Exchange receive connector – dodanie wielu adresów IP

Jeżeli musimy dodać adres IP do receive connector-a to możemy to oczywiście zrobić za pomocą Exchange Management Console w Server Configuration, Hub Transport.

Oczywiście jest to szybki sposób jeżeli mamy dodać niewiele adresów IP.

Natomiast w przypadku konieczności dodania większej ilości adresów oczywiście lepiej jest skorzystać z Exchange Management Shell i odpowiednich poleceń w Powershell-u.

 

Na początku wyświetlimy wszystkie posiadane Receive Connector-y w tym celu wpisujemy:

Get-ReceiveConnector

Jeżeli chcemy wyświetlić Receive Connectory dla danego serwera wpisujemy:

Get-ReceiveConnector -server ServerName

 

Mając już informacje o receive connectorach możemy wyświetlić adresy IP które dodane są do konkretnego receive connectora, w tym celu wpisujemy:

(Get-ReceiveConnector -identity "serwername\receiveconnector_name").RemoteIPRanges

 

Otrzymaną listę możemy oczywiście zapisać sobie do pliku jako backup.

Continue reading