Multi-Mailbox Search zapowiedź zmiany licencjonowania

Niedługo na stronach Microsoft zostanie zaktualizowana informacja na temat licencjonowania Microsoft Exchange 2010.

W związku z dużym zainteresowaniem i wykorzystywaniem przez organizacje funkcji Multi-Mailbox Search firma Microsoft zdecydowała się zmienić sposób licencjonowania tej funkcji.
Do tej pory funkcja ta wymagała posiadania licencji Enterprise CAL dla każdej skrzynki ,która miała zostać objęta przeszukiwaniem, niedługo ma się to jednak zmienić i skrzynka taka będzie wymagała jedynie licencji Standard CAL.

Multi-Mailbox Search korzysta z indeksów utworzonych przez usługę Exchange Search, pozwalając na łatwe przeszukiwanie wielu skrzynek jednocześnie w całej organizacji Exchange 2010.
Wyszukiwane mogą być emaile jak również inne typy wiadomości według słów kluczowych. Wyniki wyszukiwania przesyłane są do skrzynki Discovery Mailbox, w której po zakończeniu przeszukiwania skrzynek lub wybranej skrzynki, utworzony zostaje podfolder w skrzynce odbiorczej z nazwą wyszukiwania. W folderze tym znajdziemy wszystkie  wiadomości, które spełniały kryterium wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania możemy przeglądać lub je wyeksportować.
Ważną zaletą funkcji Multi-Mailbox Search jest to, że w momencie przeszukiwania skrzynek przeszukiwany jest również folder zawierający emaile które zostały usunięte przez użytkowników z elementów usunietych (Recoverable Items folder).

Aby użytkownik lub administrator mógł przeszukiwać skrzynki pocztowe, musi należeć go grupy ról (RBAC) Discovery Management

Informacje o licencjonowaniu Microsoft Exchange 2010 można znaleźć tutaj…