Exchange Server 2010 export wielu skrzynek do pst

Ostatnio opisywaliśmy jak wykonać eksport skrzynki z Exchange 2010 do pliku .pst oraz jak zaimportować dane z pliku .pst do skrzynki na Exchange 2010.

Exchange 2010 export import skrzynek

Dzisiaj chcemy pokazać jak możecie wyeksportować wiele skrzynek z Exchange 2010 za jednym razem na wybranych na podstawie jakiegoś kryterium.

Jeżeli chcecie wyeksportować wiele skrzynek naraz do plików .pst, musicie najpierw uzyskać aliasy skrzynek które mają zostać wyeksportowane następnie, dla każdego aliasu uruchomić polecenie New-MailboxExportRequest.

Poniżej przedstawiamy przykłady poleceń eksportujących wiele skrzynek z Exchange 2010Below we present few examples how to export mailboxes with specified conditions:

W celu wyeksportowania skrzynek znajdujących się w określonej bazie Microsoft Exchange możemy użyć poniższych poleceń:

ForEach ($mbx in (Get-Mailbox -Database DatabaseName)) {
 New-MailboxExportRequest -Mailbox $mbx -FilePath "\\server\share_pst\${$mbx.Alias).pst" 
}

Continue reading