Exchange 2010 problem z quota warning messages

 

W środowisku Microsoft Exchange 2010, Exchange wysyła wiadomości z informacją o przekroczeniu limitu quoty do właścicieli skrzynek jeżeli ich rozmiar przekroczy:

  • IssueWarningQuota – najniższy poziom quoty
  • ProhibitSendQuota – średni poziom quoty
  • ProhibitSendReceiveQuota – najwyższy poziom quoty

 

Limity Quot ustawiane mogą być na poziomie Mailbox Database lub na poziomie skrzynek.

Dla środowiska Microsoft Exchange możemy zdefiniować okno czasowe podczas, którego Exchange sprawdza skrzynki czy nie przekraczają limitów Quoty. W tym celu musimy ustawić QuotaNotificationSchedule dla Mailbox Database.

 

Jeżeli chcemy sprawdzić aktualne ustawienie QuotaNotificationSchedule możemy użyć Powershell-a jak poniżej:

Get-MailboxDatabase | select name, QuotaNotificationSchedule

Continue reading