Exchange 2010 wyłączenie dla bazy opcji Provisioning

This post is also available in: angielski

radar

W poprzednich wersjach Microsoft Exchange (2003 i 2007) kiedy tworzyliśmy skrzynkę lub przenosiliśmy ją do innej bazy, musieliśmy ręcznie wskazać tą bazę.

Wraz z wersja Microsoft Exchange 2010, wprowadzona została opcja automatycznego wyboru bazy w, której ma zostać utworzona skrzynka emailowa.

Dlatego w momencie tworzenia skrzynki aby skierować ją do konkretnej bazy musimy w kreatorze wybrać taką opcję, w przeciwnym wypadku system Exchange sam zdecyduje do jakiej bazy ma trafić nowa skrzynka.

Parametr jaki za to odpowiada to IsExcludedFromProvisioning który domyślnie dla baz ma przypisaną wartość False.

Możemy to sprawdzić wpisując:

Get-MailboxDatabase | select name, *provisioning

 

Jeżeli dla danej bazy ustawimy IsExcludedFromProvisioning wartość True, wówczas system Exchange 2010 nie będzie tworzył w tej bazie skrzynek ani ich przenosił do tej bazy.

Dodatkową opcją jest IsSuspendedFromProvisioning który definiuje chwilowe wyłączenie danej bazy z automatycznego tworzenia skrzynek, jeżeli ustawimy dla danej bazy wartość True.

Dzięki tym parametrom możemy łatwo „sterować” automatycznym tworzeniem skrzynek przez serwer Exchange 2010.

Dodatkowo w prosty sposób możemy utworzyć skrypt monitorujący rozmiar baz i ustawiający wartość True dla parametru IsSuspendedFromProvisioning w celu wstrzymania tworzenia skrzynek w tej bazie oraz zapobiegnięciu nadmiernemu powiększeniu rozmiaru tej bazy.

Poniżej przedstawiamy skrypt, monitorujący wielkość baz. Jeżeli dana baza przekroczy zdefiniowany rozmiar, wówczas dla tej bazy przypisywana jest wartość True dla parametru IsSuspendedFromProvisioning  i dodatkowo generowany jest email z informacją o bazach z dla których ten parametr ma wartość True.

$DB_Size = "300GB"
$MBXDatabases = Get-MailboxDatabase -Status | Where {$_.DatabaseSize -gt $DB_Size} 
forearch ($database in $MBXDatabases){
 Set-MailboxDatabase $database -IsSuspendedFromProvisioning $True
}
if ($MBXDatabases){
 Send-MailMessage -To admin@domain.com -Body $MBXDatabases -From report@domain.com -Subject "Suspended Databases" -SmtpServer smtp.domain.com
}
Print Friendly
Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>