Outlook cache mode i limit rozmiaru pliku .pst .ost

Dodając do programu Outlook skrzynkę pocztową z internetu lub z serwera Exchange w trybie buforowanym (cached mode), na dysku komputera tworzony jest plik .pst lub .ost w którym znajduje się zawartość skrzynki.

Każdy z tych plików ma określoną maksymalną wielkość jaka może być obsłużona przez program Microsoft Outlook. W zależności od wersji używanego Outlooka, maksymalna wielkość plików może być inna.
Jeżeli maksymalny limit zostanie osiągnięty wówczas pojawi się komunikat

„Mailbox has reached it’s quota limit”

Program Outlook przestanie zapisywać kolejne dane do pliku .pst lub .ost.

W poniższej tabeli przedstawione są limity plików jakie są obsługiwane w zależności od posiadanej wersji Outlook-a:

 

Outlook 2010

Name Type Valid Data Range Default
MaxLargeFileSize REG_DWORD 0x00000001 – 0x0000C800 0x0000C800 51,200 (50 GB)
WarnLargeFileSize REG_DWORD 0x00000000 – 0x0000BE00 0x0000BE00 48,640 (47.5 GB)
MaxFileSize REG_DWORD 0x001F4400 – 0x7C004400 0x7BB04400 2,075,149,312 (1.933 GB)
WarnFileSize REG_DWORD 0x00042400 – 0x7C004400 0x74404400 1,950,368,768 (1.816 GB)

Continue reading