Exchange 2010 export i import skrzynek

 

Od wersji Microsoft Exchange 2010 SP1 zmienił się sposób eksportowania skrzynek do plików .pst.

Od momentu aktualizacji Exchange 2010 do Service Pack 1 aby wyeksportować skrzynkę do pliku .pst musimy użyć polecenia New-MailboxExportRequest. Aby skrzynkę zaimportować z pliku pst do Exchange 2010 musimy natomiast użyć polecenia New-MailboxImportRequest

Aby wykonać import lub eksport skrzynki z Exchange 2010 SP1 lub SP2 musimy spełnić dwa warunki:

  • posiadać uprawnienia do eksportu i importu
  • posiadać zasób sieciowy na który ma zostać wykonany eksport

 

Nadanie uprawnień do eksportu importu skrzynki na Exchange 2010:

Jeżeli w konsoli EMS (Exchange Management Shell) wpiszemy polecenie New-MailboxExportRequest i otrzymamy informację o tym, że polecenie to nie zostało rozpoznane to oznacza to że albo nie pracujemy na serwerze Exchange albo że nie posiadamy odpowiednich uprawnień.

Aby nadać uprawnienia pozwalające do na eksport lub import musimy przypisać odpowiednią rolę danemu użytkownikowi lub najlepiej grupie security utworzonej w Active Directory, poprzez przypisanie roli Mailbox Import Export

Najlepiej jeżeli utworzona grupa security będzie grupą typu Universal.

Uprawnienia nadajemy poniższym poleceniem:

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "MBX_imp_exp" -Role "Mailbox Import Export"

Continue reading