Microsoft Outlook wyszukiwanie

This post is also available in: angielski

Każdy z nas często szuka określonych wiadomości w Microsoft Outlook.

Większość z nas po prostu wpisuje wyrażenie, które chce znaleźć w pasku wyszukiwania lub naciska Ctrl+E, ewentualnie określając obszar gdzie ma być przeprowadzone wyszukiwanie.

Niestety w tym miejscu użytkownicy przeważnie kończą wyszukiwanie, odpowiednio określając działanie mechanizmu wyszukiwania i tego jakie wyniki zwrócił. Padają wtedy różne opinie na temat Microsoftu, mechanizmu indeksowania skrzynki itp.

Mało kto wie, że w pasku wyszukiwania możemy wpisywać własne zapytania dużo bardziej zawężające i jasno określające to co chcemy znaleźć. Dzięki temu na 99% otrzymamy to czego poszukujemy.

Microsoft Outlook pozwala nam wyszukiwać elementy w następujących miejscach:

  • bieżąca skrzynka
  • bieżący folder
  • podfoldery
  • wszystkie skrzynki
  • wszystkie elementy Microsoft Outlook

Aby bardziej precyzyjnie określić co chcemy znaleźć, możemy w pasku wyszukiwania wpisać zapytanie którego składnia może wyglądać jak poniżej:

rozmiar:>5mb – wyszukanie wszystkich wiadomości większych niż 5mb
messagesize:>5mb

temat:”jakis temat” – wyszukanie wiadomości z określonym tematem

Dodatkowo zapytania możemy łączyć poprzez zastosowanie operatorów logicznych takich jak: AND, NOT, OR, <, >, =

Uwaga: Wszystkie operatory logiczne muszą być pisane wielkimi literami

 

Słowa kluczowe które możemy użyć podczas wyszukiwania w Microsoft Outlook przedstawione są w poniższej tabeli:

Jeżeli korzystamy z polskiej wersji językowej programu Microsoft Outlook wówczas wpisujemy polskie odpowiedniki słów kluczowych.

Zapytanie Wynik
something Items containing somethingSOMETHING, or any other combination of uppercase and lowercase letters. Instant Search is not case sensitive.
something more Items containing both something and more, but not necessarily in that order.
something AND more Items containing both something and more, but not necessarily in that order. Note that logical operators such as AND, NOT, and OR must be in uppercase letters.
something NOT somethingelse Items containing something, but not somethingelse.
something OR somethingelse Items containing somethingsomethingelse, or both.
„simple something” Items containing the exact phrase simple something. Note the use of double quotes so that the search results match the exact phrase within the quotes.
from:”John Smith” Items sent from John Smith. Note the use of double quotes so that the search results match the exact phrase within the quotes.
from:”John Smith” about:”status report” Items sent from John Smith where status report appears in the subject line, body, and attachment contents. Note the use of double quotes so that the search results match the exact phrase within the quotes.
hasattachment:yes Items that have attachments. You can also use hasattachment:true to get the same results.
attachments:presentation.pptx Items that have attachments named presentation.pptx or if the attachment contains presentation.pptx within its contents.
subject:”important report” Items whose subject contains the phrase important report.
subject:important report Items with bobby in the subject line and with moore anywhere else in the document.
cc:”Alex Smith” Items in which the display name Alex Smith is on the Cc line.
cc:alex.smith@domain.com Items in which the e-mail address alex.smith@domain.com is on the Cc line.
bcc:John Items in which John is on the Bcc line.
messagesize:<10 KB Items whose size is less than 10 kilobytes. Note the use of the „less than” comparison operator (<).
messagesize:>5 MB Items whose size is larger than 5 megabytes. Note the use of the „greater than” comparison operator (>).
received:=1/1/2012 Items that arrived on 1/1/2012. Note the use of the „equals” comparison operator (=).
received:yesterday Items that arrived yesterday. Instant Search also recognizes the follow date values:

  • Relative dates:    For example, todaytomorrowyesterday
  • Multi-word relative dates:    For example, this weeknext month,last weekpast monthcoming year
  • Days:     Sunday, Monday … Saturday
  • Months:     January, February … December
received:last week Items that arrived last week. Note that if you run this query again a month from now you will obtain different results because it is a time relative query.
due:last week Items that are flagged for follow up a due date.
messagesize:tiny Items whose size is less than 10 kilobytes
messagesize:small Items whose size is between 10 and 25 kilobytes
messagesize:medium Items whose size is between 25 and 100 kilobytes
messagesize:large Items whose size is between 100 and 500 kilobytes
messagesize:verylarge Items whose size is between 500 kilobytes and 1 megabyte
followupflag:follow up Items that are flagged for follow up.
messagesize:enormous Items whose size is larger than 5 megabytes
hasflag:true Items that are flagged for follow up.
from:bobby (received:1/7/012OR received:1/8/12) Items from bobby that arrived on either 1/7/12 or 1/8/12. Note the use of parentheses to group the dates.
received:>=10/1/12 AND received:<=10/5/12 Items that arrived between 10/1/12 and 10/5/12.
received:>10/1/12 AND received:<10/5/12 Items that arrived after 10/1/12 but before 10/5/12.
sent: yesterday Items that you sent yesterday.
to:John Items that you sent to John when you are searching in the Sent Itemsfolder.
read:no Items that have not been read. You can also use read:false to get the same results.
subject:status received:May Items received from anyone during the month of May (any year) where the subject contains status.
startdate:next week subject:status Calendar items next week where the subject contains status.
is:recurring Calendar items that are recurring.
organizer:Alex Calendar items where Alex is the organizer.
category:business Items that are categorized as business.
firstname:Alex Contacts that contain Alex in the First Name field.
lastname:moore Contacts that contain moore in the Last Name field.
nickname:bobby Contacts that contain bobby in the Nickname field.
jobtitle:physician Contacts that contain physician in the Job Title field.
pager:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Pager field.
businessphone:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Business Phone field.
homephone:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Home Phone field.
mobilephone:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Mobile Phone field.
carphone:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Car Phone field.
businessfax:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Business Fax field.
homefax:555-0100 Contacts that contain 555-0100 in the Home Fax field.
businessaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052) Contacts that contain 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 in the Business Address field. Note the use of parentheses to enclose the address.
homeaddress:(4567 Main St., Buffalo, NY 98052) Contacts that contain 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 in the Home Address field. Note the use of parentheses to enclose the address.
businesscity:buffalo Contacts that contain buffalo in the Business City field.
businesspostalcode:98052 Contacts that contain 98052 in the Business Postal Code field.
street:(4567 Main St) Contacts that contain 4567 Main St in the Business Address Street field. Note the use of parentheses to enclose the address.
homestreet:(4567 Main St) Contacts that contain 4567 Main St in the Home Address Street field. Note the use of parentheses to enclose the address.
birthday:6/4/1960 Contacts that contain 6/4/1960 in the Birthday field.
webpage:www.contoso.com Contacts that contain the URL www.contoso.com in the Web Page Address field.

 

Print Friendly
Otagowany , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>