Microsoft Outlook wyszukiwanie

Każdy z nas często szuka określonych wiadomości w Microsoft Outlook.

Większość z nas po prostu wpisuje wyrażenie, które chce znaleźć w pasku wyszukiwania lub naciska Ctrl+E, ewentualnie określając obszar gdzie ma być przeprowadzone wyszukiwanie.

Niestety w tym miejscu użytkownicy przeważnie kończą wyszukiwanie, odpowiednio określając działanie mechanizmu wyszukiwania i tego jakie wyniki zwrócił. Padają wtedy różne opinie na temat Microsoftu, mechanizmu indeksowania skrzynki itp.

Mało kto wie, że w pasku wyszukiwania możemy wpisywać własne zapytania dużo bardziej zawężające i jasno określające to co chcemy znaleźć. Dzięki temu na 99% otrzymamy to czego poszukujemy.

Microsoft Outlook pozwala nam wyszukiwać elementy w następujących miejscach:

  • bieżąca skrzynka
  • bieżący folder
  • podfoldery
  • wszystkie skrzynki
  • wszystkie elementy Microsoft Outlook

Aby bardziej precyzyjnie określić co chcemy znaleźć, możemy w pasku wyszukiwania wpisać zapytanie którego składnia może wyglądać jak poniżej:

rozmiar:>5mb – wyszukanie wszystkich wiadomości większych niż 5mb
messagesize:>5mb

temat:”jakis temat” – wyszukanie wiadomości z określonym tematem

Dodatkowo zapytania możemy łączyć poprzez zastosowanie operatorów logicznych takich jak: AND, NOT, OR, <, >, =

Uwaga: Wszystkie operatory logiczne muszą być pisane wielkimi literami

 

Słowa kluczowe które możemy użyć podczas wyszukiwania w Microsoft Outlook przedstawione są w poniższej tabeli:

Continue reading