Exchange 2010 export i import skrzynek

 

Od wersji Microsoft Exchange 2010 SP1 zmienił się sposób eksportowania skrzynek do plików .pst.

Od momentu aktualizacji Exchange 2010 do Service Pack 1 aby wyeksportować skrzynkę do pliku .pst musimy użyć polecenia New-MailboxExportRequest. Aby skrzynkę zaimportować z pliku pst do Exchange 2010 musimy natomiast użyć polecenia New-MailboxImportRequest

Aby wykonać import lub eksport skrzynki z Exchange 2010 SP1 lub SP2 musimy spełnić dwa warunki:

  • posiadać uprawnienia do eksportu i importu
  • posiadać zasób sieciowy na który ma zostać wykonany eksport

 

Nadanie uprawnień do eksportu importu skrzynki na Exchange 2010:

Jeżeli w konsoli EMS (Exchange Management Shell) wpiszemy polecenie New-MailboxExportRequest i otrzymamy informację o tym, że polecenie to nie zostało rozpoznane to oznacza to że albo nie pracujemy na serwerze Exchange albo że nie posiadamy odpowiednich uprawnień.

Aby nadać uprawnienia pozwalające do na eksport lub import musimy przypisać odpowiednią rolę danemu użytkownikowi lub najlepiej grupie security utworzonej w Active Directory, poprzez przypisanie roli Mailbox Import Export

Najlepiej jeżeli utworzona grupa security będzie grupą typu Universal.

Uprawnienia nadajemy poniższym poleceniem:

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "MBX_imp_exp" -Role "Mailbox Import Export"

Continue reading

Search-Mailbox wyszukiwanie i usuwanie określonych emaili

Każdy administrator systemu Microsoft Exchange Server kiedyś napewno spotkał lub spotka się z sytuacją w której będzie musiał znaleźć określony email w skrzynkach i czasami nawet go usunąć.

W Microsoft Exchange 2010 do przeszukiwania skrzynek możemy z powodzeniem wykorzystywać polecenie Search-Mailbox.

Najpierw jednak należy się upewnić że mamy możliwość uruchamiana poleceń Search-Mailbox oraz New-MailboxImportRequest.
Jeżeli podczas próby uruchomienia polecenia New-MailboxImportRequest otrzymamy komunikat:

 “The term ‘New-MailboxImportRequest’ is not recognized as the name of a cmdlet”

oznacza to że nie posiadamy odpowiednich uprawnień.

Nadanie odpowiednich uprawnień:

W Active Directory tworzymy uniwersalną grupę security np ExchangeImportExport_Allowed

Następnie w EMS (Exchange Management Shell) nadajemy odpowiednią role (RBAC) tej grupie jak poniżej:

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "*ExchangeImportExport_Allowed*" -Role "Mailbox Import Export"

Po nadaniu odpowiednich uprawnień jesteśmy już przygotowani do przeszukiwania skrzynki.

Continue reading