkie grupy dystrybucyjne, następnie usuwa z nich wszystkich użytkowników którzy są wyłączeni (RecipientTypeDetails – DisabledUser), oraz dodatkowo możemy określić z jakich OU mają to być użytkownicy.

 

Dodatkowo skrypt tworzy plik wynikowy .csv w którym zapisane są poniższe informacje:

  • nazwa grupy dystrybucyjnej
  • DisplayName użytkownika
  • SamAccountName
  • scieżka AD w której znajduje się użytkownik

Continue reading