Exchange 2010 export i import skrzynek

This post is also available in: angielski

 

Od wersji Microsoft Exchange 2010 SP1 zmienił się sposób eksportowania skrzynek do plików .pst.

Od momentu aktualizacji Exchange 2010 do Service Pack 1 aby wyeksportować skrzynkę do pliku .pst musimy użyć polecenia New-MailboxExportRequest. Aby skrzynkę zaimportować z pliku pst do Exchange 2010 musimy natomiast użyć polecenia New-MailboxImportRequest

Aby wykonać import lub eksport skrzynki z Exchange 2010 SP1 lub SP2 musimy spełnić dwa warunki:

  • posiadać uprawnienia do eksportu i importu
  • posiadać zasób sieciowy na który ma zostać wykonany eksport

 

Nadanie uprawnień do eksportu importu skrzynki na Exchange 2010:

Jeżeli w konsoli EMS (Exchange Management Shell) wpiszemy polecenie New-MailboxExportRequest i otrzymamy informację o tym, że polecenie to nie zostało rozpoznane to oznacza to że albo nie pracujemy na serwerze Exchange albo że nie posiadamy odpowiednich uprawnień.

Aby nadać uprawnienia pozwalające do na eksport lub import musimy przypisać odpowiednią rolę danemu użytkownikowi lub najlepiej grupie security utworzonej w Active Directory, poprzez przypisanie roli Mailbox Import Export

Najlepiej jeżeli utworzona grupa security będzie grupą typu Universal.

Uprawnienia nadajemy poniższym poleceniem:

New-ManagementRoleAssignment -Name "Import Export Mailbox Admins" -SecurityGroup "MBX_imp_exp" -Role "Mailbox Import Export"

 

 

Exchange 2010 eksport skrzynki

Eksport skrzynki możemy wykonać na udział sieciowy z wykorzystaniem ścieżki UNC, nie możemy eksportować skrzynki na dysk lokalny.

Eksport skrzynki wykonujemy poleceniem jak poniżej:

New-MailboxExportRequest -Mailbox "John Smith" -FilePath \\server\share\JSmith.pst

 

Jeżeli dodatkowo chcemy też wyeksportować skrzynkę archiwalną (Online Archive) wówczas dodajemy -IsArchive

Dodatkowo możemy użyć poniższych parametrów:

-AcceptLargeDataLoss – domyślnie jeżeli ilość elementów które nie mogą zostać wyeksportowane nie przekroczy 51 to wówczas nie musimy stosować tego parametru.

-BadItemLimit – ilość elementów, które mogą zostać pominięte podczas eksportu.

-ContentFilter – dodatkowe określenie co ma zostać wyeksportowane, elementy z odpowiednim tematem, treścią lub otrzymane/wysłane w określonym czasie.

Przykłady:

Eksport emaili z określonym tematem:

New-MailboxExportRequest -Mailbox JSmith -FilePath \\server\PST\mymailbox.PST -ContentFilter {Subject -like '*Important*'}

 

Eksport emaili zawierających Report w temacie oraz otrzymanych przed 10/22/2012:

New-MailboxExportRequest -Mailbox JSmith -FilePath \\server\PST\mymailbox.PST -ContentFilter {(Subject -like "*Report*") -and (Received -lt "10/22/2012"}

 

Wyeksportowanie tylko folderu Inbox:

New-MailboxExportRequest -Mailbox myalias -FilePath \\server\PST\mymailbox.PST -IncludeFolders "#Inbox#"

 

Stan eksportu możemy obserwować dzięki poleceniu Get-MailboxExportRequest lub Get-MailboxExportRequestStatistics

Aby zobaczyć postęp oraz procent zaawansowania eksportu skrzynek wystarczy wpisać:

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

 

Natomiast aby usunąć zadania eksportu musimy skorzystać z polecenia Remove-MailboxExportRequest 

Aby usunąć wszystkie zakończone zadania eksportu możemy wpisać:

Get-MailboxExportRequest -Status Completed | Remove-MailboxExportRequest

 

Polecenia wykorzystywane podczas eksportu skrzynki z Microsoft Exchange 2010:

New-MailboxExportRequest – uruchomienie procesu eksportu skrzynki do pliku .pst
Get-MailboxExportRequest – podgląd szczegółów eksportu
Set-MailboxExportRequest – zmiana parametrów eksportu skrzynki
Suspend-MailboxExportRequest – wstrzymanie eksportu
Resume-MailboxExportRequest – wznowienie wstrzymanego eksportu
Remove-MailboxExportRequest – usunięcie zadania eksportu
Get-MailboxExportRequestStatistics – dokładne informacje na temat wykonywanego eksportu

 

Exchange 2010 Import skrzynki:

Import skrzynki z pliku pst możemy wykonać w analogiczny sposób jak eksport tylko wykorzystując polecenie New-MailboxImportRequest

Aby zaimportować plik .pst do skrzynki John Smith wpisujemy:

New-MailboxImportRequest -Mailbox JSmith -FilePath \\server\share\JSmith.pst

 

tak jak poprzednio możemy użyć -IsArchive w celu importu zawartości pliku .pst do skrzynki archiwalnej użytkownika.

 

Na pewno ciekawą opcją jest import pliku .pst do skrzynki do określonego folderu w skrzynce co często się przydaje:

New-MailboxImportRequest -Mailbox JSmith -FilePath \\server\share\JSmith.pst -TargetRootFolder Import

 

Tak jak w przypadku eksportu również proces importu możemy obserwować za pomocą poleceń Get-MailboxImportRequest oraz Get-MailboxImportRequestStatistics

Polecenia wykorzystywane podczas importu pliku .pst do skrzynki:

New-MailboxImportRequest – uruchomienie importu pliku .pst do skrzynki
Get-MailboxImportRequest – wyswietlenie szczegółów operacji importu
Set-MailboxImportRequest – zmiana opcji importu
Suspend-MailboxImportRequest – wstrzymanie zadania importu
Resume-MailboxImportRequest – wznowienie wstrzymanego importu
Remove-MailboxImportRequest – usunięcie zadania importu
Get-MailboxImportRequestStatistics – wyświetlenie dokładnej statystyki importu

Print Friendly
Otagowany , , , , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

One Response to Exchange 2010 export i import skrzynek

  1. Pingback:Exchange Server 2010 export wielu skrzynek do pst - ExchangeBlog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>