Exchange 2010 ilosc urzadzen mobilnych uzytkownikow

This post is also available in: angielski

W systemach Exchange Server każdy z użytkowników może podłaczyć się do swojej skrzynki za  pomocą urządzeń mobilnych.

Problem w tym, że czasami nie może zwłaszcza jeżeli często zmienia urządzenia mobilne.

Przyczyną tego jest przekroczenie maksymalnej ilości dozwolonych urządzeń które mogły być podłączone do określonej skrzynki.
Wartość ta ustawiana jest za pomocą ThrottlingPolicy w parametrze EASMaxDevices

Aby sprawdzić bieżące ustawienia w waszym środowisku wystarczy w Exchange Management Shell wpisać:

Get-ThrottlingPolicy | select name, EASMaxDevices, EASMaxConcurrency

 

W wyniku tego zapytania otryzmamy liste wszystkich dostępnych ThrottlingPolicy które są skonfigurowane z informacją o maksymalnej ilości urzadzeń mobilnych które mogą być przypisane dla skrzynki korzystającej z określonej ThrottlingPolicy, dodatkowo wyświetliliśmy też informacje na temat maksymalnej ilości urządzeń (połączeń), które mogą być wykonane jednocześnie do skrzynki.

easmaxdevices

 

Teraz możemy sprawdzić jaka polisa jest przypisana do skrzynki w nastepujący sposób:

Get-Mailbox jsmith | select throttlingpolicy

 

Informacje na temat maksymalnej ilości urządzeń potrzebne na będą do skryptu poniżej.

Skrypt ten sprawdza wszystkie skrzynki na serwer Exchange 2010, następnie dla każdej z nich sprawdza ilość urządzeń powiązanych ze skrzynką oraz ile z nich łaczyło się dawniej niż np 30 dni ( zmienna $Days):

Set-AdServerSettings -ViewEntireForest $True
Function New-Array {,$args}
$Report = new-array
$Days = 30
$MAX_Devices = 10
$casmbxs = Get-CASMailbox -resultsize unlimited | ?{($_.HasActiveSyncDevicePartnership -eq $true) -AND ($_.name -notlike “cas_*”) -AND ($_.name -notlike “DiscoverysearchMailbox*”) -and $_.Exchangeversion -like "0.10 (14.0.100.0)"} 
foreach ($casmbx in $casmbxs){
 $PrimarySMTPAddress = $([string]$casmbx.PrimarySMTPAddress)
 $devices = get-activesyncdevicestatistics -mailbox $PrimarySMTPAddress
 $devicesOLD = $devices | ?{$_.LastSuccessSync -lt (Get-Date).AddDays(-$Days)}
 $device = New-Object System.Object
 $device | Add-Member -type NoteProperty -name Mailbox -value $($casmbx.name)
 $device | Add-Member -type NoteProperty -name SMTPAddress -value $PrimarySMTPAddress
 $device | Add-Member -type NoteProperty -name Devices -value $($devices.count)
 $device | Add-Member -type NoteProperty -name DevicesOLD -value $($devicesOLD.count)
 $Report += $device
}

 

Czas wykonania się skryptu zależy od ilości skrzynek obsługiwanych przez serwery Exchange.

Po zakończeniu skryptu mamy cały raport dostępny w zmiennej $Report

Kolumna Devices zawiera liczbę wszystkich urządzeń które były podłączane do skrzynki, natomiast DevicesOLD zawiera liczbę urządzeń, które nie były podłączone przez ostatnie 30 dni.

Aby wyświetlić skrzynki które mają podłączonych więcej urządzeń niż założone maksimum czyli wartość w zmiennej $MAX_Devices, wystarczy wpisać:

$Report | where-object {$_.devices -gt $MAX_Devices}

 

Jeżeli natomiast chcemy wyświetlić skrzynki do której jest podpietych najwięcej urządzeń które nie podłączyły sie do skrzynki przez ostatnie 30 dni wystarczy wpisać:

$Report | sort DevicesOLD -desc | select -first 30

 

 

 

Print Friendly
Otagowany , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>