Exchange Server 2010 export wielu skrzynek do pst

Ostatnio opisywaliśmy jak wykonać eksport skrzynki z Exchange 2010 do pliku .pst oraz jak zaimportować dane z pliku .pst do skrzynki na Exchange 2010.

Exchange 2010 export import skrzynek

Dzisiaj chcemy pokazać jak możecie wyeksportować wiele skrzynek z Exchange 2010 za jednym razem na wybranych na podstawie jakiegoś kryterium.

Jeżeli chcecie wyeksportować wiele skrzynek naraz do plików .pst, musicie najpierw uzyskać aliasy skrzynek które mają zostać wyeksportowane następnie, dla każdego aliasu uruchomić polecenie New-MailboxExportRequest.

Poniżej przedstawiamy przykłady poleceń eksportujących wiele skrzynek z Exchange 2010Below we present few examples how to export mailboxes with specified conditions:

W celu wyeksportowania skrzynek znajdujących się w określonej bazie Microsoft Exchange możemy użyć poniższych poleceń:

ForEach ($mbx in (Get-Mailbox -Database DatabaseName)) {
 New-MailboxExportRequest -Mailbox $mbx -FilePath "\\server\share_pst\${$mbx.Alias).pst" 
}

Continue reading

Exchange 2010 export i import skrzynek

 

Od wersji Microsoft Exchange 2010 SP1 zmienił się sposób eksportowania skrzynek do plików .pst.

Od momentu aktualizacji Exchange 2010 do Service Pack 1 aby wyeksportować skrzynkę do pliku .pst musimy użyć polecenia New-MailboxExportRequest. Aby skrzynkę zaimportować z pliku pst do Exchange 2010 musimy natomiast użyć polecenia New-MailboxImportRequest

Aby wykonać import lub eksport skrzynki z Exchange 2010 SP1 lub SP2 musimy spełnić dwa warunki:

  • posiadać uprawnienia do eksportu i importu
  • posiadać zasób sieciowy na który ma zostać wykonany eksport

 

Nadanie uprawnień do eksportu importu skrzynki na Exchange 2010:

Jeżeli w konsoli EMS (Exchange Management Shell) wpiszemy polecenie New-MailboxExportRequest i otrzymamy informację o tym, że polecenie to nie zostało rozpoznane to oznacza to że albo nie pracujemy na serwerze Exchange albo że nie posiadamy odpowiednich uprawnień.

Aby nadać uprawnienia pozwalające do na eksport lub import musimy przypisać odpowiednią rolę danemu użytkownikowi lub najlepiej grupie security utworzonej w Active Directory, poprzez przypisanie roli Mailbox Import Export

Najlepiej jeżeli utworzona grupa security będzie grupą typu Universal.

Uprawnienia nadajemy poniższym poleceniem:

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "MBX_imp_exp" -Role "Mailbox Import Export"

Continue reading

Eksport skrzynki do pst większy niż rozmiar skrzynki

 

Często eksportując skrzynkę z serwera Microsoft Exchange do pliku .pst rozmiar pliku .pst jest dużo większy od rozmiaru skrzynki jaki widzimy w konsoli EMC (Exchange Management Console).

Wykonując eksport za pomocą polecenia New-MailboxExportRequest:

New-MailboxExportRequest -Mailbox "JSmith"  -Name JSmith -FilePath \\server\share\JSmith.pst

otrzymamy plik .pst z całą zawartością skrzynki.

 

Różnica to powstaje dlatego, ponieważ podglądając rozmiar skrzynki w konsoli EMC, sprawdzamy jedynie rozmiar elementów znajdujących się w folderach danej skrzynki bez uwzględniania elementów które możemy odzyskać po usunięciu ze skrzynki oraz tak zwanego calendar versioning.

Natomiast podczas eksportu skrzynki do pliku .pst eksporotowane są wszystkie elementy znajdujące się w danej skrzynce włącznie z elementami z folderu Recoverable Items czyli elementy które możemy przywrócić po usunięciu ze skrzynki.

Stąd bierze się ta różnica w rozmiarach.

Aby sprawdzić jaki jest całkowity rozmiar danej skrzynki i ile zajmie plik .pst powstały w wyniku wykonania eksportu skrzynki możemy posłużyć się poleceniem Get-MailboxStatistics jak poniżej:

Get-MailboxStatistics JSmith | Format-List StorageLimitStatus,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,ItemCount,DeletedItemCount

 

Jako wynik otrzymamy rozmiar skrzynki oraz dodatkowo rozmiar elementów znajdujących się w skrzynce które możemy odzyskać i które to zostaną również wyeksportowane do pliku .pst.